BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN DİKKATİNE

Kurulumuzca onaylanmış projelerden üretilen eserlerin (bildiri, makale vb.) çoğunda Kurulumuz onayını ve Başkent Üniversitesi tarafından desteklendiğini belirten bir ifade olmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle yazılar hazırlanırken aşağıdaki ifadelerden projeye uygun olanının “Gereç ve Yöntem” bölümüne eklenmesi gerekmektedir.

1- Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı gerektirmeyen projeler

— Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no:…) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

— This study was approved by Baskent University Institutional Review Board (Project no:…) and supported by Baskent University Research Fund.

2- Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı gerektiren projeler

— Bu çalışma Başkent Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no:…) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

— This study was approved by Baskent University Ethical Committee for Experimental Resarch on Animals (Project no:…) and supported by Baskent University Research Fund.


HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ÜYELERİ

  •  Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkan)
  •  Prof. Dr. A. Eftal YÜCEL
  •  Prof. Dr. Ali VARAN
  •  Prof. Dr. Ayşe Arzu YİĞİT
  •  Prof. Dr. Fatma Burcu BELEN APAK
  •  Prof. Dr. Tolga R. AYDOS
  •  Doç. Dr. Seda Türkoğlu  BABAKURBAN
  •  Vet. Hek. Sinem PEHLİVAN
  •  Kübra TARHAN

 

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Araştırma Kurulu'na başvurusu yapılmış olan deneysel araştırma projeleri Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından da değerlendirilir. Kurul, her hafta pazartesi günü saat 16:00'da Dekanlık Toplantı Salonunda toplanır. 

Deneysel araştırmaların ön değerlendirmesi kurul üyelerinden biri tarafından Başkent Üniversitesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi ve diğer ulusal ve uluslararası ilkeler de göz önünde bulundurularak incelenir. 

Etik incelemede,  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu, proje özeti ve laboratuvar hayvanı istek formu dikkate alınır. Başvuruda eksik olan ya da düzeltilmesi gereken konular anabilim/bilim dalı başkanlıklarına yazı ile bildirilir. 

Eksik ya da düzeltmelerin tamamlaması ile alınan kararlar toplantı tutanağında kurul üyelerinin tamamı tarafından imzalanır, etik değerlendirme ve sonuç gerekçesi ile birlikte belirtilir. Kurul kararı,  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı'nın imzası ile proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir.

Yönergeler

Başvuru Formlar

 


İletişim Bilgileri

Sevcan Parlar – Araştırma ve Etik Kurulu Sekreteri 
Telefon : 0312 212 90 65 / 2228 
E-posta : arastirma@baskent.edu.tr
Adres : Taşkent Caddesi 77. Sokak No:11 06490 Bahçelievler Çankaya Ankara