BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
Araştırmacılarının Buluşu Patent aldı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının buluşu patent aldı

Kurucu rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın liderliğinde, fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalından Prof. Dr. Mehmet Haberal, Doç. Dr. Mahir Kırnap, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Ş. Remzi Erdem ve Ar. Gör. Dr. Karl Michael Lux ile Patoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. B. Handan Özdemir’den oluşan araştırmacı ekibi tarafından yürütülmekte olan uzun soluklu bilimsel araştırmanın yaklaşık iki yıl süren ilk aşaması başarıyla tamamlanarak, araştırmacıların ‘Soğuk iskemi sırasında organları koruyan bir çözelti’ başlıklı buluşlarına Türk Patent Kurumu tarafından 20 yıl süre ile geçerli patent verildi. Organ nakli sürecindeki önemli aşamalardan biri olan ve vericiden alınan organın perfüzyonunu ve prezervasyonunu sağlamak amacıyla geliştirilen çözeltinin içeriği, nakledilecek organda olası iskemi-reperfüzyon hasarını azaltmak, hücre canlılığını korumak ve metabolizmayı yavaşlatmak amaçlarıyla tasarlandı. Uzun soluklu araştırmanın bu aşamasına kadar, Üniversitemiz laboratuvarlarında ve TÜBİTAK-MAM laboratuvarlarında farklı deney hayvanı türlerinde ve çeşitli hücre kültürlerinde gerçekleştirilen in vivo ve in vitro deneylerde etkili ve güvenli olduğu gösterilen çözelti, ülkemiz araştırmacıları tarafından öz-kaynaklarla geliştirilmiş olması ve ülke ekonomisi için çok önemli yarar potansiyeli taşıması bakımından önemlidir.