Dr. Öğr. Üyesi CİHANGİR ÖZCAN

Halk Sağlığı Ana Bilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1761
E-Posta : cozcan[at]baskent.edu.tr
 • Tıpta Uzmanlık (1980), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağliği Ve Hastaliklari
 • Tıpta Uzmanlık (1976), Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağliği

Çalışma Alanları


 • ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 • HALK SAĞLIĞI

Kitaplar


 • Özcan C, Erdal R. Eşitsizlikler ve Sağlık Sonuçları. In:Yrd. Doç. Dr.Cihangir Özcan editors. Halk Sağlığı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.41-46.

 • Özcan C. Bölüm 5, Bölüm 6, Bölüm 7. In:Prof.Dr. Gürler İliçin, Prof.Dr. Kadir Biberlioğlu, Prof.Dr. Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr. Serhat editors. İç Hastalıkları. Ankara: GÜNEŞ TIP KİTABEVİ; 2018. p.42.

 • Özcan C, Erdal R. EŞİTSİZLİKLER VE YAŞLILIK. In:AYŞE AKIN editors. EŞİTŞİZLİKLER VE SAĞLIK SONUÇLARI. ANKARA: TÜRKİYE KLİNİKLERİ; 2018. p.41-45.

 • Özel G, Akbuğa Özel B, Özcan C, Sarugan M. Üniversiteler, Hemşirelik Fakülteleri ve SHMYO'lar için İlkyardım. Ankara: Güneş Kitapevleri; 2017

 • Özel G, Özel B, Özcan C. Cihangir Özcan editors. Paramedik. Ankara: Güneş Tıp Kitapevi; 2016

Makaleler


 • Akyüz Özdemir A, Sayin CB, Erdal R, Özcan C. Quality of Life Through Gender Role Perspective in Candidate Renal Trransplant Recipients: AReport From Başkent University Using the Short Form 36 Health Survey. Experimental and Clinical Transplantation, 2018; 1:28-34.

 • Akyüz Özdemir A, Sayin CB, Erdal R, Özcan C, Haberal M. Influence ot Social, Economic, Familial, Marital Status, and Disease Adaptation on the Physical and Mental Health Dimensions of Patients Who Are Candidates for Renal Transplant. Experimental and Clinical Transplantation, 2018; 1:112-116.

 • Özcan C, Erdal R. Türkiye'de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin sunumunda Yaşanan Süreçler. Smyrna Tıp Dergisi, 2017; :-.

 • Özcan C, Kılıç S, Gülmez H. Türkiye'de okul sağlığı ve yasal durum. Ankara Medical Journal, 2013; 13(2):71-81.

 • Özcan C, Sönmez Oral S, Öksüz E, Kut A, Erdal R. Genç erişkinlerde dispepsi yakınmasının yaşam kalitesine etkisi. Smyrna Tıp Dergisi, 2012; 2(1):6-15.

 • Özcan C, Çetinel Y. Genç erişkinlerde dispepsi yakınmasının yaşam kalitesine etkisi. Smyrna Tıp Dergisi, 2012; 2(1):6-15.

 • Kahveci R, Öksüz E, Malhan S, Eminsoy G, Özcan C, Şencan İ. Weight Manangement Calorie and Body Image Perception AmongYoung Adults.. HealthMED Journal, 2012; 6(4):1437-1443. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Satman I, Yılmaz T, Şengül A, Salman S, Salman F, Uygur S, Bastar I, Tütüncü Y, Sargin M, Dinççağ N, Karşıdağ K, Kalaça S, Özcan C, King H. Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey - Results of the Turkish Diabetes Epidemiology Study (TURDEP). Diabetes Care, 2002; 25(9):1551-1556. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Akyüz Özdemir A, Akin A, Erdal R, Özcan C, Haberal M. THE INFLUENCE OF SOCIAL, OCONOMIC, FAMILIAL, MARITAL STATUS AND THE DISEASE ADAPTATION ON THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH DIMENSIONS OF PATIENTS THAT ARE A CANDIDATE FOR RENAL TRANSPLANTATION. 2 nd Turkish Transplantation Society: BİLKENT-ANKARA; 01/11/2017 - 03/11/2017

 • Akyüz Özdemir A, Akin A, Erdal R, Özcan C, Haberal M. OUALITY OF LIFE THROUGH GENDER ROLE PERSPECTIVE IN CANDIDATE RENAL TRANSLANT RECIPIENTS: A REPORT FROM A BASKENT UNIVERSITY USING THE SF-36 HEALTH SURVEY. Experimental and Clinical Transplantation: BİLKENT-ANKARA; 01/11/2017 - 03/11/2017

 • Akyüz Özdemir A, Akin A, Erdal R, Özcan C, Haberal M. THE IMPACT OF HEALTH, SOCIAL, FAMILIAL, ECONOMIC ISSUES ON THE PATIENT COMPLIANCE WITH ESRD. Experimental and Clinical Transplantation: Bilkent-ANKARA; 01/11/2017 - 03/11/2017

 • Özcan C, Mıhçıokur S, Özhan Elbaş N. BİR ÜNİVERSİTENİN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ANKSİYETE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ. 2.Uluslararası Paramedik Kongresi: Muğla; 06/11/2014 - 09/11/2014

 • Özcan C, Sarugan M, Özhan Elbaş N. Eğitim ambulansının paramedik eğitiminde yeri ve önemi. 2. Uluslarrarası Paramedik Kongresi ve Ambulans Rallisi: muğla; 06/11/2014 - 09/11/2014

 • Özcan C, Mihçiokur S, Özhan Elbaş N. BİR ÜNİVERSİTENİN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ANKSİYETE DÜZETİNİN BELİRLENMESİ. 2. PARAMEDİK KONGRESİ VE AMBULANS RALLİSİ: ; 06/11/2014 - 09/11/2014

 • Mihçiokur S, Akin A, Özcan C. BİR ÜNİVERSİTENİN SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ANKSİYETE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ. 17.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ: EDİRNE; 20/10/2014 - 24/10/2014

 • Mihçiokur S, Özcan C, Bilgili N. Gebeliklerin isteğe bağlı sonlandıran kadınların psikososyal ekonomik özelliklerinin yaşadıkları anksiyon durumuna etkisinin incelenmesi. 1978-2013 Tüekiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Sonuçlarına Göre Doğurganlık Eğilimlerinin Değişimi: ; 09/04/2014 - 11/04/2015

 • Kut A, Özcan C, Oral SS, Öksüz E, Erdal R. Dyspepsia and its effects on guality of life in young adults. 18?? WONCA EUROPE CONFERENCE - VIENNA July 4-7, 2012: Vıenna; 04/07/2012 - 07/07/2012

 • Özcan C. Ambulans eğitiminde standardizasyon??. Paramedik Eğitim Kurulu Yıllık Çalıştayı: İsparta; 05/05/2012