BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
Uzman Hekim Alınacaktır.

Halk Sağlığı Anabilim Dalına, Ankara Başkent Üniversitesinde çalışmak üzere Halk Sağlığı uzmanı ihtiyaç vardır.

 

İsteklilerin Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Taşkent Caddesi 77. Sok. No:11 06490-Bahçelievler / Ankara (Tel:0312 212 65 / 2229 ) adresine başvurmaları gerekmektedir. İlgililere duyurulur.