BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ YENİDEN AKREDİTE EDİLDİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ

YENİDEN AKREDİTE EDİLDİ

(HAZİRAN-2017)

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürülmekte olan tıp eğitiminin niteliği, ülkemizdeki saygın ve bağımsız bir eş-yetkilendirme kurulu olan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK-TEPDAD) tarafından ilk olarak 11 Nisan 2011 tarihinde akredite edilmiştir.

Fakültemiz 2009-2010 döneminde ilk kez başvuruda bulunan ve programları 01.01.2017 tarihine kadar akredite edilen sekiz (8) tıp fakültesi içerisinde en genç tıp fakültesi ve ilk Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak yerini almıştır.

2009-2017 döneminde ülkemizde 25 tıp fakültesi (27 program) UTEAK tarafından akredite edilmiştir. Bunlar arasında; fakültemizin de yer aldığı 8 tıp fakültesi (9 program) 2017’de yapılan değerlendirme sonucunda, 2023 yılına kadar yeniden akreditasyona uygun bulunmuştur. (http://uteak.org.tr/akreditasyon

Fakültemizin ilk akreditasyon sürecinin 2017’de tamamlanması nedeni ile on sekiz (18) yıllık tıp eğitimi gelişim sürecimizi detaylı olarak ekleri ile birlikte açıklayan bir Öz Değerlendirme Raporu yeniden hazırlanarak Ekim-2016’da TEPDAD’a yeniden akreditasyon (reakreditasyon) için başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuzun değerlendirilmesi sonrasında Öz Değerlendirme Raporumuz TEPDAD tarafından uygun bulunarak fakültemizin ziyaret edilmesine karar verilmiştir.

26-30 Mart 2017 tarihleri arasında UTEAK’ın belirlediği altı (6) kişilik bir ziyaret ekibi tarafından fakültemizin eğitimi, eğitim ortamları ve eğitimdeki tüm paydaşlarımız değerlendirilmiştir. Ziyaret sonu çıkış değerlendirmesinde, fakültemizin mezuniyet öncesi tıp eğitimi standartlarını karşılama durumu ile ilişkili olumlu geribildirimler verilmiştir. Reakreditasyon için fakültemize gelen ziyaret ekibinin raporu doğrultusunda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2023 yılına kadar altı (6) yıl süre ile yeniden akreditasyonu uygun görülmüştür.

06 Haziran 2017’da gerçekleştirilen “Akreditasyon Belgesi” töreni ile yeniden akreditasyon belgemiz TEPDAD Başkanı Prof. Dr. İskender SAYEK tarafından Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU’na takdim edilmiştir.

UTEAK Öz Değerlendirme (2009-2010), Ara Değerlendirme (2013-2014) ve yeniden Öz Değerlendirme (reakreditasyon) (2016-2017) süreçleri; fakültemiz için eğitime yeni bir bakış ve yeni bir isteklendirme kaynağı olmuştur. Tıp eğitimi sürecinde yaptıklarımızı gözden geçirmemize ve birçok noktada doğru yaptıklarımızın farkına varmamıza olanak sağlamış, ayrıca doğru yapma isteğimizin artmasına destek olmuştur. Doğru yaptığımızı düşündüklerimiz noktasında bile daha iyi yapma arayışımız oluşmuş ve bu arayış fikir olarak kalmaktan çıkıp eyleme dönüşmüştür.