BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

ÖN DEĞERLENDİRME DOSYASI BELGELERİ

“Ön değerlendirme Dosyası” içinde aşağıda belirtilen belgelerin bulunması gerekmektedir.

 1. Başvuru dilekçesi(Tıp Fakültesi Dekanlığına hitaben başvurdukları Anabilim / Bilim Dalını belirtecek şekilde  imzalı, tarihli, iletişim bilgilerini içerir tarzda)
 2. Öndeğerlendirme formu,
 3. Puan Hesaplamak için
 4. Kısa Özgeçmiş Formu
 5. Yayın Listesi.(EK-1 deki yayın çizelgesi esaslarına göre hazırlanmış)
 6. Tıp Doktorluğu diploması
 7. Varsa doktora belgesi
 8. Tıpta uzmanlık belgesi
 9. Yandal uzmanlık belgesi ( yalnızca yandal uzmanı olanlar için)
 10. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracakları için)
 11. Yabancı dil belgesi (ÜDS, YDS veya Senato ya da Senato tarafından yetkilendirilmiş bir birimce bunlara eşdeğerliği saptanmış yabancı dil puanlarından birini gösterir geçerli belge)
 12. Nüfus cüzdanı sureti
 13. İki adet vesikalık fotoğraf

 

Adaylar ön değerlendirme dosyalarını şahsen ya da posta/kargo yoluyla  "Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Binası Taşkent Caddesi 77.Sokak No:11 Kat:4  06490  Bahçelievler / Çankaya / Ankara" adresine göndermelidir.

Ön değerlendirme  doysasında istenen belgeleri olmayan/eksik olan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.