Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa / Akademik / Anabilim Dalları

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı 
Kuruluş Tarihi 25/07/1994

İletişim Bilgileri
Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. No: 48 06490 Bahçelievler / Ankara
Tel: 0312 223 85 34
0312 212 29 12 - 5300 - 5301

Bölüm Sekreteri: Diler Aksakal

Genel Bilgiler

Başkent Üniversitesi KBB anabilim Dalı çalışmaları 25 temmuz 1994’te Ankara Hastanesin’de başlamıştır. O tarihte Yard.Doç.Dr. Tan Ergin kurucu öğretim üyesi olarak görev almış, kendisine kısa süre içinde Dr. Teoman Dal ve odyolog Özden ileri katılmışlardır. Kuruluş gününden itibaren Dr. Tan Ergin ve Dr. Teoman Dal’ın yoğun çabaları ve Başkent Üniversitesi yönetiminin açık desteği ile klinik kısa sürede gelişmiş ve buna paralel olarak da ilk aylardan itibaren giderek artan sayıda hastaya en ileri yöntemlerle sağlık hizmeti verilmiştir. 16 Haziran 1996’da Doç.Dr Levent Özlüoğlu Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başlamıştır. Dr. Babür Akkuzu öğretim görevlisi olarak 1997’de, Dr. Erkhan Genç ise 1999’da Başkent KBB ailesine katılmış, Dr. Tan Ergin 1998, Dr. Teoman Dal ise 2000 yılında Başkent Üniversitesi’ndeki üretken çalışmalarının sonucunu doçent olarak almışlardır. Dr. Ergin, Dr. Dal ve Dr. Genç 2001’de bilgi birikimleri ve deneyimlerini İstanbul Amerikan Hastanesi’nde değerlendirmeye karar vererek aramızdan ayrılmışlar ve halen orada çalışmaktadırlar.

Başkent Üniversitesi Hastanesi KBB Anabilim Dalı’na bağlı öğretim üye ve görevlileri kadrosu ayrılan arkadaşlarımız yerine Yard.Doç.Dr. Özcan Çakmak, Dr. Erdinç Aydın ve Doç.Dr. Nuri Özgirgin’in katılımları ile Ankara’da tekrar beş kişi olan öğretim üye ve görevlileri kadrosu Dr. Güzin Akkuzu, Dr. Erkan Tarhan ve Dr. Fuat Büyüklü’nün de katılması ile sekiz kişi olmuştur. Özcan Çakmak 2003, Babür Akkuzu 2005, Erdinç Aydın ve Erkan Tarhan 2006’da doçentlik sınavlarını başarmışlardır. Dr. Nuri Özgirgin ise 2004’te profesör kadrosuna atanmıştır. Prof. Dr. Nuri Özgirgin Politzer Society’nin 2008’den geçerli olmak üzere başkanı seçilmiştir.

Adana hastanesinde 10, Konya Hastanesi’nde 4, Alanya Hastanesinde 2, İzmir Hastanesi’nde 1 ve öğretim görevlisi görev yapmaktadır. 1997 güz döneminde Dr. Murathan Elmas ve Dr. İsmail Yılmaz daha sonraki yıllarda da Dr. Güzin Akkuzu, Dr. Fuat Büyüklü ve Dr. Süha Vardareli uzmanlık eğitimine başlamıştır. Anabilim dalımz uzmanlık eğitimini ilk tamamlayan Dr. Murathan Elmas, hemen peşinden Dr. İsmail Yılmaz (2001) olmuştur. Dr. İsmail Yılmaz 2006’da, doçentlik sınavını başarıyla vererek Doçent ünvanını almıştır.

KBB anabilim dalına bağlı odyoloji bölümünde Konya Hastanesi’nde 1 odyolog, 1 odyometrist, Ankara Hastanesi’nde 4, Adana Hastanesi’nde 2, İzmir ve Alanya Hastaneleri’nde birer odyometrist çalışmaktadır.

Tüm hastanelerimizin KBB kliniklerinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, endonazal patolojilerin tanısında akustik rinometri, rinomanometri, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringoskopi kullanılmaktadır. İşitme konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji ve Nörootoloji laboratuvarımızda odyometre impedansmetre, ABR, elektrokohleografi, otoakustik emisyon ve komputerize elektronistagmografi, videonistagmografi, VEMP üniteleri bulunmaktadır. İşitme kayıplarının tedavisi için kullanılan işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler laboratuvar şartlarında değerlendirilip uygun cihazla rehabilitasyon sağlanmaktadır. Kliniğimiz benign parıksismal pozisyonel vertigo hastalarının modifiye Epley manevrası ile rehabilite edildiği öncü kliniklerden biridir. Bu çalışmalardan elde edilen deneyimler 2000 yılında Ankara’da nörolog ve KBB uzmanı meslektaşlarımıza yönelik düzenlenen ilk kurs ile hekimler de paylaşılmıştır. 2004 yılında Konya Hastanesine Yabancı öğretim üyelerinin de katılımıyla ’Vestibüler Reabilitasyon Kursu’ düzenlenmiştir. Benzer bir şekilde çalışmalarını rinoloji alanında yoğunlaştıran Dr. Tan Ergin ve Dr. Teoman Dal, Dr. Babür Akkuzu, Dr. Erhan Genç ve Dr. Özcan Çakmak’ın da katılımları ile mart 2000’de ’Açık teknik rinoplasti kursu’ düzenlenmiştir. Bu kurs büyük ilgi görmüş vr Türkiye’nin dört bir yanından meslektaşlarımız kliniğimizin deneyimlerinden faydalanmışlardır. Dr. Ergin birikimlerini daha sonra biri kitapla da tamamlamıştır. Üniversite hastanelerimizin modern ameliyathane birimlerinde tüm rutin KBB ameliyatlarının yanısıra kohlear implantasyon, tüm nörootolojik cerrahiler, endoskopik sinüs cerrahisi, fasiyal (yüz) plastik cerrahisi, lazer cerrahisi, radyocerrahi, endolaringeal mikroşirürji, ses cerrahisi ve her türlü baş boyun tümörünün rezeksiyonu ve çeşitli tekniklerle rekonstruksiyonu gibi ileri cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Çeşitli konulardaki deneysel çalışmalar üniversitemiz bünyesindeki deney hayvanları laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Kliniğimiz ulusal ve uluslararası kongre ve tolantılara yoğun olarak katılarak son gelişmeleri yakından takip etmekte ve birikimlerini bu toplantılarda ve ulusal ve uluslararası dergilerde hekimlerle paylaşmaktadır.

Mezuniyet öncesi eğitim
Anabilim dalımız 3. dönem öğrencilerine kulak burun boğazın genel ilgi alanlarını, hangi haslalıklarıla uğraştığını anlatmayı hedeflemektedir. 5.dönem öğrencilerine ise genel kulak burun boğaz hastalıkları, kulak burun boğaz acilleri, birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında tedavi protokolleri hakkında bilgi vermektir. İntern doktorlara verilen kulak burun boğaz eğitimi ise birinci sene asistanı gibi hasta muayenesi ve poliklinik koşullarında küçük cerrahi girişimleri kapsamaktadır.

Mezuniyet sonrası eğitim
Kliniğimizde asistanlar 5 yıllık eğitimlerinde kıdemlerine göre değişen cerrahi eğitim düzeylerinde eğitilmektedir. Ayrıca asistanlarımızın Adana ve Konya hastanelerimize rotasyon programları mevcuttur. Bunun yanında tüm asistanların genel cerrahi, nöroloji, anestezi, göz hastalıkları bölümlerinde değişen sürelerde rotasyon programları mevcuttur.

Anabilim Dalımızda Sağlık Bilimleri Enstitümüz bünyesinde "ODYOLOJİ-KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI" da yürütülmektedir.
Ayrıntılı Yüksek Lisans programına buradan erişebilirsiniz.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
 

Akademik Kadro
Akademik Personeli Akademik personel sıralamasında akademik ünvan dikkate alınmıştır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personel listesi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen isimlerin üzerlerine tıklayınız.

Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu (Bşk.)
Prof. Dr. Erdinç Aydın
Prof. Dr. İsmail Yılmaz
Prof. Dr. Alper Nabi Erkan
Doç. Dr. Haluk Yavuz
Doç. Dr. Adnan Fuat Büyüklü
Doç. Dr. Hatice Seyra Erbek
Doç. Dr. Selim Sermed Erbek
Doç. Dr. Can Alper Çağıcı
Doç. Dr. Cüneyt Yılmazer
Doç. Dr. Fatma Çaylaklı
Yrd. Doç. Dr. Özgül Topal
Yrd. Doç. Dr. Fulya Özer
Yrd. Doç. Dr. Özgül Akın Şenkal (PhD)
Yrd. Doç. Dr. Suat Avcı
Yrd. Doç. Dr. Erkan Eşki
Yrd. Doç. Dr. Leyla Kansu
Yrd. Doç. Dr. Seda Türkoğlu
Yrd. Doç. Dr. Evren Hızal
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Volkan Akdoğan
Öğr. Gör. Dr. Cem Özer
Öğr. Gör. Dr. Işıl Adadan Güvenç
Öğr. Gör. Dr. Eltaf Ayça Ozbal Koç
Uzm. Dr. Sait Karagöl
Uzm. Dr. Sezai Ayaz
Uzm. Dr. Suna Tanrıkulu
Uzm. Dr. Işılay Öz
Ankara 
Ankara 
Adana 
Adana 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Adana 
Adana 
Konya 
Adana 
Adana 
Alanya 
İzmir 
Alanya 
Ankara 
Ankara 
Konya 
Adana 
İzmir 
İstanbul 
Konya 
Ankara 
Konya 
Ankara 


Önceki Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006