BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Ders Programları

Dönem I İngilizce Tıp

2018 - 2019 Education Program

 • COURSE 1 OF ENGLISH PROGRAM: CHEMICAL, MOLECULAR AND PHYSICAL BASIS OF LIFE
 • COURSE 2 OF ENGLISH PROGRAM: CELL METABOLISM
 • COURSE 3 OF ENGLISH PROGRAM: HEREDITY AND TISSUE
 • COURSE 4 OF ENGLISH PROGRAM: MUSCULOSKELETAL SYSTEM

 

Dönem I Türkçe Tıp

 • 1. Ders Kurulu - YAŞAMIN KİMYASAL, MOLEKÜLER VE FİZİKSEL TEMELLERİ
 • 2. Ders Kurulu - HÜCRE METABOLİZMASI
 • 3. Ders Kurulu - KALITIM VE DOKU
 • 4. Ders Kurulu - HAREKET SİSTEMİ
 • 5. Ders  Kurulu - TOPLUM VE SOSYAL HEKİMLİK DİKEY DERS KURULU PROGRAMI

Dönem II Türkçe Tıp

 • 1. Ders Kurulu - SİNİR SİSTEMİ
 • 2. Ders Kurulu - KAN ve LENF
 • 3. Ders Kurulu - DOLAŞIM - SOLUNUM SİSTEMİ
 • 4. Ders Kurulu - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • 5. Ders Kurulu - ÜROGENİTAL SİSTEM
 • 6. Ders Kurulu - HASTALIKLARIN TEMELLERİ

Dönem III Türkçe Tıp

 • 1. Ders Kurulu - HALK SAĞLIĞI
 • 2. Ders Kurulu - HASTALIKLARIN TEMELLERİ ve TANI YÖNTEMLERİ
 • 3. Ders Kurulu - DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ
 • 4. Ders Kurulu - SİNDİRİM SİSTEMİ
 • 5. Ders Kurulu - HEMATOPOETİK SİSTEM, ONKOLOJİ ve İMMÜNOLOJİ
 • 6. Ders Kurulu - ENDOKRİN VE KADIN HASTALIKLARI DOĞUM
 • 7. Ders Kurulu - NEFROLOJİ VE ÜRİNER SİSTEM
 • 8. Ders Kurulu - SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE PSİKİYATRİ
 • 9. Ders Kurulu - KAS - İSKELET SİSTEMİ

 

Dönem IV Türkçe Tıp

 • Klinikle Tanışma Staj Programı
 • Dermatoloji Anabilim Dalı Staj Programı
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Staj Programı
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Staj Programı
 • Gögüs Hastalıkları Anabilim Dalı Staj Programı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı Staj Programı
 • Kardiyoloji  Anabilim Dalı Staj Programı
 • Nöroloji Anabilim Dalı Staj Programı
 • Psikiyatri Anabilim Dalı Staj Programı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Staj Programı

 

Dönem V Türkçe Tıp

 • Adli Tıp Anabilim Dalı Staj Programı
 • Anesteziyoloji Anabilim Dalı Staj Programı
 • Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Staj Programı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Staj Programı
 • Genel Cerrahisi Anabilim Dalı Staj Programı
 • Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Staj Programı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Staj Programı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Staj Programı
 • Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Staj Programı
 • Ortopedi Anabilim Dalı Staj Programı
 • Plastik Cerrahisi Anabilim Dalı Staj Programı
 • Tıbbi Etik Anabilim Dalı Staj Programı
 • Tıbbi Lab. Staj Programı
 • Üroloji Anabilim Dalı Staj Programı

 

Dönem VI Türkçe Tıp

Dönem VI Akademik Takvim