BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Dekanlık

Dekan Mesajı

Başkent Üniversitesi, 1993 yılında  Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından kurulmuş, Tıp Fakültemiz de ayni yıl ülkemizin ilk vakıf Tıp Fakültesi olarak eğitime başlamıştır.

Fakültemiz amacını hekim sayısını artırmak yerine, uluslararası düzeyde başarılı, sağlık hizmetleri ve eğitiminde öncü, "bilim insanı" özelliğine sahip, toplumumuzun sağlık sorunlarının bilincinde, kendini sürekli eğitme yeteneğine sahip hekimler yetiştirmek olarak belirlemiştir.

Çağdaş tıp eğitim yöntemleri ile öğrencinin eğitime aktif katılımı sağlanmakta, öğrenciler bilgiye ulaşmanın yollarını öğrenmekte,  öğretim üyelerimiz  "usta çırak" yöntemi ile deneyimlerini birebir aktarabilmektedir.  

Eğitim dilimiz %30 Türkçe idi.  Eylül 2018'den itibaren yeni başlayan öğrenciler sadece %100 İngilizce veya %100 Türkçe programa yerleştirileceklerdir. Yoğun mesleki İngilizce dersleri ile eğitim desteklenmektedir. Mesleki Beceri Laboratuvarı'ndaki eğitim ile öğrencilerimize erken dönemlerde meslekleri ile ilgili beceri, tutum ve davranışları edinebilmektedir.

Tıpta çok ve çeşitli hasta görmek eğitimin bir vazgeçilmezidir. Değişik kentlerimizdeki Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görülen ve tedavi edilen hasta sayısı ülkemizde ve yurt dışında bir fakültenin ulaşabileceği rakamların çok üzerindedir.

Fakültemiz, öğrencilerimize yurt içi veya yurt dışı bilimsel toplantılara katılabilmesi için her türlü desteği vermekte; birçok öğrencimiz karşılıklı olarak dünyanın çeşitli yerlerine staja gitmekte, yeni ufuklar kazanmaktadır.

Özgün, kendini sürekli geliştiren, öğrenci merkezli eğitim programımız, Çalışma Grupları gibi örnek uygulamalarımız,TUS başarılarımız, dinamik öğretim üyesi kadromuz, çağdaş, eksiksiz alt yapı olanaklarımız ve üniversiteyi üniversite yapan araştırma ve öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayımız, fakültemizin uluslararası saygınlığını ve tanınırlığını artırmaktadır.

Tıp Fakültemiz 2011 yılında mezuniyet öncesi tıp eğitimi alanında en genç ve tek vakıf tıp fakültesi olarak Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK - TEPDAD) tarafından akredite edilmiştir. Fakültemiz bu yolla Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (WFME) tarafından tanınır hale gelmiş olup, 2018 yılından sonra yanlız bu federasyona üye tıp fakültesi mezunlarının Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimlerini sürdürebilme ayrıcalığına da sahip olmuştur.

Tıp Fakültemiz 2017 de yapılan değerlendiren  ve ziyaretler sonrası 6 Haziran 2017 de aldığı yeni belge ile 2023 tarihine dek yeniden akredite edilmiştir.

Toplumumuzun sağlık bilincini ve düzeyini yükseltmek için canla başla çalışmak isteyen, insanlara hizmeti en yüce görev bilen, bizden sonrakilere daha sağlıklı bir dünya için çabalayan, "iyi hekim"  olmak isteyen  gençlerimizi Başkent Tıp Fakültesi'ne bekliyoruz!
  
Prof. Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
Tıp Fakültesi Dekanı


Önceki Dekanlarımız