BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

JÜRİ ÜYELERİNE GÖNDERİLECEK BİLİMSEL DOSYA

Jüri Üyelerine Gönderilecek Bilimsel Dosyada Bulunması Gereken Belgeler

 1. Atamalarda bilimsel değerlendirme için gereken klasör dosya sayıları Dekanlıkça saklanan birer örnek de dahil olmak üzere,
  • Profesörlük kadrosuna atama için 6 (altı)
  • Doçentlik kadrosuna atama için 4 (dört)
  • Yardımcı Doçentlik kadrosuna atama için 4 (dört) adet dosya hazırlanmakda
 2. 2 (iki) adet şeffaf kapaklı Güncel ve Güncellenmiş Ön Değerlendirme Dosyası
 3. Her klasörün sırtında adayın adı, anabilim/bilim dalı, hangi kadroya atanmak için başvurduğu bilgisi yer almalı, 1 set için birden fazla klasör gerekenlerde klasör sayısı da yazılmalıdır.(1 set için 3 klasör var ise 1/3, 2/3, 3/3 şeklinde yazılması gerekmektedir). Adayın adı ve dosya numarası dikkati çekecek büyüklükte olmalıdır, diğer bilgiler küçük puntolarla yazılabilir.

 4. Her klasörün ilk sayfası klasör sırtındaki gibi adayın adını, anabilim dalını ve başvurunun hangi kadro için yapıldığını göstermelidir. ( Örn; Doç. Dr. Ahmet Çetin, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Profesörlük için Başvuru Dosyası gibi)

 5. Kısa Özgeçmiş Formu.

 6. Adayın ayrıntılı özgeçmişi ( Bu özgeçmiş yukarıda belirtilen dosyada kullanılan özet özgeçmişten farklı olup adayın iş deneyimi, varsa idari görevleri, üye olduğu dernek ve kuruluşlar, ilgi alanları varsa sosyal faaliyetleri gibi adayı jüriye daha yakından tanıtıcı bilgileride içermeli ve imzalanmalıdır)

 7. Başkent Üniversitesi Atama ve Yükseltme Yönergesi ile belirlenen ilkelere göre gruplandırılmış ve sıra numarası verilmiş yayın listesi.

 8. Adayın bugünkü pozisyonuna kadar elde ettiği diploma ve belgeler (tıp doktorluğu diploması, doktora belgesi, uzmanlık belgesi, yandal uzmanı olanlar için yandal uzmanlık belgesi,yurt dışı çalışma deneyimi olanlar için ilgili kurumdan alınmış, sertifika, belge ve mektuplar vb.) 

 9. Dil belgesinin bulunması yardımcı doçentlik atamaları için zorunlu, diğer atamalar için isteğe bağlıdır.

 10. Profesörlük başvurularında adaylar yayınlarından birisini “başlıca araştırma eseri” olarak işaretleyecektir

 11. Makale (elektronik ortamda yayınlar dahil) kapsamındaki yayınların hangi uluslararası indekslerce tarandığı hakkında, her yayın için ayrı ve yayının ait olduğu yılı kapsayacak şekilde belge konulması gerekmektedir.

 12. Kitap veya bölüm yazarlığı ile ilgili olarak adaya ait bölüm ve tüm kitabın içeriği ve yazar sayısı hakkında bilgi verecek şekilde “İçindekiler” sayfasının fotokopisi eklenmelidir.

 13. Atıflarla ilgili belge (web sayfası çıktıları gibi) bulunmalıdır.

Adaylar jüri dosyalarını şahsen ya da posta/kargo yoluyla  "Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Binası Taşkent Caddesi 77.Sokak No:11 Kat:4  06490  Bahçelievler / Çankaya / Ankara" adresine göndermelidir.

Ön değerlendirme ve jüri  doysasında istenen belgeleri olmayan/eksik olan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Adres: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Binası Taşkent Caddesi 77.Sokak No:11 Kat:4  06490  Bahçelievler / Çankaya / Ankara
Santral: 0 312 212 90 65
Fax: 0 312 221 37 59
E-posta: tip@baskent.edu.tr