BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
TUS ile ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNİ KAZANANLARIN GETİRECEKLERİ BELGELER

TIPTA UZMANLIK SINAVI (TUS) İLE

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNİ KAZANANLARIN GETİRECEKLERİ BELGELER

11 Ekim 2018 

 

1-DİLEKÇE (Adres, Telefon, E-mail )

2-ÖZGEÇMİŞ

3-MEZUNİYET BELGESİ (2 Adet fotokopi)

4-(TUS) SONUÇ BELGESİ

5- 6 (Altı) ADET FOTOĞRAF

6-ASKERLİK DURUM BELGESİ (2 Adet asıl veya aslı gibidir)

7-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOBİSİ (3 Adet)

8-ADLİ SİCİL BELGESİ (Adliyeden veya e-devlet’ten)

9-İKAMET BELGESİ (2 adet Muhtardan, nüfuz memurluğundan veya e-devlet’ten  )

10-HBS, ANTİ HBS SONUÇLARI

11-ANTİ HCV, ANTİ HIV, TAM KAN SAYIMI, SEDİMANTASYON

12-AKCİĞER FİLMİ

13-HİZMET ÇİZELGESİ(e-devlet’ten)

14-GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI

15-İSTEĞE BAĞLI OLARAK TAAHHÜTNAME

 

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN (TUS) TIPTA UZMANLIK SINAVI İLE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNİ KAZANANLARIN GETİRECEKLERİ BELGELER.

 

1-DİLEKÇE (Adres, Telefon, E-mail )

2-ÖZGEÇMİŞ

3-2 ADET MEZUNİYET BELGESİ. YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRDÜYSE, YÖK’TEN DENKLİK BELGESİ

4- TÜRKİYE DE BİTİRMİŞSE, MEZUN OLDUĞU FAKÜLTEDEN DİSİPLİN CEZASI ALIP ALMADIĞINI GÖSTEREN BELGE.

5- (TUS) SONUÇ BELGESİ

6- 6 ADET FOTOĞRAF

7- PASAPORT’UN İŞLEM GÖRMÜŞ SAYFALARININ FOTOKOPİSİ

8- İKAMET BELGESİ: TÜRKİYE DE OTURANLARIN İKAMET BELGESİ NOTER ONAYLI OLACAK. İKAMET BELGESİ OLMAYANLAR İKAMET BELGELERİNİ EĞİTİME BAŞLADIKTAN SONRA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALACAK.

9- HBS ANTİ HBS SONUÇLARI

10- YURT DIŞINDAN GELMİŞSE VEYA TÜRKİYE DE YAŞIYORSA TÜRKÇE ÖĞRENDİĞİNE DAİR TÖMER DEN ALINACAK BELGE.

11- TÜRKİYE DE EĞİTİMİ SÜRESİNCE GİDERLERİNİN KİM TARAFINDAN KARŞILANACAĞINI GÖSTEREN BELGE. 

 

Taşkent Caddesi 77. Sokak No:11 Bahçelievler / Ankara

 

0312 212 90 65 / 2229