Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa / Akademik / Anabilim Dalları

Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
Kuruluş Tarihi 01/01/1993

İletişim Bilgileri
Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. No:48 06490 Bahçelievler / Ankara
Tel: 0 312 2122912 / 5182-5308

Bölüm Sekreteri: Nevin Yaşar, Tülay Özbulut

Genel Bilgiler

’Haberal Eğitim Vakfı’ ile ’Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’nın ortak girişimleri sonucu 1993 yılında Başkent Üniversitesi kuruldu. Tıp Fakültesi, üniversitenin ilk kurulan fakültelerinden biri oldu ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı da 1993 yılında fakültenin kuruluşu ile birlikte faaliyetine başladı. Tıp Fakültesi ilk kurulduğu zaman sadece Tıpta uzmanlık eğitimi vermeye başladı. Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’nın Bahçelievler Ankara’daki hastanesinde çalışmalarına başlayan Tıp Fakültesi bünyesinde Genel Cerrahi Anabilim Dalı da faaliyete geçti. Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Nevzat Bilgin önderliğinde kurulan Anabilim dalının ilk bölüm başkanı Dr. Bilgin oldu. İlk araştırma görevlisi 1994 yılında göreve başladı. 1999 yılında ilk uzmanımız eğitimini tamamladı ve 2008 Ekim başına kadar 16 uzman yetiştirilmiş oldu.

Anabilim Dalımız çalışmalarını hem genel cerrahi hem de böbrek ve karaciğer transplantasyonu konularında yoğunlaştırmıştır. Anabilim Dalı bünyesinde transplantasyon konusunda değişik sürelerde yurt dışından (Azerbeycan, Sudan, Ürdün ve Pakistan) ve yurt içi değişik üniversitelerden (Karadeniz Teknik, Tokat ve Harran Üniversiteleri) öğretim görevlileri gözlemci olarak çalışmıştır.

Başkent Üniversitesi 1993 yılında İzmir, 1995 yılında Adana, 2000 yılında Alanya, 2003 yılında Konya ve 2007 yılında da İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezlerini faaliyete geçirmiştir. Bu merkezlerdeki Genel Cerrahi bölümleri de açıldıkları günden itibaren Genel Cerrahi Anabilim Dalına bağlı olarak çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında sadece Ankara Hastanesinde 351 Genel Cerrahi ameliyatı yapılmışken 2006 yılında Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde toplam 7500 üzerinde genel cerrahi ameliyatı yapılmıştır. Bu ameliyatlar içinde karaciğer ve böbrek transplantasyonları (hem canlı hem kadavra donörlerden, erişkin ve pediatrik yaş grubu hastalarda), hepatopankreatobiliyer, kolorektal, gastrointestinal, meme, endokrin ve fıtık cerrahisi yanında, yanık, laparoskopik surrenal, kolon, mide ve fıtık ameliyatları ile minimal invazif paratiroid cerrahisi de yer almaktadır.

Genel Cerrahi Anabilim dalında toplam 5 profesör, 6 doçent, 4 yardımcı doçent ve 13 uzman görev yapmaktadır.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1990 yılında kurulan Türkiye Organ Nakli Derneği ile 2000 yılında kurulan Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği’nin iki yılda bir düzenli olarak hazırladığı uluslar arası kongrelerde ev sahipliği yapmaktadır. Üniversite Rektörümüz ve Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın Uluslararası Yanık Derneği (International Society for Burn Injuries)’nin 2006-2008 döneminde başkanlık yapması bir gurur kaynağı olmuştur.

Mezuniyet öncesi eğitim
2000-2001 öğretim yılından beri Tıp fakültesi öğrencileri Dönem III dersleri başlamıştır. Genel Cerrahi Anabilim Dalı da Dönem III Ders Kurullarında toplam 10 saat ders vermektedir. 2002-2003 öğretim yılında Dönem V’lere Genel Cerrahi stajı verilmeye başlanmıştır. Yılda beş kez 7 haftalık stajlar şeklinde 40 farklı teorik, 30 kadar farklı pratik ders anlatılmakta, ameliyathane, genel cerrahi ve yanık polikliniklerinde eğitim verilmektedir.

Mezuniyet sonrası eğitim
Anabilim Dalımızda Genel Cerrahi Uzmanlığı, Araştırma görevlisinin beş yıl sonunda deneysel çalışmayla hazırlayacağı bir Uzmanlık tezi ile birlikte yapılacak sınav sonucunda, yeterli görüldüğü taktirde verilmektedir.

Anabilim Dalımızda eğitim programı, servis ve polikliniklerde hasta başında, ameliyatlarda ve günlük programsız toplantılarda sürekli olarak uygulanmaktadır. Bunların dışında her hafta cumartesi günleri saat 09:30 ile 12:00 arasında programlı eğitim toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda haftalık ameliyatların değerlendirilmesi, makale saati, radyoloji, patoloji, endokrin ve enfeksiyon hastalıkları ile ortak toplantılar, mortalite toplantıları ve olgu sunumları ile seminerler yapılmaktadır.

Başkent Üniversitesi, diğer üniversitelerden farklı olarak değişik illerimizde Uygulama- Araştırma Merkezlerine sahiptir. BÜTF’ne başlayan tüm Araştırma görevlileri gibi, Genel cerrahi Anabilim Dalına başlayan Araştırma görevlileri de değişik sürelerde bu merkezlerde gerekli görülen rotasyonlarını yaparlar. Beş yıllık eğitim süresinin yaklaşık bir yılı, birer aylık rotasyonlar şeklinde Adana ve Konya Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde geçmektedir. Bunun dışında tüm genel cerrahi asistanları gibi Anestezi ve reanimasyon, patoloji, kalp ve damar cerrahisi, ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji rotasyonları mevcuttur. Acil servis ve Cerrahi Araştırma rotasyonları ise Anabilim Dalımızın geleneği olarak düzenli şekilde yapılmakta ve Araştırma görevlisi Uzmanlık tezini deneysel bir çalışma ile gerçekleştirmektedir.

Ekip çalışmasının çok önemli olduğu Anabilim Dalımızda yıllık izinler, kıdem esasına ve hizmet yıllarına göre Dekanlıkça belirlenir. Önemli nedenler olmadığı sürece yıllık izinlerin Temmuz ya da Ağustos aylarında kullanılmasına özen gösterilir. Bu dönemlerde de benzer konumlardaki Araştırma görevlileri birbirini alterne edecek şekilde izine çıkabilir.

Anabilim Dalımızda yılda iki kez, işlenen konuların ağırlıkta olduğu, tüm Araştırma görevlilerine uygulanan, çoktan seçmeli sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar verilen eğitimin geri bildirimini ve Araştırma görevlilerinin kendini değerlendirmesini sağlamak, öğretim üyelerinin Araştırma görevlileri bilgi birikimi hakkında objektif bir fikir sahibi olması amacı ile yapılmaktadır.

Anabilim dalımızda halen 17 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini sürdürmektedir.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
'Bir insanın mükemmel bir cerrah olmasından önce sahip olması gereken özellikler vardır. Bence bunlar her cerrahta bulunması gereken dört özelliktir. Birincisi, bilgisi iyi olmalıdır. İkincisi, konusunda uzman olmalıdır. Üçüncüsü, becerikli olmalı ve dördüncüsü de, görgülü olmalıdır' Thomas VICARY , 1633

Başkent Üniversitesi 1994 yılında 3961 sayılı yasayla kurulmus bir vakıf Yüksek Ögretim Kurumudur. Kurulus yasasında mevcut Tıp Fakültesi, kuruluşundan itibaren Tıpta Uzmanlık eğitimi vermeye başlamış olup, lisans eğitimine 1998-1999 öğretim yılında başlamıştır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile belirlenen Tıp Doktorları Araştırma Görevlisi statüsünde Uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Genel Cerrahi Anabilim Dalında, her Araştırma görevlisi Üniversitenin diğer personeli gibi S.S.K. kapsamında sözleşme hükümlerine tabi olarak çalışır. Araştırma görevlilerinin özlük haklarına ilişkin hususlar, diğer personel için de olduğu gibi, Dekanlık ile yaptıkları sözleşmedeki ilgili maddelerde saklıdır.

BÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalında yürütülen eğitim programı, Türkiye genelinden farklı şekilde, tüm genel cerrahi hasta ve ameliyat yelpazesine ek olarak yoğun Araştırma ve transplantasyon programlarını da içermektedir.

BÜ Hastane ve Uygulama-Araştırma merkezlerinde yönetimin uygun gördüğü değişik cerrahi branşlarda BÜ Tıp Fakültesine olmayan doktorlar özel hastalarını tedavi ve/veya ameliyat edebilirler. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, diğer cerrahi branşlar gibi bağımsız hekimlerin özel hastalarını doğrudan Üniversite Hastanesine başvuran hastalar gibi kabul eder. Bu hastaların hazırlanması, değerlendirilmesi, ameliyatı ve izlenmesi özel hekimlerin sorumluluğu altında olmak üzere eğitim sürecinin bir parçasi olarak yürütülür.

Akademik Kadro
Akademik Personeli Akademik personel sıralamasında akademik ünvan dikkate alınmıştır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personel listesi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen isimlerin üzerlerine tıklayınız.

Prof. Dr. Mehmet Haberal (Bşk.)
Prof. Dr. Gökhan Moray
Prof. Dr. Alp Demirağ
Prof. Dr. Sedat Yıldırım
Prof. Dr. Hüseyin Gülay
Prof. Dr. Esat Hersek
Prof. Dr. Cemalettin Topuzlu
Prof. Dr. Mehmet Akın Tarım
Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal
Doç. Dr. Feza Karakayalı
Doç. Dr. Yahya Ekici
Doç. Dr. Kenan Çalışkan
Doç. Dr. Erdal Karagülle
Doç. Dr. Nurkan Törer
Doç. Dr. Necdet Özçay
Doç. Dr. Ali Ezer
Yrd. Doç. Dr. Turgut Noyan
Yrd. Doç. Dr. Tamer Çolakoğlu
Yrd. Doç. Dr. Alper Parlakgümüş
Yrd. Doç. Dr. Cem Aydoğan
Yrd. Doç. Dr. Emin Türk
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Karabulut
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yüce Bircan
Öğr. Gör. Dr. Sedat Belli
Öğr. Gör. Dr. Tugan Tezcaner
Öğr. Gör. Dr. Hakan Oğuz
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Özgür Atac
Öğr. Gör. Dr. Aydıncan Akdur
Öğr. Gör. Dr. Hakan Yabanoğlu
Öğr. Gör. Dr. Paşa Doğan
Öğr. Gör. Dr. Bora Koç
Öğr. Gör. Dr. Ümit Özçelik
Öğr. Gör. Dr. Zehra Yeşim Yücel
Uzm. Dr. Kürşad Erdem
Uzm. Dr. Mahir Kırnap
Uzm. Dr. Tevfik Avcı
Uzm. Dr. Belkan Uzun
Uzm. Dr. Keziban Uçar Karabulut
Uzm. Dr. Aslı Türkay Kunt
Uzm. Dr. Ebru Hatice Ayvazoğlu Soy
Uzm. Dr. İlker Murat Arer
Ankara 
Ankara 
İstanbul 
Adana 
İzmir 
Ankara 
İstanbul 
Adana 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Konya 
Adana 
Ankara 
Adana 
Adana 
Adana 
Adana 
Ankara 
Konya 
İzmir 
Alanya 
İstanbul 
Adana 
Ankara 
Konya 
Adana 
Ankara 
Adana 
Alanya 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Alanya 
Ankara 
İzmir 
İzmir 
Konya 
Alanya 
Ankara 
Adana 


Önceki Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006