BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN DİKKATİNE

Kurulumuzca onaylanmış projelerden üretilen eserlerin (bildiri, makale vb.) çoğunda Kurulumuz onayını ve Başkent Üniversitesi tarafından desteklendiğini belirten bir ifade olmadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle yazılar hazırlanırken aşağıdaki ifadelerden projeye uygun olanının "Gereç ve Yöntem" bölümüne eklenmesi gerekmektedir.

1- Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı gerektirmeyen projeler

-Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no:...) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

-This study was approved by Baskent University Institutional Review Board (Project no:...) and supported by Baskent University Research Fund.

2- Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı gerektiren projeler

-Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no:...) ve Başkent Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

-This study was approved by Baskent University Institutional Review Board and Ethics Committee (Project no:...) and supported by Baskent University Research Fund.

 

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KURULU ÜYELERİ

Üyeler

  • Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkan)
  • Prof. Dr. A. Eftal YÜCEL
  • Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
  • Prof. Dr. A. Fuat BÜYÜKLÜ
  • Prof. Dr. Mehtap AKÇİL OK
  • Prof. Dr. Nazan DOLU
  • Prof. Dr. Şule BULUT
  • Doç. Dr. Tolga R. AYDOS
  • Dr. Öğr. Üyesi Elif DURUKAN

Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu Çalışma Yöntemi

Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu Yönergesi

Başvuru Formları:

İletişim Bilgileri

Lilifer Taşbilek Araştırma ve Etik Kurulu Sekreteri 
Telefon : 0312 212 90 65 / 2228 
E-posta : arastirma@baskent.edu.tr
Adres : Taşkent Caddesi 77. Sokak No:11 06490 Bahçelievler Çankaya Ankara