BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

XII. ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU ÇALIŞMA GRUBU

1. Oturum (Dönem III)

1.1 Başkent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Tanı Almış Diyabetik Retinopatili Hastaların Demografik Özellikleri, Uygulanan Tedavi Şekilleri, Birlikte Görülen Oküler Hastalıklar ve Görsel Prognoz

Deniz Gayretli, Yağmur Canan, Burkay Çamurdan, Emre Tepedelenlioğlu 
Danışman: Doç. Dr. Cem Küçükerdönmez

1.2 Pulmoner Hipertansiyonu Olan Doğumsal Kalp Hastalarında, Down Sendromu Varlığının Postoperatif Entübasyon Süresi, Yoğun Bakım Kalış Süresi ve Hastanede Kalış Süresi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Duygu Türkbey, Tuğba Yıldırım, Yasin Üyel, Ekin Kaya Şimşek Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat Özkan

1.3 Lomber Dejenaratif Hastalıkta Klasik Stabilizasyon Yönteminin Perkütan Stabilizasyon Yöntemi İle Karşılaştırılması

Ezgi Gürel, Gonca Türker, Ezgi Çalışkan, Özge Özer 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Salih Gülşen

1.4 Bazal Hücreli Karsinom Tedavisinde Nüks Oranı

Merve Alyamaç, Ali Dinç Bozat, Ferhan Güler, Doğanay Yıldız Danışman: Doç. Dr. Nilgün M. Ertaş

2. Oturum Oturum (Dönem II)

2.1 Farelerde Koku Uyaranının Öğrenme Bellek Süreci Üzerine Etkisi ve Bu Süreçte Serotonin 5-HT3 Reseptörlerinin Olası Katkısı

Aslı Irmak Birancı, Ayşe Güzel, Seda Kozan, Tuğba Kocabaş Danışman: Doç. Dr. Ş. Remzi Erdem

2.2 Ketamin ve Tiyopentalin Kardiyovasküler Sistem Üzerinde Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerinde Mitokondriyal KATP Kanalları Üzerindeki Rolünün Araştırılması

Melike Yardımcı, Resul Bircan, Arda Erdut, H. Doğukan Özkan Danışman: Doç. Dr. Müge Tecder Ünal

2.3 Sıçanlarda Non-Steroidal Antiinflamatuvar İlaçla Oluşturulan Deneysel Peptik Ülser Modelinde Ozon Terapinin Koruyucu Etkisi

Ahmet Sarma, Atilla Şahin, Caner Buğra Akdeniz, Ersin ŞentürkDanışman: Yrd. Doç. Dr. Tolga Reşat Aydos

3. Oturum (Dönem I)

3.1 Yüzyılımızda Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Gerçeği

İlke Çelikkale, Yiğithan Yasin Keskin, Hamit Koç, Çağrı Özcan, Özgün Özgenç, Eda Süzen 
Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal

3.2 Toplumun Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerle İlgili Bilgi Düzeyi ve Bu Ürünleri Kabul Ederlik Durumu

Deniz Türküm Atikcan, Alper Bülbül, Oya Coşkun, Işık Batuhan Çakmak, Onur Can Özkan, Özen Taş 
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Elif Durukan

3.3 Uniparental Dizomi

Ezgi Z. N. Ateş, Cemre Çavuşoğlu, Nur Gül, Ebru Şahin, Elmas Tohumoğlu, Ceren Yapar 
Danışman: Doç. Dr. Zerrin Yılmaz Çelik

4. Oturum (Dönem I)

4.1 Ağrı Kontrol Sistemi

Sevgi Arslan, Ege Su Çağlar, Fulya Görgülü, Elif Güler, Nurdan Kol, Ayça Pınar Nas
Danışman : Doç. Dr. M. Tuğrul Cabıoğlu

4.2 Hücreler Evlerini Nasıl Temizler?

Beril Bozdoğan, Seda Dağlı, Gökçe Yağmur Efendi, Emine Temel, Doruk Demirel, Tuğçe Kandemir 
; Danışman: Prof. Dr. F. Belgin Ataç

4.3 Isı Şoku Proteinleri ve Kanser

Atike Gül, Merve Naz İnan, Deniz Kaya, Kemal Küçük, Cemre Gül Tekin 
Danışman: Yrd. Doç. Dr Erkan Yurtcu

5Oturum (Dönem I)

5.1 50 Gram Glukoz Yükleme Testi Anormal, 100 Gram Oral Glukoz Tolerans Testi Normal Olan Gebelerin Maternal Özellikler ve Gebelik Sonuçları Açısından Normal Gebeler ve Gestasyonel Diyabetik Hastalar ile Karşılaştırılması

Can Akal, Sinem Ayşe Duru, Barış Olten 
Danışman: Prof. Dr. Filiz Yanık

5.2 Başkent Üniversitesi Öğrencilerinde Alerjik Rinit Prevalansı

Barış Çelik, Zeynep Önerci, H. Fatih Şeker, T. Çağıl Tezcan Danışman: Doç. Dr. Selim S. Erbek

5.3 Semptomatik Lumbal Spinal Stenoz Olgularında BT Eşliğinde Epidural Steroid Enjeksiyonunun Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Kübra Duygulu, Elif Eda Aytekin, Ümran Özden, Fatma Esra Günaydın 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Harman

6. Oturum (Dönem II)

6.1 Yüz Asimetrisi ve Taraf Tercihi Arasındaki İlişki: Bir ön çalışma

Seyhan Özleme, Michael Lux, Gözde Cingiz, Dilara Öney, Gülben Çalışkan 
Danışman: Prof . Dr. Can Pelin

6.2 Truncus Coelıacus ve Dallarının Anjiografik Görüntülerde Anatomik Varyasyonlarının İncelenmesi

Ayşenur Çırak, Salih Oğuz, Özge Öztürk, Gözde Elif Taşar, Aysu Yeşim Tezcan 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayla Kürkçüoğlu

6.3 Farklı Hücrelerdeki Mitokondriyon İnce Yapı Özelliklerinin Elektron Mikroskobunda İncelenmesi

Ayfer Akyağcı, İdil Gözeri, Brian Roy İves, Nuh Can Koçak, Sinan Efe Yazıcı
Danışman: Prof. Dr. Attila Dağdeviren

7. Oturum (Dönem III)

7.1 Kendini Değerlendirme Testinin Türk Populasyonu İçin Standardizasyon Çalışması

Alper Kavalcı, Eda Kocaman, Melike Kaya, Simay Zengin Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yıldız Kaya

7.2 Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda Radyoaktif Iyot-131 Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Latif Akan, M. Fırat Coşkun, M. Emre Yıldırım, D. Örsan Demir Danışman: Doç. Dr. Esra Arzu Gençoğlu

7.3 Diabetik Hastalarda Ürik Asit Düzeyi ve Öngördüğü Parametreler

Can Aykanat, Elif Gökçe Ersoy, Oğuz Kızılkaya, Gökçe Özyılmaz
Danışman: Prof. Dr. Siren Sezer

8. Oturum (Dönem II)

8.1 H1N1 Gribi Ve Aşısı İle İlgili Halkın Bilgi ve Tutumunun Değerlendirilmesi

Ezgi Erdem, Osman Çelik, Selen Gürsesli, Gizem Yanar, Tuğba Örnek 
Danışman: Prof. Dr. Hande Arslan

8.2 Mevsimsel Grip Aşısının Etki ve Yan Etkileri

F.Bilgecan Özdemir, Burcu Yüksel, Elif Kılıç, Berk Batman, M.Kürşat Şimşek 
Danışman: Dr. Füsun Can

8.3 Domuz Gribi Aşısının Etki ve Yan Etkileri

Neslihan Öztürk, Burçe Ayvazoğlu, Elif Kübra Öztürk, Halil Orkan Orman 
Danışman: Doç. Dr. Müge Demirbilek

9. Oturum: BAT OTURUMLARI

10. Oturum: Poster Sunumları (Dönem I)

10.1 İkiden Fazla Grup Ortalamasının Karşılaştırılması: Tek Yönlü Varyans Analizi

Gözde Akyol, Damlasu S. Bağcaz, Can Göloğlu, Ö. Seyfullah Hasıripi, Ali O. Özerhan, Esra Uyanık 
Danışman: Doç. Dr. Ersin Öğüş

10.2 ROC Eğrisi Yöntemi ile Tanı Testlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi

Ayça Deniz Ertorsun, Burak Bağ, Güldeniz Uzar, Mehmet Ali Turanoğlu 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Canan Yazıcı

10.3 İstatistiksel Araştırmalarda Ölçme Yöntemleri ve Ölçek Türleri

İlke Aktuğ Buzkan, Rifat Mert Gülmez, Duygu Karacan, Ezgi Sümer, Mustafa Taşdemir 
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Kumru Didem Atalay

11. Oturum (Dönem I)

11.1 Eklem Yapıları ve Sınıflandırılması

Birand Artıran, Ece Duman, Yunus Emre Özdemir,Yasemin Özerdem, Begüm Şahin 
Danışman: Prof. Dr. Nur Turhan

11.2 Elektron Mikroskobun Tıpta Kullanım Alanları

Deniz Akçayöz, Kübra Köken, Görkem Kunt, İhsan Barış Müldür, Saniye Gökçe Saykal 
Danışman: Prof. Dr. Gülten Karabay

11.3 Lipozomlar

Özgür Akman, Fikret Altunay, Gonca Aşut, Tayfun Bayraktar, Aykut Uçar 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Neslihan Toyran Al Otaibi

12. Oturum: (Dönem II)

12.1
 Testis Arjinazı: İzolasyon ve Özelliklerinin Belirlenmesi

M. Barış Günaydın, M. Hande Gölgeli, Birce Kantar 
Danışman: Prof. Dr. E. Suna Türkoğlu

12.2 Asetaminofen ile Uyarılan Karaciğer Toksisitesinin İncelenmesi: N-Asetil Sisteinin Olası Koruyucu Rolü

Efe Kemal Akdoğan, Hande Erdoğan, Erencan Gündoğdu, Gonca Saraç 
Danışman: Doç. Dr. Derya Aldemir

12.3 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde 2008–2009 Yılları Arası PAP Test Sonuçlarının Geriye Dönük Olarak İrdelenmesi ve Normal Serviks ile Atipi Gösteren PAP Testlerin Karşılaştırılması

Bengisu Kaya, Ceren Kılıç, Zekiye İpek, Meltem Çetin, Ezgi Yılmaz 
Danışman: Prof. Dr. B. Handan Özdemir

12.4 Kan Lekelerinde Damlama Yüksekliği ve Çarpma Açısının Saçılma Üzerine Etkisi

Burak Tahmazoğlu, Kutay Bahadır, Ayşe Uğurum Yücemen, Bahar Gökçe Sezgin, Yağmur Öztoprak 
Danışman: Doç. Dr. Erhan Büken