BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
Slogan Yarışması

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKTA İLETİŞİM ve ETİK SEMPOZYUMU

SLOGAN YARIŞMASI

Başkent Üniversitesi tarafından 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sağlıkta İletişim Sempozyumu kapsamında “Sağlıkta iletişime dikkat” konulu bir slogan yarışması düzenlenmektedir. Yarışmaya gönderilecek sloganların, özellikle sağlık çalışanları ve hasta ve hasta yakını iletişim süreç, biçim ve yöntemleri ile ilgili olarak “birbirini anlamak” vurgusunu taşıması beklenmektedir. Yarışma Başkent Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Yarışmanın son başvuru tarihi 31 Mayıs 2018 mesai bitimidir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAGLIKTA İLETİŞİM ve ETİK SEMPOZYUMU SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Konusu: Sağlıkta İletişime Dikkat

Yarışmanın Amacı: Sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları arasında iletişim süreç, biçim ve yöntemlerini birbirini anlamak üzerinden vurgulayarak sağlık iletişiminin kişilerarası düzlemine dikkat çekmektir.

Değerlendirme Kriterleri:

  1. Yarışmaya katılan sloganın özgün olması, açık ve net olarak konuyu ve amacı yansıtması, anlaşılır ve yalın olması
  2. Herhangi bir şekilde daha önce kullanılmamış olması ve daha önce kullanılan söz dizimlerinin değiştirilmesinden elde edilmemiş olması
  3. Türkçe yazım ve imla kurallarına uygun olması, içinde toplumsal ahlak ve kurallara aykırı ya da çağrışımlar yaratacak söz ve sözcüklerin bulunmaması.

Katılımcılar: Yarışma Başkent Üniversitesi öğrencilerine açıktır.

Teslim ve Tarihler: Yarışmaya katılacak öğrencilerin Katılım Formunu başvuru tarihleri arasında saglik@saglikiletisimankara.com e-posta adresine konu içeriğine yazılarak göndermesi gerekmektedir.

Jüri: Yarışma jürisini belirleme ve değiştirme hakkı Başkent Üniversitesi Sağlıkta İletişim Sempozyumu Düzenleme Kurulu’na aittir.

Sonuçlar ve Ödüller: Yarışma sonuçları 08 Haziran 2018 tarihinde www.saglikiletisimankara.com adresinde ilan edilecektir. Yarışmanın organizasyonuna veya sonuçlara yönelik itiraz yolu kapalıdır. Jürinin kararı nihaidir. Ödüller;

     Birincilik Ödülü    : Kızılcahamam Patalya Thermal Resort Otel’de 2 gün konaklam

     İkincilik Ödülü  : BEDAM tarafından planlanan eğitimlerden istediğiniz bir eğitim    programı kursu

     Üçüncülük Ödülü : Satranç takımı

Ayrıca her üç yarışmacıya Şevket Süreyya Aydemir’in “Tek Adam” isimli kitabı hediye edilecektir.

Telif Hakkı: Yarışmaya katılan tüm sloganların kullanım ve telif hakları süresiz olarak Başkent Üniversitesi’ne ait olacaktır. Katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Diğer Hususlar:

- Yarışmaya katılan sloganlar daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ya da herhangi bir iletişim kampanyasında kullanılmamış, özgün olarak üretilmiş sloganlar olmalıdırlar. Bu konu ile ilgili yasal sorumluluk katılımcılara aittir.

 -Katılımcılar, bireysel olarak ve en fazla iki (2) slogan ile yarışmaya başvurabilirler.

- Sloganlar Türkçe olmalıdır.

-Başvurular ücretsizdir.

 -Yarışma kurallarına uygun bulunmayan sloganlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Yarışma takviminde belirtilen son başvuru tarihinden sonra gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

  - Katılımcılar, yaptıkları başvuru ile yukarıda belirtilmiş olan bütün şartları kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 

SAĞLIKTA İLETİŞİM ve ETİK SEMPOZYUMU SLOGAN YARIŞMASI KATILIM FORMU

Rumuz:

Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

Fakülte/MYO/YO:

Bölüm/Program:

Sınıf:

e-posta:

Adres:

GSM:

 

Slogan:

 

Yarışma şartnamesini okudum ve kabul ettim. Slogan bana aittir ve daha önce hiçbir yarışmada yer almamıştır. ...../...../ 2018

 

Adı Soyadı İmza