BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminde Yetkin Bir Adres : Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından Kardiyoloji alanında  2010 yılında verilmeye başlanan “Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi''ni 2016-2021 döneminde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı yeniden almaya hak kazandı.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde düzenlenen törende Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal  tıp eğitiminin her kademesinde kaliteli eğitimin önemine dikkat çekerek  Üniversite olarak kaliteli hizmete talip olduğumuzu, bunun da ancak çağın gereklerine cevap verecek bilgi ve beceri ile donanmış, genç, dinamik   hekimlerin  ve yardımcı sağlık elemanlarının yetişmesi ile mümkün olduğunu, bu alanda  birkaç anabilim dalı ile birlikte kardiyolojinin çok yol almış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Törende konuşan Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu ise, kardiyoloji alanında mezuniyet sonrası eğitimin standartların oluşmasında Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu’nun çabalarına dikkat çekerek amacın yalnız anjiyo yapmayı bilen  “anjiyologlar”ın  yerine hastayı bir bütün olarak değerlendirecek, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış kaliteli kardiyoloji uzmanlarının ve bu uzmanları yetiştirecek kaliteli eğitim kurumlarının çoğalması olduğunu ifade etti.

Yeterlilik belgesini kurum adına alan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, bu belgenin önemini anlatırken şu bilgilere yer verdi;

''Günümüzde sağlıkta kalitenin temelinin uzmanlık eğitime dayandığı bilinmektedir. Kurucumuz ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mehmet Haberal'ın 1993'te kurduğu Başkent Üniversitesi, sağlık alanında Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olarak,1997de sağlık ve eğitim alanında ISO kalite belgesi alarak kaliteli eğitim ve hizmeti kendisine hedef edinen ilk üniversite oldu. Fakültemizin Kardiyoloji Anabilim dalı, kurulduğu 1994 den bu yana yoğun hasta bakımı ve kaliteli, çağdaş klinik hizmetin yanı sıra şu anda on üç tanesi değişik üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışan 50 kardiyoloji uzmanı yetiştirdi.  

2004'te özerk ve kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına göre çalışan bir kurum olarak kardiyoloji alanında faaliyete geçen Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu (TKYK), ilk olarak tüm yurt çapında Kardiyoloji uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturup süreç içersinde yükseltmeyi hedefledi. Kişisel yeterliliğin belgelenmesinin yanı sıra uzmanların yetiştiği kurumların da denetlenmesi ve kurumsal yeterliliğinin değerlendirilmesi bu kurulun görevi oldu. TKYK, kurumların gönüllü başvuruları üzerine oluşturulan ayrıntılı raporların incelenmesi, kurumun eğitim, hizmet ve araştırma olanaklarının yerinde değerlendirilmesi sonucu bugüne kadar 12 Tıp Fakültesi kardiyoloji anabilim dalı ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde iki eğitim ve araştırma hastanesi kardiyoloji kliniğinin kurumsal olarak çağdaş düzeyde kardiyoloji asistan eğitimi verdiğini onayladı. Bu belgeyi Türkiye'de ilk alan kurumlardan olan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’na, beş yıl sonra yeni baştan titiz kontrol, denetleme ve değerlendirmeler sonucu Kardiyoloji alanında uluslararası gereklere ve ulusal standartlara uygunluk belgesi verilmesine karar verildi. Bu belge Avrupa Uzman Hekimler Birliği tarafından da tanınmaktadır. Bu gurur verici tablonun ortaya çıkmasında pay sahibi olan tüm hocalarımız ve elemanlarımıza minnet borçluyuz''.