BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Tanıtım

Tıp Fakültemizin misyonu ;

Toplumsal, evrensel gereksinimler ve etik değerler çerçevesinde, Ulusal yeterlilikleri* karşılayan, gelişime açık, insani değerleri ön planda tutan, örnek ve mesleğinde öncü hekimler yetiştirmek, bilimsel araştırmalarla evrensel tıbbın geliştirilmesine katkı sağlamak, tüm merkezlerimizde eğitimi önceleyen çağdaş, nitelikli ve sürekli sağlık hizmeti sunmaktır.

*UTEAK tarafından tanımlanmış ulusal yeterlilikler: Profesyonel, Sağlık savunucusu olan, ekip üyeliğini bilen, danışman özellikleri bulunan, yönetici-lider vasıfları olan, bilim insanı niteliği olan, iletişimci…

 

Vizyonumuz ise;

Dünyaca tanınan saygın, yenilikçi ve lider bir Tıp Fakültesi olmaktır.

Değerlerimiz;

Etik ilkelere uygunluk, Bilimsellik, İnsan haklarına duyarlı, Dinamik, Hukuka uygunluk, Çözüm odaklı, Üretken, Eşitlikçi ve Çevreci olarak belirlenmiştir.

Amaçların belirlenmesi için faaliyet alanlarımız ; eğitim, araştırma ve hizmet olarak belirlenmiştir.

 

EĞİTİM ALANINDAKİ GÜNCEL HEDEFLER

Bu amacı yerine getirebilmek için belirlenen güncellenmiş hedefler aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Fakültemizin amaç ve hedeflerinin Haziran 2016 sonuna kadar dış paydaş katkı ve görüşlerini alınmasını sağlaması,
 2. Fakülte geliştirme programının Mart 2017 tarihine kadar hazırlanmış ve yürürlüğe konmuş olması,
 3. Mezuniyet öncesi öğrencilerinin %95’inin WEB sayfası üzerinden takip edilebilecek şekilde akademik, sosyal ve kariyer danışmanlığı sisteminin Aralık 2017’ye kadar hayata geçirilmesini sağlamak,
 4. Uluslararası ve ulusal öğrenci/öğretim üyesi değişim programlarından her biri için önümüzdeki 5 yıllık sürede her yıl için 4 öğrenci ve 4 öğretim üyesinin yararlanmasının sağlanması,
 5. Mezuniyet öncesi öğrencilerinin geri bildirimlerinin Eylül 2016’ya kadar elektronik ortamda girilmesini, iyileştirilmesini, güncellenmesini, izlenmesini ve gerekli bileşenlere iletilmesini sağlamak,
 6. Programın yatay ve dikey entegrasyonunun Eylül 2017 tarihine kadar program değerlendirme unsurlarıyla geliştirilmesi sağlanması,
 7. 2016 yılında tanımlanan eğitim programının öğrenci merkezli yöntemlerinin 2016-2017 öğretim yılı içinde %95 uygulanmış olmasının sağlanması,
 8. 2016 Eylül’üne kadar mezunlarımızın %95’inin mezun takip sistemine girilmesinin sağlanması,
 9. 5 yıl içerisinde tıp eğitiminde tıp eğitim sistemimizin ülkemiz koşullarına göre geliştirerek (diğer tıp fakültelerinin % 5’i tarafından) model olarak benimsenerek uygulanmasını sağlamak,
 10. Eylül 2017’e kadar fakültemizin tüm dönemlerinde kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerimizin gözden geçirilerek belirlenen eksiklilerin giderilmesi, hata payının %0,5’in altına düşürülmesi ve soru bankasında bu niteliklere sahip en az 5000 müfredatın %20’sini kapsayacak soruların açıklamalı çözümleriyle birlikte birikmiş olmasının sağlanması,
 11. İntörn yönergesinin Temmuz 2016’ya kadar hazırlanmasını sağlanması,
 12. Fakültemizde Dönem IV-V süresi boyunca kanıta dayalı tıp uygulamalarının 2017-2018 öğretim döneminin başına kadar yaygın şekilde kullanımını sağlayacak programın hazırlanması.
 13. Mesleklerarası bakıuş açısı kazandırmak üzere var olan programımızın uygun yerlerinde eğitim aktivitelerinin 2017-2018 öğretim döneminin başına kadar hazırlanmış olması sağlanacaktır.
 14. Ölçme değerlendirmenin ölçme araçlarının matris’te (belirtke tablosu) belirtildiği gibi yapı ve kapsam geçerliliği göz önüne alınarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı yazı itibarıyla uygulamaya geçmesinin sağlanması.
 15. Fakültemizde kullanılmakta olan kuramsal soruların tamamının her sınav sonrasında zorluk ve ayırt edicilik indekslerinin hesaplanması suretiyle güvenirliklerinin test edilmesi 2016-2017 eğitim öğretim yılı yazı itibarıyla uygulamaya geçmesinin sağlanması.
 16. Fakültemizde her öğrenci için 360 derece değerlendirme yönteminin kullanılmasıyla öğrencinin bireysel gelişimine katkı verilmeye 2016-2017 eğitim öğretim yılı yazı itibarıyla uygulamaya geçmesinin sağlanması.
 17. Fakültemizde tıp eğitimine katkı verecek olan simüle/standardize hasta ekibinin en az 12 kişi olacak şekilde 2017 Haziran ayına kadar hazırlanmış ve eğitilmiş olması sağlanacaktır. 

 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Stratejik Plan