BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
2-6 Nisan 2023 tarihlerinde kurum ziyareti gerçekleşmiştir.

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  (TEPDAD)'ın amaç ve hedefleri toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için tıp fakültelerinde verilen tıp eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve niteliğinin iyileştirilmesi, kurumlara yol göstermek, gelişimlerini desteklemek, işleyiş ve sürekliliğini izlemektir. Bu amaç ve hedeflerin karşılanmasında değerlendirme aracı akreditasyon sürecidir.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürülmekte olan tıp eğitiminin niteliği, ülkemizdeki saygın ve bağımsız bir eş-yetkilendirme kurulu olan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK-TEPDAD) tarafından 2023 tarihinde akredite edilmiştir.

Fakültemizin tıp eğitimi gelişim sürecimizi detaylı olarak ekleri ile birlikte açıklayan bir Öz Değerlendirme Raporu yeniden hazırlanarak kasım-2022'de TEPDAD'a yeniden akreditasyon (reakreditasyon) için başvuruda bulunulmuştur. Başvurumuzun değerlendirilmesi sonrasında Öz Değerlendirme Raporumuz TEPDAD tarafından uygun bulunarak fakültemizin 2-6 Nisan 2023 tarihlerinde kurum ziyareti gerçekleşmiştir.

Foto Galeri: