BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı(Halk Sağlığı)

Nisan 2016 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur.

Temel Alan: 1079 Halk Sağlığı

Toplantı Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Toplantı Salonu: Taşkent Caddesi. 77. Sok. No:11 Kat: 1 Bahçelievler/Ankara Tel: 0312 212 90 65

Toplantı Günü: 11 Aralık 2017

Toplantı Saati: 10.00

Aday Bilgileri:

Dr. Aysel Özdemir/ Uludağ Üniversitesi

Dr. Muhammed Fatih Önsüz/ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Jüri Bilgileri:

Asıl Üyeler:

Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu/ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Öztürk/ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Seçil Özkan/ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Banu Çakır/ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Rengin Erdal/ Başkent  Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yedek Üyeler:

Prof. Dr. Zeliha Ferda Özyurda/ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doçentlik Sınavı(Radyoloji)

Nisan 2016 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi  edinilmesi rica olunur.

Temel Alan: 1085 Radyoloji

Toplantı Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Toplantı Salonu: Taşkent Caddesi. 77. Sok. No:11 Kat: 3 Bahçelievler/Ankara Tel: 0312 212 90 65

Toplantı Günü: 11 Aralık 2017

Toplantı Saati: 10.00

Aday Bilgileri:

Dr. Canan Altay/ Dokuz Eylül Üniversitesi

Dr. Erdoğan Bülbül/BalıkesirÜniversitesi

Jüri Bilgileri:

Asıl Üyeler:

Prof. Dr.Murat Danacı/Ondokuz MayısÜniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Maarif Mutlu Cihangiroğlu/Bahçeşehir  Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Prof. Dr. Süha Süreyya Özbek/ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Taşar/ Sağlık Bilimleri  Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez/ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yedek Üyeler:

Prof. Dr.Öznur Leman Boyunaga/ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Sarı/ Karadeniz Teknik  Üniversitesi Tıp Fakültesi


Doçentlik Sınavı(Radyoloji)

Nisan 2016 Dönemi başvuruları kapsamında Üniversitemizde yapılacak Doçentlik Sınavı ile ilgili bilgi edinilmesi rica olunur.

Temel Alan: 1085 Radyoloji

Toplantı Yeri: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

Toplantı Salonu: Taşkent Caddesi. 77. Sok. No:11 Kat: 3 Bahçelievler/Ankara Tel: 0312 212 90 65

Toplantı Günü: 12 Aralık 2017

Toplantı Saati: 10.00

Aday Bilgileri:

Dr. Evrim Özmen/ İstanbul Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Merkezi

Jüri Bilgileri:

Asıl Üyeler:

Prof. Dr. Mehmet Araç/ Gazi  Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Zafer Koç/ Başkent  Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Kamil Karaali/ Akdeniz  Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Fatih Alper/ Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Kaya Saraç/ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yedek Üyeler:

Prof. Dr. Erhan Akpınar/ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İNGİLİZCE)

Prof. Dr. Demet Kıreşi/ Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi