BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Eğitim Kurulları ve Koordinatörlük

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNASYON KURULU

 

TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ*

Başkoordinatör

Başkoordinatörü Yardımcıları

Prof. Dr. Şule AKÇAY

Prof. Dr. Özlem AZAP

SEKRETERYA

Gökçen UZBİLEK, Esra PAMUK, Aytekin KÖSE, Aybars SARIKAYA, Müge KILIÇ, Mina ÇINAR

 

 

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ*

Dönem I Türkçe Program Koordinatörü

Dönem I Türkçe Program Koordinatör Yardımcısı

 

Dönem I İngilizce Program Koordinatörü

Dönem I İngilizce Program Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet BAŞUSTAOĞLU

Öğr. Gör. Dr Aylin ÜSKÜDAR

 

Prof. Dr. Recep AKDUR

Dr. Öğr. Üyesi Dr. H. Cenk MİRZA 

 

Dönem II Türkçe Program Koordinatörü

Dönem II Türkçe Program Koordinatör Yardımcıları

 

 

Dönem II İngilizce Program Koordinatörü

Dönem II İngilizce Program Koordinatör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Saffet Simin ROTA

Öğr. Gör. Dr. Nazlı KARİMİ

 

Prof. Dr. Can PELİN

Dr.Öğr Üyesi Aylin ALTAY KOÇAK 

Dönem III Türkçe Program Koordinatörü

Dönem III Türkçe Program Koordinatör Yardımcısı

 

Dönem III İngilizce Program Koordinatörü

Dönem III İngilizce Program Koordinatör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Özlem ÖZEN

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Burcu TAHİRE KÖKSAL

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Bahtiyar Haberal

 

Doç. Dr. Ali Kemal OĞUZ

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ahmet İbrahim OĞUZÜLGEN  

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Cihan FİDAN    

Dönem IV Türkçe Program Koordinatörü

Dönem IV Türkçe Program Koordinatör Yardımcısı

 

Doç. Dr. Ebru KOCA

Doç. Dr. Özlem Turhan İYİDİR  

Doç. Dr. Fatma Burcu BELEN

Dr. Öğr.  Üyesi Dr. Tuba ERDOĞAN

 

Dönem V Türkçe Program Koordinatörü

Dönem V Türkçe Program Koordinatör Yardımcıları

 

Prof. Dr. Ebru ABALI, Doç. Dr. Deren ÖZCAN

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Tugan TEZCANER

Öğr. Gör. Dr. Seda KİBAROĞLU

Dönem VI Türkçe Program Koordinatörü

Dönem VI Türkçe Program Koordinatör Yardımcısı

 

Prof. Dr. Serpil EROĞLU

Doç. Dr. C. Burak SAYIN

BTU Koordinatörü

Uzm. Dr. Tuğçe ŞENÇELİKAL

 

ATA / Türk Dili Uzaktan Eğitim Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Seyhan DEMİR KARABULUT

 

Hazırlık Sınıfı ve Mesleki İngilizce Koordinatörü

Prof. Dr. Elif KÜPELİ

 

AKTS Danışmanı

Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN

 

 

TIP FAKÜLTESİ ÖZGÜL EĞİTİM KOORDİNATÖRLERİ KURULU**

Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatörlüğü

Çalışma Grupları ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Koordinatör Yardımcıları

Prof. Dr. Tolga Reşat AYDOS

Doç. Dr. Yunus Kasım TERZİ

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Bahtiyar HABERAL

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Selda EMRE AYDINGÖZ

 

Öğrenci Merkezli Eğitim Koordinatörü (MÖTEÖK)

 

Prof. Dr. Nazan DOLU

Topluma Yönelik Eğitim Koordinatörü

 

Prof. Dr. Selma AYDIN

 

Seçmeli Dersler Koordinatörü

 

Prof. Dr. Selma AYDIN

 

Tıpta İnsan Bilimleri ve İletişim Becerileri Koordinatörü 

 

Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL

Öğr. Gör. Dr. Seyhan DEMİR KARABULUT

 

 

MEZUNİYET SONRASI TIP EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ*

Mezuniyet Sonrası Eğitimi İzleme Koordinatörlüğü

  • Program Değerlendirme
  • Ölçme Değerlendirme
  • Tez İzleme

Prof. Dr. Levent ÖZLÜOĞLU

Prof. Dr. Armağan ALTUN

Prof. Dr. Ebru ABALI

Doç. Dr. Ender GEDİK
Doç. Dr. Yunus Kazım TERZİ

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Emir KARAÇAĞLAR

Öğr. Gör. Dr. Seda KİBAROĞLU

 

Eğitici Gelişimi Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Hayati BİLGİÇ

Prof. Dr. Selma AYDIN

Öğr. Gör. Dr. Fazıl Serdar GÜREL

 

Sürekli Tıp Eğitimi Koordinatörlüğü

Prof. Dr. A. Nihan HABERAL REYHAN

 

 

KURUM DIŞI İLİŞKİLER/DEĞİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğü

  • TurkMSIC ve BÜTBAT Danışmanı

 

Prof. Dr. Gamze ÖZÇÜRÜMEZ BİLGİLİ

Kurum Dışı Öğrenci Değişimi Koordinatörlüğü

  • Erasmus Danışmanı

 

Prof. Dr. İmren AKKOYUN

 

TIP EĞİTİMİ KURULLARI

Program Değerlendirme

 

Prof. Dr. Eftal YÜCEL

Program Geliştirme

 

Prof. Dr. Özlem KURT AZAP

Ölçme Değerlendirme

 

Prof. Dr. Selma AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Vedat YILDIRIM

Uzm. Dr. Tuğçe ŞENÇELİKEL

 

Öz Değerlendirme Kurulu

 

Prof. Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR

 

* Dekan, Dekan Yardımcıları, Öz Değerlendirme Koordinatörü Kurulun doğal üyesidir

** Ölçme-Değerlendirme Kurulu Başkanı Kurulun doğal üyesidir