BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Tanıtım

Tıp Fakültemizin misyonu ;

Toplumsal, evrensel gereksinimler ve etik değerler çerçevesinde, Ulusal yeterlilikleri* karşılayan, gelişime açık, insani değerleri ön planda tutan, örnek ve mesleğinde öncü hekimler yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla evrensel tıbbın geliştirilmesine katkı sağlamak, tüm merkezlerimizde eğitimi önceleyen çağdaş, nitelikli ve sürekli sağlık hizmeti sunmaktır.

*UTEAK tarafından tanımlanmış ulusal yeterlilikler: Profesyonel, Sağlık savunucusu olan, ekip üyeliğini bilen, danışman özellikleri bulunan, yönetici-lider vasıfları olan, bilim insanı niteliği olan, iletişimci…

 

Vizyonumuz ise;

Dünyaca tanınan saygın, yenilikçi ve lider bir Tıp Fakültesi olmaktır.

Değerlerimiz;

Etik ilkelere uygunluk, Bilimsellik, İnsan haklarına duyarlı, Dinamik, Hukuka uygunluk, Çözüm odaklı, Üretken, Eşitlikçi ve Çevreci olarak belirlenmiştir.

Amaçların belirlenmesi için faaliyet alanlarımız ; eğitim, araştırma ve hizmet olarak belirlenmiştir.

 

EĞİTİM ALANINDAKİ GÜNCEL HEDEFLER

Güncellenmektedir.

 

 

Başkent Üniversitesi Stratejik Planı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Planı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Eylem Gerçekleşme Raporu (2016)