BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Eğitim Kurulları ve Koordinatörlük

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU

 

 

Başkoordinatör ve yardımcıları

Prof. Dr. Şule AKÇAY

Prof. Dr. Erkan YURTÇU

Prof. Dr. Özlem AZAP

Sekreterya

Gökçen UZBİLEK

Müge KILIÇ

Aybars SARIKAYA
Aytekin KÖSE

Esra PAMUK

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ*

  • Tıp Fakültesi Dönem Koordinatörleri Kurulu**

Dönem 1 Koordinatörü ve yardımcıları

Prof. Dr. Ayla KÜRKÇÜOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖZTURAN ÖZER

Dr. Öğr. Üyesi Dr. H. Cenk MİRZA

Dönem II Koordinatörü ve yardımcıları

Prof. Dr. Erhan KIZILTAN

Prof. Dr. Nazan DOLU

Uzm.  Dr. Pınar AYRAN FİDAN

Dönem III Koordinatörü ve yardımcıları

Doç. Dr. Tolga Reşat AYDOS

Doç. Dr. Şebnem AYVA

Doç. Dr. Ali Kemal OĞUZ

Dönem IV Koordinatörü ve yardımcıları

Doç. Dr. Şerife SAVAŞ BOZBAŞ

Doç. Dr. Oya Ümit YEMİŞÇİ

Dönem V Koordinatörü ve yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Dr. (Doç) Evren HIZAL

Uzm. Dr. Ender FAKIOĞLU

Dönem VI Koordinatörü ve yardımcıları

Prof. Dr. Serpil EROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Dr. C. Burak SAYIN

Hazırlık Sınıfı ve Mesleki İngilizce Koordinatörü

Doç. Dr. Elif KÜPELİ

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Temsilcisi

Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ

AKTS Danışmanlığı

Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN

  • Tıp Fakültesi Özgül Eğitim Koordinatörleri Kurulu**

Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatörlüğü

Prof. Dr. F. Belgin ATAÇ

Prof: Dr. İ. Can PELİN

Prof. Dr. Yahya EKİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Seda TÜRKOĞLU BABAKURBAN

Dr. Öğr. Üyesi (Doç.) Hasibe VERDİ

Öğrenci temsilcisi: Zeki Ceran ERASLAN(Dönem 6)

Öğrenci Merkezli Eğitim Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU

Öğr. Gör. Dr. F. Serdar GÜREL

Öğrenci temsilcisi: Uğur Sena PENEKLİ (Dönem 2)

Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. N. Deren ÖZCAN

Uzm.  Dr. Merih ÖZTOPRAK

Öğrenci temsilcisi: Balım ÖZSOY (Dönem 5)

Tıpta İnsan Bilimleri ve İletişim Becerileri Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Dr.  Rıfat Vedat YILDIRIM

Öğr. Gör. Dr. Serdar GÜREL

Öğrenci temsilcisi: Denizhan AKPINAR (Dönem 4)

Topluma Yönelik Eğitim Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Altuğ KUT

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Cihan FİDAN

 

MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ*

Mezuniyet Sonrası Eğitimi İzleme Koordinatörlüğü

  • Program Değerlendirme
  • Ölçme Değerlendirme
  • Tez İzleme

Prof. Dr. Levent N. ÖZLÜOĞLU

Prof. Dr. Armağan ALTUN

Prof. Dr. Ebru ABALI

Prof. Dr. Özlem ÖZEN

Doç. Dr. Müge TECDER

Doç. Dr. Ender GEDİK
Doç. Dr. Yunus Kazım TERZİ

Doç. Dr. Ali Kemal OĞUZ

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Emir KARAÇAĞLAR

Öğr. Gör. Dr. Seda KİBAROĞLU

Arş. Gör. Dr. Korhan TEK (Dahili Tıp Blimleri)

Arş. Gör. Dr. Kübra TOPUK  (Cerrahi Tıp Bilimleri)

Eğitici Gelişimi Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN

Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ

Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA

Öğr. Gör. Dr. F. Serdar GÜREL

Uzm. Dr. Merih ÖZTOPRAK

Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Sema KARAKUŞ

 

KURUM DIŞI İLİŞKİLER/DEĞİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü

  • TurkMSIC ve BÜTBAT Danışmanı

Uzm. Dr. Ender FAKIOĞLU

Kurum Dışı Öğrenci Değişimi Koordinatörlüğü

  • Erasmus Danışmanı

Prof. Dr. İmren AKKOYUN

 

* Dekan, Dekan Yardımcıları, Öz Değerlendirme Koordinatörü Kurulun doğal üyesidir

** Ölçme-Değerlendirme Kurulu Başkanı Kurulun doğal üyesidir