BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
TUS ile ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNİ KAZANANLARIN GETİRECEKLERİ BELGELER

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) İLE

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNİ KAZANANLARIN GETİRECEKLERİ BELGELER

Son gün 30 Kasım 2023

 

1-DİLEKÇE (Adres, Telefon, E-mail) (2 Adet ). Dilekçe Örneği

2-ÖZGEÇMİŞ (2 Adet )

3-MEZUNİYET BELGESİ (3 Adet)

4-(TUS) SONUÇ BELGESİ  (2 Adet)

5- 6 (Altı) ADET FOTOĞRAF

6-ASKERLİK DURUM BELGESİ (3 Adet asıl veya aslı gibidir)

7-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOBİSİ (4 Adet)

8-ADLİ SİCİL BELGESİ (2 adet e-devlet’ten)

9-İKAMET BELGESİ (3 adet  e-devlet’ten  )

10-HBS, ANTİ HBS SONUÇLARI

11-ANTİ HCV, ANTİ HIV, TAM KAN SAYIMI, SEDİMANTASYON

12-AKCİĞER FİLMİ

13-HİZMET ÇİZELGESİ(2 adet e-devlet’ten)

 

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN (TUS) TIPTA UZMANLIK SINAVI İLE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNİ KAZANANLARIN GETİRECEKLERİ BELGELER.

1-DİLEKÇE (Adres, Telefon, E-mail ) (2 Adet) Dilekçe Örneği

2-ÖZGEÇMİŞ (2 Adet)

3-3 ADET MEZUNİYET BELGESİ. YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRDÜYSE, YÖK’TEN DENKLİK BELGESİ

4- TÜRKİYE DE BİTİRMİŞSE, MEZUN OLDUĞU FAKÜLTEDEN DİSİPLİN CEZASI ALIP ALMADIĞINI GÖSTEREN BELGE.

5- (TUS) SONUÇ BELGESİ  (2 Adet)

6- 6 ADET FOTOĞRAF

7- PASAPORT’UN İŞLEM GÖRMÜŞ SAYFALARININ FOTOKOPİSİ  (2 Adet)

8- İKAMET BELGESİ: TÜRKİYE DE OTURANLARIN İKAMET BELGESİ NOTER ONAYLI OLACAK. İKAMET BELGESİ OLMAYANLAR İKAMET BELGELERİNİ EĞİTİME BAŞLADIKTAN SONRA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALACAK. (2 Adet)

9- HBS ANTİ HBS SONUÇLARI

10-ANTİ HCV, ANTİ HIV, TAM KAN SAYIMI, SEDİMANTASYON

11-AKCİĞER FİLMİ

12- YURT DIŞINDAN GELMİŞSE VEYA TÜRKİYE DE YAŞIYORSA TÜRKÇE ÖĞRENDİĞİNE DAİR TÖMER DEN ALINACAK BELGE. (2 Adet)

13- TÜRKİYE DE EĞİTİMİ SÜRESİNCE GİDERLERİNİN KİM TARAFINDAN KARŞILANACAĞINI GÖSTEREN BELGE.  (2 Adet)


 


Taşkent Caddesi 77. Sokak No:11 Bahçelievler / Çankaya / Ankara

0312 212 90 65 / 2229

Kemal BAŞAR

Yazı İşleri Sorumlusu