BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
TÜBİTAK 1001 projesi başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Hematoloji Kliniğinde görev yapan  Dr.Alpay Yeşilaltay’ın yürütücülüğünü yaptığı “Myxomavirüslerin Multıpl Myelomda Etkilerinin incelenmesi” başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Ülkemizde ilk kez yapılan Onkolitik virüs veb Multıpl Myelom çalışmasında Başkent Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi işbirliği ile yapılmış, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden, Prof.Dr.Türker Bilgen,  Prof.Dr.Burhan Turgut Doç.Dr.Dilek Muz, Doç.Dr.Berna ERDAL ve Doç.Dr. Bahadır Batar araştırmacı olarak görev almıştır.Araştırmada Multıpl Myelom hastalarından alınan  kemik iliği örneklerinden hazırlanan hücre hatlarında Myxovirüs’ün onkolitik etkileri incelenmiştir. Aynı zamanda  Virüs ve güncel myelom tedavisinda kullanılan proteozom inhibitörü olan “Borteozomib” ve yeni jenerasyon İMİD  olan “Lenalodomid” ’ in kombine kullanımı ilk kez uygulanarak Myelom tedavisinde gelecek için umut vaat eden sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmacılar Myxomavirüs’ün multipl myelom tedavisinde kullanımının yer alabilirliği için bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedirler.