BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları

 

Çalışma Grupları Öğrenci Listeleri (2021-22)

Dönem I
Dönem II
Dönem III

Çalışma Grupları Danışman ve Konu Başlığı Listesi (2021-22)

Dönem I
Dönem II
Dönem III

Çalışma Grupları İşleyiş Basamakları ve Önemli Tarihler (2021-22)

Danışman Öğretim Üyelerinin ve Çalışma Konularının İlanı 25 Ekim 2021
Öğrenci Tercih Formunun Gönderimi (Form-1) 1 Kasım 2021
Çalışma Grubu Derslerinin Başlaması 8 Kasım 2021
Konu Başlığı ve Çalışma Amacının Gönderimi (Form-2) 3 Aralık 2021
Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kuruluna Proje Başvurusu (Deneysel ve klinik çalışma yapacak Dönem II ve Dönem III grupları için) 31 Aralık 2021
Türkçe ve İngilizce Bildiri Özetlerinin Gönderimi Nisan 2022
XXIII. Çalışma Grupları Öğrenci Sempozyumu 25-27 Mayıs 2022

Gerekli Formlar (2021-22)

Form 1: Öğrenci Tercih Formu
Form 2: Çalışma Grubu Konu Başlığı ve Amaç Formu
Form 3: Araştırma Projeleri İçin Başvuru Formları

 

Yazarlara Bilgi (2021-22)

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
Poster Hazırlama Kuralları (Dönem I için)
Sempozyum Sözlü Sunum Hazırlama Kuralları (Dönem II ve III için)

 

Sempozyum Ödül Kriterleri (2021-22)

Dönem I Poster Değerlendirme Kriterleri
Dönem II ve III Proje Değerlendirme Kriterleri

 

Sempozyum Programları

 

 

İletişim

calismagrubu@baskent.edu.tr
butf.calismagrubu@gmail.com

Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatörü

Prof. Dr. Yunus Kasım TERZİ
0 (312) 203 03 20

Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatör Yardımcıları

Doç. Dr. Nihal ŞAHİN UYSAL

0 (312) 203 68 68 / 3603, 3668

Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Dorina ESENDAĞLI

0 (312) 203 68 68 / 5003, 5065

Dr. Öğr. Üyesi. Dr. Selda EMRE AYDINGÖZ

0 (312) 246 66 66 / 1526


Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatör Sekreterliği

Esra PAMUK                                                                        Aytekin KÖSE
0 (312) 246 68 91                                                               0 (312) 246 68 26