BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Kalite Komisyonu

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

 

Prof Dr İ Haldun Müderrisoğlu  Dekan / Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof Dr Derya Akaydın Aldemir  Dekan Yardımcısı / Özdeğerlendirme Kurulu Başkanı
Prof Dr Zafer Akçalı  Dekan Yardımcısı 
Prof Dr Şule Akçay  Başkoordinatör
Prof Dr Erhan Kızıltan  Başkoordinatör Yrd/ Ölçme Değerlendirme Kurulu Başkanı
Prof Dr Yunus Kasım Terzi    Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koord.
Prof Dr Rengin Erdal  Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof Dr Hayati Bilgiç  Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doğa Buluz Dönem V Öğrencisi
Mine Altınçekiç  Fakülte Sekreteri
Müge Kılıç  Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Sekreteri