BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
KOMPOZİSYON YARIŞMASI

KOMPOZİSYON YARIŞMASI

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Engelli Öğrenci Birimi tarafından “Engelsiz Yaşam ve Erişilebilirlik” konulu kompozisyon yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

JÜRİ ÜYELERİ

1. Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Sema Sırma / Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

2. Arş. Gör. Aysun Ezgi Yılmaz / Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

3. Dr. Öğr. Üyesi Merve Deniz Pak Güre / Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

4. Dr. Öğr. Üyesi Özgül Güler Bülbül / Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

5. Dr. Öğr. Üyesi Sevgen Özbaşı / Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı

A. YARIŞMA KOŞULLARI

A.1. KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmanın konusu “Engelsiz Yaşam ve Erişilebilirlik” olarak belirlenmiştir.

2. Yarışmaya Başkent Üniversitesinde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilir.

3. Yarışmaya gönderilecek olan yazılar 12 Şubat 2024 – 25 Nisan 2024 tarihleri arasında teslim edilmelidir. 

4. Yarışmaya gönderilecek yazılar eob@baskent.edu.tr adresine Engelsiz Yaşam Kompozisyon Yarışması – İsim Soy isim yazılı şekilde mail atılmalıdır. Ayrıca yazının orijinali SKS Daire Başkanlığı Binasındaki Engelli Öğrenci Birimine elden teslim edilmelidir.

5. Yarışmaya gönderilecek yazılar, intihal kurallarına uygun olmalıdır. Yazar, yazının özgünlüğünden sorumludur. Yazar, üçüncü kişi veya kuruluşların telif hakkı konusunda herhangi bir talep ve iddiada bulunmalarından doğacak maddi ve manevi zararı kabul eder.

6. Yarışmaya katılacak olan yazar, yarışmaya katılarak yarışma koşullarını kabul eder.

 

A.2. YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERİN ÖZELLİKLERİ

1. Yarışmaya gönderilen yazılar 2500 – 5000 kelime arasında olmalıdır.

2. Yazının başlığı 14 punto, bold ve büyük harflerle yazılmalıdır.

3. Yazar adı makale başlığı altında 11 punto, bold ve italik şekilde yer almalıdır.

4. Yazarın bölümü, sınıfı ve elektronik posta adresi (*) işaretiyle dipnot olarak gösterilmelidir. 

5. Yazı karakteri Times New Roman, 11 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

6. Yazılarda sayfa numarası kullanılmalıdır.

7. Yalnızca Türkçe yazılan yazılar yarışmaya kabul edilecektir.

 

A.3. ÖDÜLLER

Yazılar, 26 Nisan 2024 – 6 Mayıs 2024 tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirilecektir. Ödüller 13 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00’da Prof. Dr. Abdullah Demirtaş Konferans Salonunda “Dünya Engelliler Haftası” dolayısıyla düzenlenen törende verilecektir.

Birincilik Ödülü: 3.000 TL + Plaket + Başarı Belgesi                      

İkincilik Ödülü: 2.000 TL + Plaket + Başarı Belgesi                        

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL + Plaket + Başarı Belgesi