Prof. Dr. FATMA BELGİN ATAÇ

Tıbbi Biyoloji Ana Bilim DalıTel : 0312 246 6709
E-Posta : batac[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1996), Hacettepe Üniversitesi, Tibbi Biyoloji
 • Yüksek Lisans (1990), Hacettepe Üniversitesi, Kimya
 • Lisans (1987), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya

Çalışma Alanları


 • TIBBİ BİYOLOJİ

Ödüller


 • Akçay A, Özdemir N, Ataç FB, Sezer S, Verdi H, Arat Z, Haberal M. ;En iyi sunum ödülü. International Society of Nephrology (ISN)", Berlin", 08/06/2003.

 • Özdemir F, Ataç FB, Verdi H, Haberal M. ;birincilik ödülü. Türk Hipertansiyon ve böbrek Hastalıkları Derneği", Antalya", 22/05/2002.

 • Ataç FB, Çakar A, Beksaç M. ;İkincilik ödülü. Perinatoloji Derneği", Ankara", 19/04/1996.

 • Karabay G, Take G, Ataç FB, Şahin F. ;birincilik ödülü. Gevser Nesibe Tıp Günleri", kayseri", 04/06/2003.

 • Öcal R, Can U, Ataç FB, Verdi H, Özbek N, Bakar Ç, Kaya Y, Benl S. ;poster birincilik ödülü. türk nöroloji derneği", Antalya", 10/11/2007.

 • Karakaş N, Ecevit A, Yalçın Y, Özdemir B, Verdi H, Tekindal M, Özbek N, Tarcan A, Ataç FB, Haberal A. ;Sözlü bildiri üçüncülüğü. Ulusal Neonatoloji Derneği", Antalya", 20/04/2016.

 • Karabay G, Take G, Yılmaz Z, Ataç FB, Şahin F. ;Jüri Özel Ödülü. Türk Elektron Mikroskopi Derneği", İzmir", 02/09/2003.

 • Sunguroğlu A, Özkan T, Akçil M, Verdi H, Kınık S, Yalçın Y, Baysan P, Ataç FB. ;En İyi Sözlü Bildiri Ödülü Birinciliği. Türk Diyabet Cemiyati ve Türk Diyabet Vakfı", Antalya", 22/04/2018.

Projeler


 • Tulgar Kınık S, Verdi H, Ataç FB. ;3T3L1 Hücrelerinde Fruktotoksisite ve Mitokondriyal Disfonksiyon. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

 • Ataç FB, Ekici Y, Verdi H, Ergin E. ;Sıçan Adipoz Doku ve Kemik İliği Mezenkimal Kök Hücrelerin Eş Zamanlı Kantitatif Reverse Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyon Analizi ile Karakterizasyonu. ", ", ", .

 • Ergin E, Ataç FB, Ekici Y, Verdi H. ;Sıçan Kemik İliği ve Adipoz Dokudan İzole Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerin Yüzey Antijenleri İle Karakterizasyonu. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

 • Ekici Y, Ataç FB, Verdi H, Ergin E. ;Sıçan Kemik İliği ve Adipoz Dokudan Mezenkimal Kök Hücre İzolasyonu ve Farklılaşması İçin Yöntem Standardizasyonu. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

 • Yalçın Y, Verdi H, Ataç FB. ;Hep2G2'de Palmitik Asit ve CCCP'nin Otofaji Reseptörlerine Etkisi. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

 • Başçıl Tütüncü N, Verdi H, Ataç FB. ;ß-Hücre Golgi Cisimciğinin glukolipotoksisiteye Stres Yanıtı. ", Başkent Üniversitesi", Başkent Üniversitesi", .

 • Sunguroğlu A, Özkan T, Akçil M, Verdi H, Kınık S, Yalçın Y, Baysan P, Ataç F. ;Parkin Proteininin Sıçan Pankreatik Hücre Hattında (ıns-1e) Endoplazmik retikulum -Mitokondriyon Stresi ve otofaji Yolağındaki Rolü. ", BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ", TÜBİTAK", .

 • Sunguroglu A, Atac F, Yalcin Y. ;Sican pankreatik beta hucrelerindeki endoplazmik retikulum stresinde ATF6'nin rolu. ", Baskent Universitesi", Baskent Universitesi", 03/12/2016.

 • Anil C, Harman A, Atac F, Yalcin Y. ;XRCC1 gen polimorfizmive diferansiyetiroidkanser ilişkisinin cevresel faktorler ile birlikte degerlendirilmesi. ", Baskent universitesi", Baskent Universitesi", 22/09/2016.

 • Atac F, Yalcin Y, Verdi H. ;HepG2 hücre hattında lipit metabolizması ve otofaji arasındaki ilişkinin araştırılması. ", Baskent universitesi", Baskent Universitesi", 01/09/2015.

 • Çakar N, Beksaç M, Ataç F. ;Fetal Gelişmenin Koryon Villus Örneklemesi, Trofoblast Kültürü ve İmmunohistokimya Kullanılarak Hücresel Düzeyde Takibi. ", Hacettepe Üniversitesi", TÜBİTAK", 01/08/1997.

 • Beksaç M, Çakar N, Ataç F. ;Perinatal Morbidite ve Mortilitenin Azaltılmasında Bilgisayar Kullanımı. ", Hacettepe Üniversitesi", Devlet Planlama Teşkilatı", 01/10/1993.

Kitaplar


 • Atac FB, Verdi H. ;Ökaryotlarda Gen İfadelenmesinin Rolü. In:Adil Denizli, Ayşe Kevser Özden editors. Biyokimya. Ankara: Palme yayıncılık; 2013. p.937-953.

 • Atac FB, Verdi H. ;Prokaryotlarda Gen İfadesinin Kontrolü. In:Adil Denizli, Ayşe Kevser Özden editors. Biyokimya. Ankara: Palme; 2013. p.921-931.

 • Elibol B, Kobayashi T, Ataç FB, Hattori N, Sahin G, Gürer G, Mizuno Y. ;Familial Parkinsonism With Apathy, Depression and Cenral Hypoventilation (Perry's Syndrome). In:Mapping The Progress Of Alzheimer's And parkinson's disease. USA: ; 2002. p.285-290.

 • Çakar A, Ataç FB, Dağdeviren A. ;Preimplantasyon Genetiği. In:Dr. Sinan BEKSAÇ editors. fetal Tıp Prenatal Tanı. Ankara: ; 1996. p.18-22.

 • Beksaç M, Eskiizmirliler S, Erkmen A, Çakar A, Ataç FB. ;Otomatik Sitogenetik. In:Dr. Sinan BEKSAÇ editors. Fetal Tıp Prenatal Tanı. Ankara: ; 1996. p.276-278.

 • Çakar A, Ataç FB, Dağdeviren A. ;Prenatal Tanıda Hibridositokimyasal Yöntemler. In:Sinan BEKSAÇ editors. Fetal tıp prenatal Tanı. : ; 1996. p.297-300.

 • Ataç FB. ;Transkripsiyonel kontrol mekanizmalarında DNA-protein ilişkisi. In:Dr. Meral ÖZGÜÇ editors. Nükleik Asit-Protein ilişkisi. ANKARA: ; 1992. p.23-33.

Makaleler


 • Atac B, Yakupoğlu Ü, Özbek N, Özdemir N. ;Role of genetic mutations in vascular access thrombosis among hemodialysis patients waiting for renal transplantation. Peritoneal Dialysis International, ; :-. ( Open Access Journals )

 • Cenan R, Ergin E, Ekici E, Ataç FB. ;Ekstrasellüler Matriksin Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri. J Lit Pharm Sci, 2018; :-.

 • Ergin E, Ekici Y, Ataç FB. ;Doku Mühendisliği ve Uygulama Alanları. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2018; 38(1):-.

 • Sezgin N, Tekin A, Ataç F, Verdi H, Sezgin A. ;Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms in patients with slow coronary flow. Interventional Medicine & Applied Science, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karakaş N, Ecevit A, Yalçın Y, Özdemir B, Verdi H, Tekindal M, Özbek N, Tarcan A, Ataç FB, Haberal A. ;Effect of Maternal and Neonatal Interleukin-6 -174 G/C Polymorphism on Preterm Birth and Neonatal Morbidity.. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Derle E, Öcal R, Kibaroğlu S, Çelikkol C, Bayraktar N, Verdi H, Ataç FB, Can U. ;Aspirin resistance in cerebrovascular disease and the role of glycoprotein IIIa polymorphism in Turkish stroke patients.. Blood Coagul Fibrinolysis, 2016; 27(2):169-175. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yakar T, Serin E, Cosar A, Tas D, Atac F. ;The relationship of recurrent aphthous stomatitis and Helicobacter pylori, cytokine gene polymorphism and cobalamin (vol 26, pg 304, 2015). TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2015; 26(5):446-446. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Verdi H, Tulgar KS, Yılmaz YY, Muratoğlu ŞN, Yazıcı A, Ataç FB. ;beta-3AR W64R Polymorphism and 30-Minute Post-Challenge Plasma Glucose Levels in Obese Children. JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, 2015; 7(1):7-12. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saygi S, Erol I, Alehan F, Yalçın Y, Kubat G, Ataç FB. ;Superoxide Dismutase and Catalase Genotypes in Pediatric Migraine Patients. JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, 2015; 30(12):1586-1590. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saygı S, Alehan F, Erol I, Yalcin YY, Atac FB, Kubat G. ;TGF-beta 1 Genotype in Pediatric Migraine Patients. JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, 2015; 30(1):27-31. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yakar T, Serin E, Cosar A, Tas D, Atac FB. ;The relationship of recurrent aphthous stomatitis and Helicobacter pylori, cytokine gene polymorphism and cobalamin. Turkish Journal of Gastroenterology, 2015; 26(4):304-308. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Zidi S, Verdi H, Yilmaz Yalcin Y, Yazici A, Gazouani E, Mezlini A, Atac FB, Yacoubi Loueslati B. ;Involvement of Toll-like receptors in cervical cancer susceptibility among Tunisian women. Bulletin du Cancer, 2014; 101(10):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uyar M, Sezer S, Ozdemir F, Kulah E, Arat Z, Atac FB, Haberal M. ;Endothelial nitric oxide synthase polymorphism influences renal allograft outcome. CLINICAL TRANSPLANTATION, 2014; 28(2):223-228. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Zidi S, Verdi H, Yilmaz-Yalcin Y, Yazici A, Gazouani E, Mezlini A, Atac FB. ;Involvement of Toll-like receptors in cervical cancer susceptibility among Tunisian women. BULLETIN DU CANCER, 2014; 101(10):31-35. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Malbora B, Özbek N, Avcı Z, Verdi H, Alioğlu B, Varan B, Ataç FB. ;Role of Thrombophilic Mutations in Childhood. J o u r n a l o f P e d i a t r i c S c i e n c e s, 2014; 6:218-.

 • Saygi S, Alehan F, Erol I, Yalcin Y, Atac FB, Kubat G. ;TGF-ß1 genotype in pediatric migraine patients. Journal of Child Nourology, 2014; 30(1):27-31. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saygi S, Alehan F, Atac FB, Erol I, Verdi H, Erdem R. ;Multidrug resistance 1 (MDR1) 3435C/T genotyping in childhood drug-resistant epilepsy. BRAIN & DEVELOPMENT, 2014; 36(2):137-142. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Zidi S, Verdi H, Yalçın Y, Yazıcı A, Gazouani E, Mezlini A, Ataç FB, Loueslati B. ;Involvement of Toll-like receptors in cervical cancer susceptibility among Tunisian women. BULLETIN DU CANCER, 2014; 101(10):31-35. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kundakci A, Verdi H, Ozer E, Isıksacan I, Atac FB, Turkoglu S, Pirat A. ;The Effect of Eritoran on the Severity of Lung Injury in Two Different Rat Lung Injury Models. CRITICAL CARE MEDICINE, 2013; 41(12):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Melek K, Ulubay G, Ulaşlı S, Verdi H, Atac FB, Eyüpoğlu F. ;Associations between TGF-ß1 G/A and TNF-? 308 G/A gene polymorphisms with airway resistance in chronic obstructive pulmonary disease. Tuberk Toraks., 2013; 61(1):1-11. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ulaşlı S, Eyüpoğlu F, Verdi H, Atac FB. ;Associations between endothelial nitric oxide synthase A/B, angiotensin converting enzyme I/D and serotonin transporter L/S gene polymorphisms with pulmonary hypertension in COPD patients.. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2013; 40(10):5625-5633. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yilmaz U, Yuksel D, Atac FB, Yilmaz D, Verdi H, Senbil N. ;Atypical phenotypes of DYT1 dystonia in three children. BRAIN & DEVELOPMENT, 2013; 35(4):356-359. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Melek K, Ulubay G, Sarinç S, Verdi H. ;Associations between TGF-ß1 G/A and TNF-? 308 G/A gene polymorphisms with airway resistance in chronic obstructive pulmonary disease. Tuberkuloz ve Toraks, 2013; :-.

 • Horosanlı B, Atac FB, Çöven I, Karakurum G, Benli S. ;Angiotensin I-converting enzyme gene (I/D) polymorphism in patients with migraine. Headache, 2013; 53(1):161-164. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz U, Yüksel D, Atac FB, Yılmaz D, Verdi H, Şenbil N. ;Atypical phenotypes of DYT1 dystonia in three children. Brain Dev., 2013; 35(4):356-359. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yilmaz Y, Verdi H, Taneri A, Yazici A, Ecevit A, Karakas N, Atac FB. ;Maternal-Fetal Proinflammatory Cytokine Gene Polymorphism and Preterm Birth. DNA AND CELL BIOLOGY, 2012; 31(1):92-97. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ozdemir B, Ozdemir F, Atac FB, Ozdemir A, Haberal M. ;Angiotensinogen T235 and Angiotensin-Converting Enzyme Insertion/Deletion Polymorphisms Associated With the Development of Posttransplantation Diabetes Mellitus in Renal Allograft Recipients. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2011; 43(2):572-574. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kupeli E, Verdi H, Şimsek A, Ataç B. ;Genetic mutations in Turkish population with pulmonary embolism and deep venous thrombosis. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 2011; :-. ( Open Access Journals )

 • Ince D, Atac FB, Ozkiraz S, Dilmen U, Gurcan A, Tarcan A. ;The Role of Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Angiotensin-Converting Enzyme Gene Polymorphisms in Bronchopulmonary Dysplasia. GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, 2010; 14(43):643-647. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atac FB, Ince D, Verdi H, Gokmen Z, Yazici A, Gulcan H, Tarcan A, Taneri A, Sezgin E, Ozbek N. ;Lack of Association Between FXIII-Val34Leu, FVII-323 del/ins, and Transforming Growth Factor beta 1 (915G/T) Gene Polymorphisms and Bronchopulmonary Dysplasia: A Single-Center Study. DNA AND CELL BIOLOGY, 2010; 29(1):13-18. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atac FB, Anuk D, Verdi H, Gokmen Z, Yazici A, Gulcan H. ;Lack of Association Between FXIII-Val34Leu, FVII-323 del/ins, and Transforming Growth Factor beta 1 (915G/T) Gene Polymorphisms and Bronchopulmonary Dysplasia: A Single-Center Study. DNA AND CELL BIOLOGY, 2010; 29(1):13-18. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Aydınalp A, Atar I, Atac FB, Yazici A, Cicek M, Yilmaz M. ;Glycoprotein IIIa gene polymorphism and coronary artery disease. ACTA CARDIOLOGICA, 2010; 65(2):225-230. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ozkan S, Atac FB, Ozcobanoglu S, Uguz E, Sezgin A, Verdi H, Özbek N, Aslamaci S. ;Cardiac Transplant in a Child with Recurrent Thrombosis Due to Congenital Thrombophilic Mutations. EXPERIMENTAL AND CLINICAL TRANSPLANTATION, 2009; 7(3):188-191. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ozbek O, Atac FB, Ogus E, Ozbek N. ;Plasminogen activator inhibitor-1 gene 4G/5G polymorphism in Turkish children with asthma and allergic rhinitis. ALLERGY AND ASTHMA PROCEEDINGS, 2009; 30(1):41-46. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sahin F, Ataç B, Yılmaz Z, Zeyneloglu H. ;Thrombophilia mutation frequencies in recurrent pregnancy losses. Erciyes Tip Dergisi, 2009; :-.

 • Yagmurdur M, Atac FB, Uslu N, Ekici Y, Verdi H, Ozdemir H. ;Clinical Importance of Vitamin D Receptor Gene Polymorphism in Invasive Ductal Carcinoma. , 2009; 94(4):304-309. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Piskin A, Alagoz Z, Atac FB, Musdal Y, Buyukbingol E. ;DNA Binding and Antiproliferative Effects of Some Benzimidazole Retinoids. TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, 2009; 34(1):39-43. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ozbek N, Alioglu B, Avci Z, Malbora B, Onay O, Ozyurek E, Atac FB. ;INCIDENCE OF AND RISK FACTORS FOR CHILDHOOD THROMBOSIS: A Single-Center Experience in Ankara, Turkey. PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, 2009; 26(1):11-29. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yazici A, Atac FB, Verdi H, Ozbek N. ;Comparison of IL10 and IL2 genotypes of Turkish population with other populations. INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS, 2009; 36(2):97-101. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yagmurdur M, Atac FB, Tutar N, Verdi H, Isiklar I, Ozdemir B, Ozbek N, Karakayali H, Haberal M. ;Prognostic value of the PAI-1 4G/5G polymorphism in invasive ductal carcinoma of the breast. INTERNATIONAL SURGERY, 2008; 93(3):163-168. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özbek N, Atac FB, Verdi H, Çetintaş S, Gürakan B, Haberal A. ;Relationship between small-for-gestational age births and maternal thrombophilic mutations. Thromb Res, 2008; 122(2):175-178. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kinik S, Özbek N, Yüce M, Yazıcı A, Verdi H, Ataç FB. ;PAI-1 gene 4G/5G polymorphism, cytokine levels and their relations with metabolic parameters in obese children. Thromb Haemost . 2008 Feb;99(2):352-6, 2008; 99(2):352-356. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çeliker G, Can U, Verdi H, Yazıcı A, Ozbek N, Atac FB. ;Prevalence of Thrombophilic Mutations and ACE ID Polymorphism in Turkish Ischemic Stroke Patients.. Clin. appl. thromb., 2008; (15):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alioglu B, Avcı Z, Tokel K, Atac FB, Ozbek N. ;Thrombosis in children with cardiac pathology: analysis of acquired and inherited risk factors.. Alioglu B, Avci Z, Tokel K, Atac FB, Ozbek N, 2008; 19(4):294-304. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yagmurdur MC, Atac FB, Tutar N, Verdi H, Isıklar I, Ozdemir B. ;Prognostic value of the PAI-1 4G/5G polymorphism in invasive ductal carcinoma of the breast.. Int Surg., 2008; 93(3):163-168. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Serin E, Güçlü M, Atac FB, Verdi H, Kayaselçuk F, Bilezikçi B. ;Methylenetetrahydrofolate reductase C677T mutation and nonalcoholic fatty liver disease. Dig Dis Sci, 2007; 52(5):1183-1186. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erbek S, Yurtcu E, Erbek S, Atac FB, Şahin I, Çakmak O. ;Proinflammatory cytokine single nucleotide polymorphisms in nasal polyposis. ARCHIVES OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY, 2007; 133(7):705-709. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gönen H, Kayhan Z, Ataç FB, Yazıcı AC, Şahin F. ;Genetic variants account for differences in responses in blood pressure and blood flow values to laryngoscopy/intubation/extubation. Turkish Journal of Medical Sciences, 2007; 37(5):273-280. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Basaran O, Atac FB, Karakayali F, Aliosmanoglu I, Yagmurdur M, Ozdemir F. ;Endothelial nitric oxide synthase gene intron 4 (VNTR) polymorphism and vascular access graft thrombosis. J Invest Surg, 2007; 20(1):49-53. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Peskircioglu L, Atac FB, Erdem S, Deveci S, Verdi H, Ozkardes H. ;The association between intron 4 VNTR, E298A and IVF 23+10 G/T polymorphisms of ecNOS gene and sildenafil responsiveness in patients with erectile dysfunction. INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH, 2007; 19(2):149-153. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akman B, Afsar B, Atac FB, Ibis A, Arat Z, Sezer S. ;Predictors of vascular access thrombosis among patients on the cadaveric renal transplantation waiting. Transplant Proc., 2006; 38(2):413-415. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Sahin F, Yilmaz Z, Yagmurdur M, Atac FB, Ozdemir B, Karakayali H. ;Clinical findings and HER-2/neu gene amplification status of breast carcinoma patients.. Pathol Oncol Res, 2006; 12(4):211-215. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yılmaz I, Atac B, Erkan A, Verdi H. ;No difference in polymorphism frequency in a Turkish population with allergic rhinitis. Acta Oto-Laryngologica, 2006; :-. ( Open Access Journals )

 • Akcay A, Micozkadioglua H, Atac FB, Agca E, Ozdemir FN. ;Relationship of ENOS and RAS gene polymorphisms to initial peritoneal transport status in peritoneal dialysis patients. NEPHRON CLINICAL PRACTICE, 2006; 104(1):41-46. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Alioglu B, Ozyurek E, Tarcan A, Atac FB, Ggurkan B, Ozbek N. ;Heterozygous methylenetetrahydrofolate reductase 677C-T gene mutation with mild hyperhomocysteinemia associated with intrauterine iliofemoral artery thrombosis. BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS, 2006; 17(6):495-498. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akcay A, Ozdemir F, Sezer S, Micozkadioglu H. ;Association of vitamin D receptor gene polymorphisms with hypercalcemia in peritoneal dialysis patients. Peritoneal Dialysis International, 2005; :-. ( Open Access Journals )

 • Ozdemir B, Ozdemir F, Akcay A, Atac FB, Haberal M. ;ANGIOTENSINOGEN T235 AND ACE INSERTION/DELETION POLYMORPHISMS ASSOCIATED WITH THE DEVELOPMENT OF POST-TRANSPLANT DIABETES MELLITUS IN RENAL ALLOGRAFT RECIPIENTS. NEPHROLOGY, 2005; 10(Suppl):98-99. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Can F, Yilmaz Z, Demirbilek M, Bilezikçi B, Kunefeci G, Atac FB. ;Diagnosis of Helicobacter pylori infection and determination of clarithromycin resistance by fluorescence in situ hybridization from formalin-fixed, paraffin-embedded gastric biopsy specimens.. Can J Microbiol, 2005; 51(7):569-573. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kinik S, Atac FB, Verdi H, Cetintas S, Sahin F, Ozbek N. ;The effect of plasminogen activator inhibitor 1 gene 4G/5G polymorphism on glucose and lipid metabolism in Turkish obese children. , Clin. Endocrinol, 2005; 62(5):607-610. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ozbek N, Atac FB, Yildirim S, Verdi H, Yazici C, Yimaz B. ;Analysis of prothrombotic mutations and polymorphisms in chieldren who developed thrombosis in the perioperative period of congenital cardiac surgery. Cardiology In The Young, 2005; 15(1):19-25. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akcay A, Ozdemir F, Atac FB, Sezer S, Verdi H, Arat Z, Haberal M. ;Angiotensin-converting enzyme genotype is a predictive factor in the peak panel-reactive antibody response. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2004; 36(1):35-37. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ozdemir F, Micozkadioglu H, Atac FB, Verdi H, Colak T, Ozdemir B, Arat Z, Sezer S, Haberal M. ;The renin-angiotensin system and endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and cyclosporine toxicity in renal transplant patients. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2004; 36(1):128-130. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Micozkadioglu H, Colak T, Akcay A, Sezer S, Atac FB, Verdi H, Arat Z, Ozdemir F, Haberal M. ;Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism significantly affects renal posttransplantation erythrocytosis. TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, 2004; 36(1):161-163. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akcay A, Sezer S, Ozdemir F, Arat Z, Atac F, Verdi H, Colak T, Haberal M. ;Association of the genetic polymorphisms of the renin-angiotensin system and endothelial nitric oxide synthase with chronic renal transplant dysfunction. TRANSPLANTATION, 2004; 78(6):892-898. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hatano Y, Sato K, Elibol B, Yoshino H, Yamamura Y, Onifati V. ;Park-6 linked autosomal recessive early-onset parkinsonism in Asian populations. Neurology, 2004; 63(8):1482-1485. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Hatano Y, Sato K, Elibol B, Yoshino H, Yamamura Y, Bonifati V, Shinotoh H, Asahina M, Kobayashi S, Ng A, Rosales R, Hassin-Baer S, Shinar Y, Lu C, Chung H, Wu-Chou Y, Atac F, Kobayashi T, Toda T, Mizuno Y, Hattori N. ;PARK6-linked autosomal recessive early-onset parkinsonism in Asian populations. NEUROLOGY, 2004; 63(8):1482-1485. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Michozkadioglu H, Colak T, Akcay A, Sezer S, Atac F, Verdi H. ;ACE Gene Polymorphism Significantly Affects Renal Posttransplantation Erythrocytosis. Transplantation Proceedings, 2004; 36(1):161-163. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ozbek N, Atac FB, Verdi H, Kayiran S. ;Purpura fulminans in a child with combined heterozygous prothrombin G20210A and factor V Leiden mutations. ANNALS OF HEMATOLOGY, 2003; 82(2):118-120. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Dalmizrak O, Muftuoglu M, Atac FB, Ogus J, Ozer N, Elibol B. ;Mitochondrial complex I and complex IV activities in lymphocytes from patients with Parkin gene mutations. MOVEMENT DISORDERS, 2002; (Suppl17):62-63. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Elibol B, Kobayashi T, Atac FB, Hattori N, Sahin G, Gurer G, Mizuno Y. ;Familial parkinsonism with apathy, depression and central hypoventilation (Perry's syndrome). MAPPING THE PROGRESS OF ALZHEIMER'S AND PARKINSON'S DISEASE, 2002; (51):285-290. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atac FB, Akcay A, Ozdemir F, Verdi H, Terzioglu M, Colak T, Emiroglu R, Haberal M. ;Polymorphisms of angiotensin-converting enzyme, angiotensinogen, angiotensin II type 1 and type 2 receptors and endothelial nitric oxide synthase in Turkish renal transplant recipients: A preliminary study. TISSUE ANTIGENS, 2002; 60(6):558-558. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Elibol B, Hattori N, Atac FB, Saka E, Mizuno Y. ;Distinguishing clinical features in patients with parkin gene mutations. NEUROLOGY, 2000; 54(Suppl7):444-444. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atac FB, Elibol B, Schaefer F. ;The genetic analysis of Turkish patients with Huntington's disease. ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA, 1999; 100(3):195-198. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Atac FB, Celikkanat H, Piskin K, Helvacioglu A, Cakar N, Beksac M, Ors U. ;Effect of ageing on in vitro endometrial stromal cell differentiation. MEDICAL SCIENCE RESEARCH, 1999; 27(12):817-820. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ozgunes H, Beksac M, Atac FB, Inmez S, Saka O, Kayakirilmaz K, Duru S. ;CERUPLASMIN ACTIVITY, COPPER AND ZINC DETERMINATIONS IN PREDICTING THE PROGNOSIS OF THREATENED-ABORTION. TRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES, 1994; 11(3):139-142. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Verdi H, Baysan P, Yalçın Y, Özkan T, Kınık S, Akçil M, Sunguroğlu A, Ataç FB. ;Parkin Proteininin Sıçan Pankreatik Beta Hücre Hattında (INS-1E) Endoplazmik Retikulum-Mitokondriyal Stresi ve Otofaji Yollarındaki Rolü. 54. Ulusal Diyabet Kongresi: Antalya; 18/04/2018 - 22/04/2018

 • Çebi BP, Yalçın YY, Verdi H, Aydın B, Kınık TS, Ataç FB. ;Şişman Çocuklarda Uncoupling Protein Geni İle İlgili UCP1-3826A/G, UCP2 Exon 8 Ins/Del, ve UCP3-55c/T Polimorfizmler İle İlişkisi. 15. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi: ; 26/10/2017 - 29/10/2017

 • Yalçın YY, Çebi BP, Verdi H, Tütüncü NB, Ataç FB. ;XRCC1 Geni Arg280His Polimorfizmi Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Genetik yatkınlık mı Yaratıyor?. 15. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi: ; 26/10/2017 - 29/10/2017

 • E E, B PÇ, H V, E GY, F BA. ;Karaciğer İskemi/Reperfüzyon Hasarında, Karaciğer ve Uzak Organlarda Endoplazmik Retikulum (ER) Stresinin Rolü. 15. Ulusal Tubbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi: ; 26/10/2017 - 29/10/2017

 • Çebi PB, Yalçın YY, Verdi H, Yazıcı CA, Tütüncü NB, Ataç FB. ;XRCC1 Geni (Arg399Gln, Arg280His ve Arg194Trp) Polimorfizmleri ve Adrenal Tümör İlişkisinin Değerlendirilmesi. 15. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi: ; 26/10/2017 - 29/10/2017

 • Verdi H, Çebi PB, Yalçın YY, Ermiş E, Özkan T, Kınık TS, Ok MA, Sunguroğlu A, Ataç FB. ;İn vitro Palmitik Asit Uygulanan Rat Pankreatik Beta Hücrelerinde Endoplazmik Retikulum- Mitokondriyal Katlanmamış Protein Yanıtı. 15. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi: ; 26/10/2017 - 29/10/2017

 • Verdi H, Çebi BP, Yalçın YY, Tulgar KS, Ataç FB. ;Uncoupling Protein Genotype In Turkish Obese Children. 8. World Congress On Targeting Mitochondria: ; 23/10/2017 - 24/10/2017

 • Verdi H, Çebi B, Yalçın Y, Ermiş E, Özkan T, Tulgar K, Akçil O, Sunguroğlu A, Ataç F. ;The Role of Parkin in Endoplasmic Reticulum Stress Mitochondrion Stress and Autophagy in Rat Pancreatic Beta Cell Line (INS-1E). MBO Congress Autophagy: ; 24/09/2017 - 29/09/2017

 • Baştürk B, Kavuzlu M, Ataç FB, Kantaroğlu B, Akkaya E, Noyan A, Torun D, Çalışkan K. ;Cytokine Gene Polymorphism and Cytomegalovirus Relation In Patients With Renal Transplantation. 2. Joint Meeting Of The Turkish Transplantation Society and Turkıc World Transplantation Society: ; 01/03/2017 - 03/03/2017

 • Mahir K, Yaprak Y, Umit O, Yahya E, Atac FB, Gokhan M, Mehmet H. ;Effects of natural immune system on acute rejection of living donor renal transplantation. TTS 2016: HongKong; 18/08/2016 - 23/08/2016

 • Karakaş NM, Ecevit A, Yalçın Y, Özdemir B, Verdi H, Tekindal M, Özbek N, Tarcan A, Ataç FB, Haberal A. ;Maternal ve Neonatal İnterlökin 6-174 G/C gen Polimorfizminin Preterm Doğum ve Neonatal morbiditeye Etkisi. 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24): Kaya Palazzo, Antalya, Türkiye; 17/04/2016 - 20/04/2016

 • Tulgar Kınık S, Şahin N, Ataç FB, Verdi H, Thiele S. ;A BOY WITH GNAS MUTATION. American Society of Human Genetics 2015: Baltimore/ABD; 06/10/2015 - 10/10/2015

 • Ecevit A, Verdi H, Ataç FB, Tulgar Kınık S, Ruhi H, Tukun F. ;Male Newborn Presented With Hyponatremia Who Has 21-Hydroxylase Deficiency. American Society of Human Genetics 2015: Baltimore/ABD; 06/10/2015 - 10/10/2015

 • Şahin N, Verdi H, Ataç FB, Tulgar Kınık S, Flanagan S, Khalid H. ;Two Siblings With Conjenital Hyperinsulinism. American Society of Human Genetics 2015: Baltimore/ABD; 06/10/2015 - 10/10/2015

 • Verdi H, Özbek Ö, Yılmaz Yalçın Y, Ataç FB. ;Lack of Association Between Leptin -2549 T/G and Adiponectin -11377 C/G Genotype in Asthmatic-Obese Children. American Society of Human Genetics 2015: Baltimore/ABD; 06/10/2015 - 10/10/2015

 • Yalçın Y, Verdi H, Baysan P, Atac FB. ;The relation between lipid metabolism and autophagy in HepG2 cell line. FEBS: Berlin/Almanya; 04/07/2015 - 09/07/2015

 • Verdi H, Derle E, Yalçın Y, Ocal R, Kibaroglu S, Celikkol C, Bayraktar N, Can U, Atac FB. ;The role of glycoprotein IIIa P1A1/A2 genotype in Turkish stroke patients. FEBS: Berlin/Almanya; 04/07/2015 - 09/07/2015

 • Yilmaz Yalcin Y, Verdi H, Baysan P, Atac FB. ;The Relation Between Lipid Metabolism And Autophagy In Hepg2 Cell Line. FEBS: Berlin/Almanya; 04/07/2015 - 09/07/2015

 • Verdi H, Derle E, Yilmaz Yalcin Y, Ocal R, Kibaroglu S, Celikkol C, Bayraktar N, Can U, Atac FB. ;The role of ATF6 in endoplasmic reticulum stress response in pancreatic beta cell. FEBS: Berlin/Almanya; 04/07/2015 - 09/07/2015

 • Verdi H, Sunguroglu A, Evingen O, Can B, Erden G, Ozkan T, Atac FB. ;The Role of ATF6 in Endoplasmic Reticulum Stress Respone in pancreatic ß cell. FEBS: Berlin/Almanya; 04/07/2015 - 09/07/2015

 • Ozbek O, Koksal B, Atac FB, Yazici C. ;Leptin and adiponectin polymorpisms in obese and lean asthmatics. Conference: Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology: Barcelona, Spain; 06/06/2015 - 10/06/2015

 • Can U, Verdi H, Yazıcı A, Çeliker G, Ocal R, Benli S. ;NOS3 gene polymorphisms in Turkish stroke patients. 57. Annual Meeting Of American Society Of Human Genetics: San Diego USA; 23/10/2008 - 27/10/2008

 • Ataç FB, Can U, Verdi H, Yazıcı A, Celiker G, Ocal R. ;DAT 3?-UTR VNTR genotype and migraine. 57. Annual Meeting Of American Society Of Human Genetics: San Diego USA; 23/10/2008 - 27/10/2008

 • Ocal R, Can U, Verdi H, Atac F, Benli S. ;Prevalance of thrombophilic mutations and ACE I/D polymorphism in Turkish migraine patients with subclinical hypertense lesions on brain. 12. Congress of the European Neurological societies: Madrid-Spain; 23/08/2008 - 26/08/2008