Prof. Dr. ORHAN MURAT KOÇAK

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıTel :
E-Posta : omuratkocak[at]baskent.edu.tr

Kitaplar


  • Koçak OM, Mısır E. Prof.Dr. Halise Devrimci Özgüven editors. Obsesif kompulsif bozukluğun nörobiyolojisi. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022

Makaleler


  • Hoşgören Alıcı Y, Hasanli J, Saygılı G, Koçak OM. The importance of mentalization, coping mechanisms, and perceived stress in the prediction of resilience of healthcare workers. Psychology, health and medicine, 2022; :1-12. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Koçak OM, Kayıpmaz S, Kutlutürk Üney P, Hacıyec C. Bünyeleşmiş Biliş Perspektifinden Obsesif Kompulsif Bozukluk. Nöropsikiyatri arşivi, 2022; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )