BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
En iyi sözlü bildiri ödülü

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlimiz  Dr.  Hatice Pınar Baysan Çebi’nin yürütücülüğünde Dr. Öğretim Üyesi Yaprak Yalçın, Prof. Dr. Hasibe Verdi, Prof. Dr. F. Belgin Ataç ile Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Doç. Dr. Bala Gür Dedeoğlu’nun  araştırmacı olarak katıldıkları “Sıçan Pankreatik Beta Hücrelerinde Lipotoksisiteye Verilen Cevapta Fonksiyon Gösteren Parkin Proteininin Regülasyonunda Rol Alan mikroRNA (miRNA)’ların Saptanması’’ başlıklı çalışma 59. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi’nde en iyi sözlü bildiri ödülü almaya hak kazanmıştır.

Araştırmacılarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.