BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
Pratisyen Doktor Diyaliz Sertifikasyon Programı ve Eğitimi

 2022 YILI DİYALİZ EĞİTİM PROGRAMI

Pratisyen Hekim

 

Başvuru tarihi

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Kursiyer sayısı

Sınav Tarihi

 

03.10.2022-31.10.2011

21.11.2022

22.03.2023

5

30.03.2023

 

Eğitime başvurmak isteyenlerin aşağıdaki belgeler ile birlikte hastanemiz nefroloji polikliniğine başvurmaları gerekmektedir.

1- Başvuru dilekçesi

2- Diyaliz eğitim başvuru formu

3- Kurum amirince onaylı diploma örnekleri, gerekçeli ihtiyaç yazısı ve haklarında alınmış hukuki bir karar veya devam eden hukuki bir süreç olmadığına ve aktif olarak çalıştığına ait belge

4- Kimlik fotokopisi ve adli sicil kaydı

5- Hiçbir yerde çalışmayanlar için bu durumu bildiren belge ve diploma örnekleri ile haklarında alınmış hukuki bir karar veya devam eden hukuki bir süreç olmadığına dair belge

6- Kamu çalışanları bağlı bulundukları il sağlık müdürlüklerine başvurvurmalıdır.

Eğitim Merkezi Sorumlusu:Prof. Dr. Turan ÇOLAK

Eğitim Yazı İşleri: Arzu BERBEROĞLU

Telefon no: 0 312 203 01 16 

E Posta nefroloji06@gmail.com

Eğitim Merkezi Sorumlu Hemşiresi : Semiha KAYA