BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu Süreci

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ  AKREDİTASYON SÜRECİ

(NİSAN-2011 - HAZİRAN-2017)

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  (TEPDAD)?ın amaç ve hedefleri toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için tıp fakültelerinde verilen tıp eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve niteliğinin iyileştirilmesi, kurumlara yol göstermek, gelişimlerini desteklemek, işleyiş ve sürekliliğini izlemektir. Bu amaç ve hedeflerin karşılanmasında değerlendirme aracı akreditasyon sürecidir.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürülmekte olan tıp eğitiminin niteliği, ülkemizdeki saygın ve bağımsız bir eş-yetkilendirme kurulu olan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK-TEPDAD) tarafından 11 Nisan 2011 tarihinde akredite edilmiştir.

UTEAK 30 Kasım 2011 tarihli ?YÖK Genel Kurul Toplantısı?nda Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programları'nın akreditasyonu için ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmıştır. Ayrıca; ?Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu?na (WFME) yapılan başvuruda, UTEAK?ın 30 Temmuz 2013 tarihinde yapılan değerlendirmede 10 yıl geçerli olmak üzere kabul edilmesi de ülkemizde tıp eğitimi akreditasyon sürecinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.

2009-2017 döneminde ülkemizde 25 tıp fakültesi (27 program) UTEAK tarafından akredite edilmiştir. Bunlar arasında; fakültemizin de yer aldığı 8 tıp fakültesi (9 program) 2017?de yapılan değerlendirme sonucunda, 2023 yılına kadar yeniden akreditasyona uygun bulunmuştur. (http://uteak.org.tr/akreditasyon

Fakültemiz 2009-2010 döneminde ilk kez başvuruda bulunan ve programları 01.01.2017 tarihine kadar akredite edilen sekiz (8) tıp fakültesi içerisinde en genç tıp fakültesi ve ilk Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak yerini almıştır.

Akreditasyonun süreci uygulamasının bir gereği olarak, UTEAK-TEPDAD tarafından 2014 yılı başında da Ara Değerlendirme ziyareti gerçekleştirilerek akreditasyon durumumuzun devamına karar verilmiştir.

Fakültemizin ilk akreditasyon sürecinin 2017?de tamamlanması nedeni ile on sekiz (18) yıllık tıp eğitimi gelişim sürecimizi detaylı olarak ekleri ile birlikte açıklayan bir Öz Değerlendirme Raporu yeniden hazırlanarak Ekim-2016?da TEPDAD?a yeniden akreditasyon (reakreditasyon) için başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuzun değerlendirilmesi sonrasında Öz Değerlendirme Raporumuz TEPDAD tarafından uygun bulunarak fakültemizin ziyaret edilmesine karar verilmiştir.

Öz değerlendirmemiz sırasında fakültemizin UTEAK temel standartlarını çok büyük ölçüde karşıladığı, gelişim standartlarının da önemli bir kısmını yerine getirdiği ve hatta bazı gelişim standartlarının temel standart olarak fakültemizde yer aldığı kanısına ulaşılmıştır. 18 yıldır mezuniyet öncesi eğitim yapan bir kurum olarak; 2010?da akreditasyon sürecinde başlatılan ve önemli yol alınan müfredat geliştirme, ölçme-değerlendirme ve kapasite geliştirme konularındaki yapılanmanın geliştirilmesi, daha da iyileştirilmesi UTEAK sürecinin de hızlandırdığı bir durum olarak karşımıza çıkmıştır.

Yeniden akreditasyon sürecinde; eğitim yönetimi, öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin motivasyonu ve aktif katılımları başarıya ulaşmamızda çok büyük önem taşımaktadır. UTEAK ziyareti öncesinde 11 Şubat 2017?de fakültemizde ilk kez gerçekleştirilen Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulunun (MÖTEÖK) düzenlediği ?Tıp Eğitiminde Öğretim Üyesi Öğrenci El Ele Reakreditasyon? Çalıştayında öğrencilerimizin ve öğretim üyelerimizin geniş katılımı ile Öz Değerlendirme sürecimiz paylaşılmıştır.

26-30 Mart 2017 tarihleri arasında UTEAK?ın belirlediği altı (6) kişilik bir ziyaret ekibi tarafından fakültemizin eğitimi, eğitim ortamları ve eğitimdeki tüm paydaşlarımız değerlendirilmiştir. Ziyaret sonu çıkış değerlendirmesinde, fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimi standartlarını karşılama durumu ile ilişkili olumlu geribildirimler verilmiştir. Reakreditasyon için fakültemize gelen ziyaret ekibinin raporu doğrultusunda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2023 yılına kadar altı (6) yıl süre ile yeniden akreditasyonu uygun görülmüştür.

06 Haziran 2017?da gerçekleştirilen ?Akreditasyon Belgesi? töreni ile, yeniden akreditasyon belgemiz TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender SAYEK tarafından Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU?na takdim edilmiştir.

UTEAK Öz Değerlendirme (2009-2010), Ara Değerlendirme (2013-2014) ve yeniden Öz Değerlendirme (reakreditasyon) (2016-2017) süreçleri; fakültemiz için eğitime yeni bir bakış ve yeni bir isteklendirme kaynağı olmuştur. Tıp eğitimi sürecinde yaptıklarımızı gözden geçirmemize ve birçok noktada doğru yaptıklarımızın farkına varmamıza olanak sağlamış, ayrıca doğru yapma isteğimizin artmasına destek olmuştur. Doğru yaptığımızı düşündüklerimiz noktasında bile daha iyi yapma arayışımız oluşmuş ve bu arayış fikir olarak kalmaktan çıkıp eyleme dönüşmüştür.