BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Kalite Komisyonu

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR Dekan
Prof. Dr. Zafer AKÇALI Dekan Yrd.
Prof. Dr. İmren AKKOYUN Dekan Yrd.
Prof. Dr. Müşerref Şule AKÇAY Başkoordinatör / Özdeğerlendirme Kurul Başkanı
Prof. Dr. Erhan KIZILTAN Başkoordinatör Yrd. / Ölçme Değerlendirme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Yunus Kasım TERZİ Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koord.
Prof. Dr. Rengin ERDAL  Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ  Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doğa BULUZ Dönem VI Öğrencisi
Mine ALTINÇEKİÇ  Fakülte Sekreteri