Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa / Akademik / Anabilim Dalları

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
Kuruluş Tarihi 01/01/1993

İletişim Bilgileri
Fevzi Çakmak Caddesi,10. sokak No:45 Bahçelievler 06490 /Ankara
Poliklinik: Ana hastane binası C blok (2.kat) ve 5. sokak No:48 (Zemin kat) poliklinikleri Bahçelievler 06490 /Ankara

Tel : 0 312 2126868 / 1379-1373 (Kalp Cerrahisi Polikliniği)

Tel : 0 312 2122912 / 5311-5135 (Damar ve Göğüs Cerrahisi Poliklinikleri )

Faks: 0 312 2237333

Bölüm Sekreteri: Esra Demirezen, Dilek Sepin, Emine Önal

Genel Bilgiler

Türkiye Organ Nakli ve yanık Tedavi Vakfı Hastanesi bünyesinde 10 Mayıs 1986 tarihinde ilk açık kalp ameliyatının yapılması ile başlayan faaliyetimiz, bu zeminde 13 Ocak 1994 yılında kurulan Başkent Üniversitesi bünyesinde oluşan Anabilim Dalımızın temelini oluşturmuştur. Bir taraftan ülkemize üstün nitelikli, çağdaş bilim adamları yetiştirme misyonumuzu sürdürürken diğer taraftan kaliteli sağlık hizmeti sunmaya özen gösterilmektedir.
Kuruluşundan kısa bir süre sonra Başkent Üniversitesine bağlı uygulama ve araştırma merkezleri faaliyete geçirilmiş ve bu hastanelerde modern teknik olanaklara sahip kalp-damar ve göğüs cerrahisi birimleri oluşturulmuştur.

Adana Yüreğir, 1998
Alanya, 2000
Adana Seyhan, 2002
Konya, 2003
İstanbul, 2007

Halen 4 profesör, 5 doçent, 14 yardımcı doçent ve uzman kadrosu ile 6 merkezde kalp-damar ve göğüs cerrahisi hizmeti verilmekte olup yılda ortalama 3.000 ameliyat gerçekleştirilmektedir.

Mezuniyet öncesi eğitim

Tıp Fakültesi öğretim programı çerçevesinde dönem 3 ve dönem 5 öğrencilerine teorik ve pratik dersler verilmektedir. Pratik eğitimler bölümümüz servis ve yoğun bakımlarında uygulamalı olup öğrenciler ameliyathanede görevlendirilmektedirler. Kaliteli, çağdaş bir eğitim amaçlanmakta olup teorik dersleri konusunda uzman kıdemli öğretim üyelerinin vermesine özen gösterilmektedir.

Mezuniyet sonrası eğitim

Araştırma görevlilerinin eğitimi, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ihtisas yönetmeliği doğrultusunda 5 yıl süreyle yapılmaktadır. Eğitim programı haftalık, aylık olarak ders, konferans, literatür tarama ve sunum, aylık cerrahi işlemlerin istatistiksel ve teknik analizi, mortalite ve morbidite tarzında yapılmaktadır. Cerrahi teknik eğitim uygulamalı olarak eğitim süreleri dikkate alınarak programlanmaktadır. Uzmanlık unvanını alan araştırma görevlileri major kalp ve damar ameliyatı yapma tecrübesini kazanmış olmaktadırlar. Eğitim programı çerçevesindeki programlı rotasyonların bir bölümü üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerinde yaptırılarak farklı tecrübe ve görgü edinilmesi sağlanmaktadır.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler

Kalp damar cerrahisi, günümüzde insan sağlığını tehdit eden hastalıkların başında gelen kalp ve damar hastalıklarının tedavisini konu alan, her gün eklenen yeni yöntem ve teknik olanaklarla son derece dinamik bir bilim dalıdır. Bu özellik nedeniyle konuyla ilgili alt birimler oluşturmaya ve bu sayede ulaşılabilecek en üst noktaya varmak bölümümüz öncelikli hedefi olmuştur.

Çocuk Kalp Cerrahisi Birimi

Kurulduğu günden beri doğumsal kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi kliniğimizin önceliklerinden birisi olmuştur. Günümüzde ulaştığı noktada ülkemizin en seçkin merkezlerinden birisidir. Avrupa’nın en yoğun merkezler sıralamasında ilk sıralarda olan özellikle yeni doğan ve ilk bir yaş grubunda tedavi edilmesi gereken bebeklerin kabul edildiği merkezlerimiz, yılda yaklaşık 1.000 çocuğun ameliyatını gerçekleştirmektedir.

Erişkin Kalp Cerrahisi Birimi

Anabilim dalımız, erişkin yaş grubundaki cerrahi hizmetlerde 3 ana gruba yoğunlaşmıştır.

a. Koroner Cerrahi
b. Kapak Cerrahisi
c. Kalp Nakli

Kurulduğu 1986 yılından bugüne 20.000’e yakın kalp ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Çoğunluğunu koroner arter cerrahisinin teşkil ettiği hizmetler halen 6 merkezde sürdürülmektedir. Özellikle böbrek yetmezliği ileri yaş ve multiorgan tutulumu olan hastalara yoğunlaşan kliniğimiz bu grup hastalar için gerekli koşulları sağlamaya özen göstermektedir. Koroner kalp hastalıklarının özelliği olarak karşılaşılması muhtemel acil haller için tanı üniteleri ve ameliyat koşulları 24 saat hizmet verecek şekilde planlanmıştır.

Kalp Nakli Birimi

Uzun bir hazırlık döneminden sonra Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı bünyesindeki tecrübe birikiminin üzerine inşa edilmiştir. Tedavi programına 2002 yılında başlanmış olup halen ülkemizin en yoğun nakil merkezlerinden birisidir. Erişkin yaş grubunda son dönem kalp hastalarının kalp nakil operasyonları sürdürülürken nakil gerektiren komplike doğumsal kalp hastalıklarının tedavisine de özel önem verilmektedir.

Damar Cerrahisi Birimi

Damar hastalıklarının, gerek cerrahi yöntemlerle gerekse tıbbi yöntemlerle tedavisinde özgün bir bakış açısı sağlamak üzere kurulmuştur. Venöz hastalıklarının oldukça yoğun olduğu ülkemizde özellikle tıbbi tedavi seçeneklerinin çeşitlendirilmesi, uzun süre bakım ve takip gerektiren hastalıkların tedavisine yönelik özel programların oluşturulması uygulamalar arasındadır. Yılda 4.000’den fazla hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.
Varis tedavisinde termokagülasyon, skleroterapi, lazer ile tedavi hizmetlerinin dışında postromboflebitik sendrom, lenfödem, venöz ülser tedavisi için ayrı bir ünite kurulmuştur.
Hastaların önemli bir bölümünde saptanan arter hastalıklarının cerrahi tedavisi ve özellikle bölgesel anestezi ile karotis cerrahisi hedeflenen başarıya ulaşmıştır. Ülkemizde karın içi aorta anevrizmalarında stent graft uygulamasına öncülük eden birim halen uygun olan hastalarda bu işleme başarı ile devam etmektedir.
Ayrıca spazm ile seyreden çevrel damar hastalıkları için bir angioloji alt birimi tesis edilmiştir.

Göğüs Cerrahisi

Göğüs cerrahisi birimi, Başkent Üniversitesi tıp fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.D bünyesine 1999 yılında katılmıştır. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hekim ve uzman adaylarına çağdaş teorik bilgiler yanında modern klinik ve cerrahi becerileri kazandırmak olmuştur.

Göğüs Cerrahisi Birimi Tedavi Alanına Giren Hastalıklar:

Akciğer kanserleri
Akciğer ve göğüs duvarının diğer tümörleri
Göğüs duvarı şekil bozukluklarının düzeltilmesi (Güvercin göğsü, kunduracı göğsü)
Akciğerin kistik ve iltihabi hastalıkları (Akciğer hidatik kisti, akciğerin hava kisti bronşiektazi gibi)
Akciğer dışındaki ve göğüs kafesi içindeki diğer tümörler
Nefes borusu tümörlerinin cerrahisi
Diyafragma hastalıkları (diyafragmanın doğumsal ve kazanılmış fıtıkları)
Göğüs kafesi içinde toplanan sıvıların teşhis tedavisi
El ve koltuk altı terlemesi (hiper hidrozis) tedavisi
Nefes borusu komşuluğundaki bezelerden (mediastinal lenf nodlarından) mediastinoskopi ile biyopsi alınmaktadır
VATS (video yardımlı torakoskopik cerrahi), video ile göğüs kafesi içindeki patolojik durumlara cerrahi yaklaşım. Özellikle el ve koltuk altı terlemesi ile belirti veren hiperhidrozis hastalığının video ile ameliyatı (sempatektomi) kliniğimizde yapılmaktadır

Akademik Kadro
Akademik Personeli Akademik personel sıralamasında akademik ünvan dikkate alınmıştır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personel listesi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen isimlerin üzerlerine tıklayınız.

Prof. Dr. Sait Aşlamacı (Bşk.)
Prof. Dr. Ahmet Şükrü Hatipoğlu
Prof. Dr. Atilla Sezgin
Prof. Dr. Öner Gülcan
Prof. Dr. Dalokay Kılıç (Göğüs Cerrahisi)
Doç. Dr. Hakkı Tankut Akay
Doç. Dr. Bülent Sarıtaş
Doç. Dr. Emre Özker
Yrd. Doç. Dr. Bahadır Gültekin
Yrd. Doç. Dr. Cevahir Haberal
Yrd. Doç. Dr. Murat Özkan
Yrd. Doç. Dr. Ali Tünel
Yrd. Doç. Dr. Orhan Saim Demirtürk
Yrd. Doç. Dr. Alper Fındıkçıoğlu (Göğüs Cer.)
Yrd. Doç. Dr. İsa Coşkun
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Özülkü
Öğr. Gör. Dr. Tonguç Saba
Öğr. Gör. Dr. Murat Günday
Öğr. Gör. Dr. Oya Yıldız
Uzm. Dr. Taner Ege
Uzm. Dr. Utku Alemdaroğlu
Uzm. Dr. Özgür Ersoy
Uzm. Dr. Fatih Aygün
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Ankara 
Ankara 
İstanbul 
İstanbul 
Ankara 
Alanya 
Ankara 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Konya 
Alanya 
Konya 
Adana 
Alanya 
Adana 
Ankara 
Konya 


Önceki Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006