BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Atama ve Yükseltme

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atanma / Yükseltme Yönergesine göre Tıp Fakültesi öğretim üyeliğine yükseltme ve atanmada EK-1 ve EK-5 çizelgelerinde yer alan puan ve kriterler kullanılmaktadır. Ek olarak yardımçı doçenlik kadrosuna yükseltilmede adayın bir yıldır öğretim görevlisi kadrosunda bulunuyor olması(yandal uzmanlarında bu koşul aranmamaktadır) ; profesörlük kadrosuna atanmada da adayın en az 4 (dört) yıldır doçentlik kadrosunda çalışıyor olması koşulu aranmaktadır. 

 

Adaylar ön değerlendirme dosyalarını şahsen ya da posta/kargo yoluyla  "Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Binası Taşkent Caddesi 77.Sokak No:11 Kat:4  06490  Bahçelievler / Çankaya / Ankara" adresine göndermelidir.

Ön değerlendirme  doysasında istenen belgeleri olmayan/eksik olan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.