BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN DİKKATİNE

Kurulumuzca onaylanmış projelerden üretilen eserlerin (bildiri, makale vb.) çoğunda Kurulumuz onayını ve Başkent Üniversitesi tarafından desteklendiğini belirten bir ifade olmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle yazılar hazırlanırken aşağıdaki ifadelerden projeye uygun olanının "Gereç ve Yöntem" bölümüne eklenmesi gerekmektedir.

1- Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı gerektirmeyen projeler

-Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no:...) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

-This study was approved by Baskent University Institutional Review Board (Project no:...) and supported by Baskent University Research Fund.

2- Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı gerektiren projeler

-Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no:...) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

-This study was approved by Baskent University Institutional Review Board and Ethics Committee (Project no:...) and supported by Baskent University Research Fund.

 

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KURULU ÜYELERİ

Üyeler

  •  Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkan)
  •  Prof. Dr. A. Eftal YÜCEL
  •  Prof. Dr. Ayşe Arzu YİĞİT
  •  Prof. Dr. Fatma Burcu BELEN APAK
  •  Prof. Dr. Mehtap AKÇİL OK
  •  Prof. Dr. Resmiye Ebru TİRALİ
  •  Prof. Dr. Tolga R. AYDOS
  •  Doç. Dr. Seda Türkoğlu BABAKURBAN
  •  Dr. Öğr. Üyesi Elif DURUKAN

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu Çalışma Yöntemi

Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu Yönergesi

Başvuru Formları:

 

Klinik Araştırma Başvuru Formu CLINICAL RESEARCH APPLICATION FORM
Klinik Araştırma İlkeleri (İmzalanmalıdır) ve Protokol (İmzalanmalıdır) PROTOCOL and PRINCIPLES OF CLINICAL RESEARCH
Bilimsel Araştırmalar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu INFORMED CONSENT FORM FOR SCIENTIFIC RESEARCH
Çocuklarda Yapılacak Bilimsel Araştırmalar İçin Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu INFORMED CONSENT FORM FOR CLINICAL RESEARCH ON CHILDREN 
Multidisipliner Araştırmalar Ön Değerlendirme Formu MULTIDISCIPLINARY RESEARCH PRELIMINARY EVALUATION AND APPROVAL FORM
Proje Özeti Klavuzu Formu THE GUIDE FOR PROJECT SUMMARY
Araştırma Başvuruları Kontrol Listesi Research Applications Checklist
Biyoistatistik Ön Değerlendirme Belgesine (değerlendirmeyi yapan kişinin kurum, adres ve telefon bilgilerinin, imzası ile birlikte eklenmesi)

 

 

İletişim Bilgileri

Sevcan Parlar Araştırma ve Etik Kurulu Sekreteri 
Telefon : 0312 212 90 65 / 2228 
E-posta : arastirma@baskent.edu.tr
Adres : Taşkent Caddesi 77. Sokak No:11 06490 Bahçelievler Çankaya Ankara