BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Tanıtım

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 yılında kurulmuştur. Asistan eğitimi aynı yıl, tıp eğitimi ise 1998-1999 akademik yılında başlamıştır.

Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Her ana bölüm, Ana Bilim Dalları'na ve bazı Anabilim Dalları da Bilim Dallarına ayrılmaktadır. Eğitim, pratik, araştırma ve sağlık hizmetleri Bağlıca kampüsü ve Üniversite'nin eğitim ve araştırma merkezlerinde yapılmaktadır.

Tıp Fakültemizin misyonu ;

Toplumsal, evrensel gereksinimler ve etik değerler çerçevesinde, Ulusal yeterlilikleri* karşılayan, gelişime açık, insani değerleri ön planda tutan, örnek ve mesleğinde öncü hekimler yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla evrensel tıbbın geliştirilmesine katkı sağlamak, tüm merkezlerimizde eğitimi önceleyen çağdaş, nitelikli ve sürekli sağlık hizmeti sunmaktır.

*UTEAK tarafından tanımlanmış ulusal yeterlilikler: Profesyonel, Sağlık savunucusu olan, ekip üyeliğini bilen, danışman özellikleri bulunan, yönetici-lider vasıfları olan, bilim insanı niteliği olan, iletişimci?

 

Vizyonumuz ise;

Dünyaca tanınan saygın, yenilikçi ve lider bir Tıp Fakültesi olmaktır.

Değerlerimiz;

Etik ilkelere uygunluk, Bilimsellik, İnsan haklarına duyarlı, Dinamik, Hukuka uygunluk, Çözüm odaklı, Üretken, Eşitlikçi ve Çevreci olarak belirlenmiştir.

Amaçların belirlenmesi için faaliyet alanlarımız ; eğitim, araştırma ve hizmet olarak belirlenmiştir.

 

Amaçlarımız;


Eğitim: Tıp Eğitimini (mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi) ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde etkin ve eksiksiz olarak yerine getirmek ve geliştirmektir.


Araştırma: Evrensel bilgi birikimine ve toplum gereksinimlerine katkıda bulunabilecek projeleri güncel yöntemler ve teknolojiyi kullanarak desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmaktır


Hizmet: Kaliteli, özgün ve uluslararası standartlara uygun, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunmaktır

 

 

Başkent Üniversitesi Stratejik Planı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Planı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Eylem Gerçekleşme Raporu (2016)