BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Eğitim Kurulları ve Koordinatörlük

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU

 

Başkoordinatör ve yardımcıları

Prof. Dr. Şule AKÇAY

Prof. Dr. Erkan YURTCU

Prof. Dr. Özlem AZAP

Sekreterya

Gökçen UZBİLEK

Aytekin KÖSE

Esra PAMUK

Aybars SARIKAYA

Müge KILIÇ

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ*

  • Tıp Fakültesi Dönem Koordinatörleri Kurulu**

Dönem I TürkçeProgram Koordinatörlüğü

 

 

Dönem I İngilizce Program Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Ayla KÜRKÇÜOĞLU (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖZTURAN ÖZER

 

Prof. Dr. Recep AKDUR (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Dr. H. Cenk MİRZA

Dr. Öğr  Üyesi Dr. Sare MIHÇIOKUR

Dönem II TürkçeProgram Koordinatörlüğü

 

 

Dönem II İngilizce Program Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Erhan KIZILTAN (Koordinatör)

Öğr. Gör. Dr. Pınar AYRAN FİDAN

 

Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN (Koordinatör)

Öğr. Gör. Dr. Aylin ALTAY KOÇAK

Dönem III Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Özlem ÖZEN(Koordinatör)

Doç. Dr. Ali Kemal OĞUZ

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Cihan FİDAN

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Burcu Tahire KÖKSAL

Dönem IV Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Şerife SAVAŞ BOZBAŞ (Koordinatör)

Doç. Dr. Oya Ümit YEMİŞÇİ

Öğr. Gör. Dr. Ender FAKIOĞLU

Dönem V Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Evren HIZAL  (Koordinatör)

Öğr. Gör. Dr. Seda KİBAROĞLU

Dönem VI Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Serpil EROĞLU (Koordinatör)

Doç. Dr. C. Burak SAYIN

Hazırlık Sınıfı ve Mesleki İngilizce Koordinatörü

Prof. Dr. Elif KÜPELİ

BTU Koordinatörlüğü

Uzm. Tuğçe ŞENÇELİKAL

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Temsilcisi

Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ

AKTS Danışmanlığı

Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN

  • Tıp Fakültesi Özgül Eğitim Koordinatörleri Kurulu**

Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatörlüğü

Prof: Dr. Can PELİN (Koordinatör)

Prof. Dr. Çağrı UYSAL

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Hale ÖKTEM

Öğr. Gör. Dr. Fatma HELVACIOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Ümmühan Nihal BİLGİLİ AYKUT

Öğrenci temsilcileri: Balım ÖZSOY (Dönem 6)

                                        Batuhan APLAK (Dönem 5)

Öğrenci Merkezli Eğitim Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU

Uzm. Dr. Merih ÖZTOPRAK (Tıp Eğitimi AD)

Öğrenci temsilcileri: Burak GÜR (Dönem 3)

                                         Enis ÖZMERT (Dönem 2)

Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Deren ÖZCAN

Uzm.  Dr. Merih ÖZTOPRAK (Tıp Eğitimi AD)

Öğrenci temsilcileri: Elif TOKSÖZ (Dönem 5)

                                         Cem AYDOĞDU (Dönem 5)

Tıpta İnsan Bilimleri ve İletişim Becerileri Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Vedat YILDIRIM

Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA (Tıp Eğitimi AD)

Öğrenci temsilcileri: Denizhan AKPINAR (Dönem 5)

                                         Burak GÜR (Dönem 3)

Topluma Yönelik Eğitim Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Altuğ KUT

Uzm. Dr. Funda SALGÜR

Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA (Tıp Eğitimi AD)

 

MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ*

Mezuniyet Sonrası Eğitimi İzleme Koordinatörlüğü

  • Program Değerlendirme
  • Ölçme Değerlendirme
  • Tez İzleme

Prof. Dr. Levent ÖZLÜOĞLU

Prof. Dr. Armağan ALTUN

Prof. Dr. Ebru ABALI

Doç. Dr. Ender GEDİK
Doç. Dr. Yunus Kazım TERZİ

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Emir KARAÇAĞLAR

Öğr. Gör. Dr. Seda KİBAROĞLU

Arş. Gör. Dr. Meriç ERGENE (Dahili Tıp Blimleri)

Arş. Gör. Dr. Ömer VURAL  (Cerrahi Tıp Bilimleri)

Eğitici Gelişimi Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN

Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ

Doç. Dr. Selma ÇETİNKAYA

Uzm. Dr. Merih ÖZTOPRAK

Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Sema KARAKUŞ

 

KURUM DIŞI İLİŞKİLER/DEĞİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü

  • TurkMSIC ve BÜTBAT Danışmanı

Öğr. Gör. Dr. Ender FAKIOĞLU

Kurum Dışı Öğrenci Değişimi Koordinatörlüğü

  • Erasmus Danışmanı

Prof. Dr. İmren AKKOYUN

 

TIP EĞİTİMİ KURULLARI

Program Değerlendirme

 

Prof. Dr. Atilla DAĞDEVİREN (Başkan)

Program Geliştirme

 

Prof. Dr. Özlem KURT AZAP (Başkan)

Ölçme Değerlendirme

 

Prof. Dr. Erkan YURTCU (Başkan)

Öz Değerlendirme Kurulu

 

Prof. Dr. Derya ALDEMİR AKAYDIN (Başkan)

 

* Dekan, Dekan Yardımcıları, Öz Değerlendirme Koordinatörü Kurulun doğal üyesidir

** Ölçme-Değerlendirme Kurulu Başkanı Kurulun doğal üyesidir