BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Kalite Komisyonu

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR

Dekan

Prof. Dr. Zafer AKÇALI

Dekan Yrd.

Prof. Dr. İmren AKKOYUN

Dekan Yrd.

Prof. Dr. Müşerref Şule AKÇAY

Başkoordinatör / Özdeğerlendirme Kurul Başkanı

Prof. Dr. Erhan KIZILTAN

Başkoordinatör Yrd. / Ölçme Değerlendirme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Yunus Kasım TERZİ

Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koord.

Prof. Dr. Rengin ERDAL

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gözde KUBAT  
Öğr. Gör. Dr. Murat KOÇAK  

Doğa BULUZ

Dönem VI Öğrencisi

İbrahem Arkan Amjad KOCAK

Dönem IV Öğrencisi

Mine ALTINÇEKİÇ

Fakülte Sekreteri

Şükriye Nur ERDOĞAN

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri