BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
Adli Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Sözel Bildiri ödülü

ADLİ TIP AD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ FURKAN ŞAN TARAFINDAN SUNULAN

“FOTOANTROPOMETRİ VE PEDO-PORNOGRAFİ: ÖRNEK ÇALIŞMA”

 2. ULUSLARARASI 18. ULUSAL ADLİ BİLİMLER KONGRESİ’NDE

“SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANMIŞTIR”

 

 

ADLİ TIP AD ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DAMLA ŞEKERCİ TARAFINDAN SUNULAN

“TÜRKİYE’DE PEDİATRİK MALPRAKTİS, YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI 2012-2016 KARARLARININ RETROSPEKTİF İRDELENMESİ”

AZERBEYCAN BAKÜ’DE DÜZENLENEN UTAK 2021 3. ULUSLARASI TURAZ AKADEMİ ADLİ BİLİMLER, ADLİ TIP VE PATOLOJİ KONGRESİ’NDE

“SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ” KAZANMIŞTIR