BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

 

Duyurular
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE TEZ YAPMA REHBERİ adlı kitap satılmaya başlamıştır.

Yetkin bir meslek insanı olabilmek işini ilgilendiren alanlarda araştırma ve analizler yapmayı gerektirir. Yetkin bir bilim insanı olabilmek için ise bu olmaz ise olmaz bir koşuldur. Bu alandaki temel bilgi ve becerilerin kazanılacağı yer ise üniversitelerdir.

Başkent Üniversitesi’nin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası programlarında bu konuya yer ve önem verilmektedir. Bu amaçla kullanılmak üzere üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof Dr Recep AKDUR tarafından hazırlanan SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA VE TEZ YAPMA REHBERİ adlı kitap Başkent Üniversitesi yayını olarak basılarak BOOKSTORE’da satılmaya başlamıştır.