BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Attila Dağdeviren

Bölüm Sekreterliği

Semra SIR         Tel : 0312 246 66 80 

Ayşe AYDINLI   Tel : 0312 246 66 79Fax: 0312 246 66 89

Anatomi
Biyoistatistik
Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
İmmünoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyoloji
Tıp Eğitimi
Tıp Tarihi ve Etik