BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
Tıp Fakültesi Öğrencilerin Dikkatine

2020-2021 Akademik Yılı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz üzere, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu yeni koronavirus (COVID-19) küresel salgını sürecinde Yükseköğretim Kurulunun 4.09.2020 tarihinde Üniversitelere ilettiği “Yeni Korona Virüs Salgınında Öğretim Süreçleri” yazısı ve Üniversitemiz Rektörlüğünün aldığı kararlar doğrultusunda, öncelikle sizlerin sağlığını ve eğitim-öğretim niteliğini dikkate alarak Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetimi tarafından 2020-2021 Akademik yılı Güz Döneminde uygulanacak esaslar belirlenmiştir. Bu esaslar; pandeminin seyri sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemler ile Yükseköğretim Kurulunun ve Üniversitemiz Rektörlüğünün kararları doğrultusunda gelişmelere açıktır.

2020-2021 Akademik Yılı Güz yarıyılında “Uzaktan Çevrimiçi ağırlıklı Eğitim ile birlikte seyreltilmiş yüz yüze eğitimden oluşan Hibrit (Karma) Öğretim Modeli” uygulanacaktır. Pandemi sürecinde öğretim yöntem ve teknikleri koşullara bağlı olarak yeniden değerlendirilebilecektir.

Bu kapsamda fakültemizde ölçme değerlendirme süreci ile ilgili olarak formatif/summatif sınavların gerçekleştirilmesinde, 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Ölçme Değerlendirme Kurulu toplantısında alınan ve Dekanlığımızca onaylanan esaslar aşağıda belirtilmektedir:

 1. Formatif sınavlarla ilgili olarak;
 • Formatif sınavların örgün eğitim başlayana kadar uzaktan çevrimiçi gerçekleştirilmesine,
 • Her bir ders kurulu ve klinik uygulama kurulunda en az bir adet formatif sınav yapılmasına,
 • Sınav soru sayısının 25-40 adet soru aralığında olacak şekilde planlanmasına,
 • Sınavlarda çoklu seçmeli, eşleştirmeli, çoktan seçmeli ve iyi yapılandırılmış kısa cevaplı (boşluk doldurma) soru biçimlerinin kullanılabileceğine karar verilmiştir.
 1. Summatif sınavlar (Ders Kurulu ve Klinik Uygulama Kurulu sonu) ile ilgili olarak,
 • Ders Kurulu Sonu sınavların (summatif sınavlar), pandemi koşullarına göre gözden geçirilmek üzere, 30 Kasım 2020 sonrasında sosyal mesafe kuralına göre seyreltilmiş biçimde “yüz yüze” yapılabilecek şekilde planlanmasına,
 • Bu tarihten sonra her ders kurulu/Klinik Uygulama Kurulu başlangıcında yüz yüze yapılabilecek sınavlar için ayrıca duyuru yapılmasına,
 • Sınav soru sayısının yazılı sınavlar için; Dönem I, II ve III’te 100 adet soru; Dönem IV ve V’te en az 50 adet soru olarak belirlenmesine,
 • Sınav süresinin Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nde ifade edildiği gibi, “sınav süresi soru sayısı + 5dakika”dan az olmayacak biçimde sürdürülmesine,
 • Sınavların tek oturum halinde ve sınav süresince sorular arasında geri dönüş yapılamayacak biçimde uygulanmasına,
 • Sınav esnasında belirli süreden uzun olarak sistemden kopma yaşayan öğrencilere ilgili Dönem Koordinatörünün uygun görmesi ile ek süre verilmesine,
 • Sınavlarda çoklu seçmeli, eşleştirmeli, çoktan seçmeli ve iyi yapılandırılmış kısa cevaplı (boşluk doldurma) ve olgu çözümleme soru biçimlerinin kullanılabileceğine karar verilmiştir.

 

Fakültemizin 2020-2021 akademik yılı Güz yarıyılında; “Küresel Salgında Yeni Normalin Koşulları”na uygun, siz öğrencilerimizi herhangi bir riske maruz bırakmadan, sağlığınızı önceleyen, eğitim-öğretiminizin niteliğini geliştirerek yukarıdaki ilke ve esaslara uygun bir çalışma anlayışı içinde olduğunu belirtmek isterim.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bir an önce yüz yüze görüşmek dileği ile yeni eğitim-öğretim yılında hepinize sağlık ve başarılar dilerim.

 

 Tıp Fakültesi Dekanlığı