BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Önceki Dekanlarımız

Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu (14 Şubat 1994 - 31 Ekim 1996)

 

Fakültemizin kurucu dekanıdır.  13 Ocak 1994 yılında Üniversitenin kuruluşu ile kurulan Tıp Fakültemize dekan olarak  15 Şubat 1994 tarihinde Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu atanır.  Genel cerrahi kökenli çocuk cerrahisi uzmanı olan profesör Büyükpamukçu hocamız Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olur. 3 Kasım 1975 tarihinde yapılan Türkiye'de ilk canlıdan böbrek nakli operasyonu ekibinde yer alır. Daha sonra Prof. Haberal Türkiye'de ve dünyada  birçok ilke imza atarken çoğu zaman ekibinde Prof. Büyükpamukçu olacaktır. Prof. Büyükpamukçu Dekanımız olduğu sürede aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de kısmı zamanlı öğretim üyesidir. Yasal zorunluluklar nedeni ile Ekim 1976 içinde dekanlık görevinden ayrılır.


Prof. Dr. Nevzat Bilgin (5 Şubat 1997 - 5 Şubat 2005)

 

Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Hacettepe yıllarından hocası olan Prof. Bilgin gerek meslekte gerekse Üniversitemizin kuruluş çalışmalarında hocamızın en yakın çalışma arkadaşlarından birisidir. 1980 yılında Türk Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'nın kuruluşundan itibaren adım adım üniversiter yapıya gidişte Profesör Bilgin hep hocamızın yanındadır. Rektör yardımcılığı görevi ile birlikte 5 Şubat 1997 tarihinde Dekanlık görevine asaleten atanır. Prof. Dr. Nevzat Bilgin 5 Şubat 2005 tarihindeki vefatına kadar sekiz yıl bu görevi aralıksız yürütür. Ayrıntısı Tıp Fakültemizin tarihçesi bölümünde verilen bu sekiz yıllık dönem Üniversitemizin büyük gelişim ve dönüşüm gösterdiği dönem olur. Fakültemizin ilk öğrencileri, anadal ve yan dal uzmanları bu dönemde mezun olacaktır.


Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu (5 Mayıs 2005 - 5 Mayıs 2008)

 

Prof. Dr. Nevzat Bilgin’in 5 Şubat 2005 tarihinden sonraki 3 ay içinde vekaleten yürütülen dekanlık görevine 5 Mayıs 2005 günü Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu atandı. 1976-1993 döneminde Hacettepe Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevini profesör adayı doçent olarak tamamladığı dönemde Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı yakından tanır. 1990-1992 yıllarında Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın profesör temsilcisi olarak görev yaptığı Hacettepe Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurul’larında aynı dönemde doçent temsilcisi olarak çalıştı. Dekanlığı döneminde dünyada benzeri olmayan fakülte yapılanması gelişir. İletişim teknolojisi profesyonel olarak kullanılır. Haftalık Aktivite Formları, izinler, merkezler arası görevlendirmeler, bilimsel aktivitelere katılım bilgileri fakülte seçimleri elektronik ortamda yapılır. Öğretim üyelerinin performanslarının anlık izlemi yapılmaya başlanır. Zile Diyaliz Merkezi’nin, Adana Kışla Sağlık Tesislerinin, İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışı bu dönemde olur. Yeni anabilim ve bilim dalları açılırken, tıp eğitim birimi/anabilim dalı organize edilir. Aynı dönemde Radyasyon Onkolojisi’nin, Tıp Eğitimi Anabilim, Çocuk Onkolojisi Bilim dallarının kurucu başkanlıklarını yapar, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nı 10 ay yürütür.