Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa / Akademik / Anabilim Dalları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Kuruluş Tarihi 01/01/1996

İletişim Bilgileri
54. Cadde Varol Apt. No:70/3 Bahçelievler 06490/ Ankara
Tel: 0 312 212 18 21
0 312 212 05 42

Bölüm Sekreteri: Nurcihan Koparal

Genel Bilgiler

Psikiyatri, toplumun ruh sağlığının korunması ve ruh hastalıklarının önlenmesi, ruhsal bozukluğu olanların tanısı, tedavisi, rehabilitasyonu ve ruh sağlığının geliştirilmesiyle ilgili hekimlik dalıdır. İnsanın zihinsel, duygusal yapısı ile davranışlarında, çevreye uyumunda ortaya çıkan sorunların incelenmesi, tanımlanması, bunların tedavisi ve önlenmesi temel çalışma alanlarıdır. Biyolojik psikiyatri, psikodinamik psikiyatri, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, geriyatrik psikiyatri gibi alt dalları bulunmaktadır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1996 yılında kurulan Psikiyatri Anabilim Dalı'nın Başkanlığını vefat ettiği 24 Haziran 2008 tarihine dek Prof. Dr. Leyla Zileli yürütmüştür.

Mezuniyet öncesi eğitim
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde dönem 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 öğrencilerine ders verilmektedir. Dönem 1’de ’Tıbbi Psikoloji’ başlığı altındaki derslerle tıp öğrencileri için gerekli olabilecek psikolojinin temel konuları işlenmektedir. Psikoloji, insan davranışının ve altında yatan mekanizmaların bilimidir. Fiziksel hastalıkların psikolojik değişkenlerle önemli ölçüde ilişkili olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, tıp öğrencilerinin psikolojinin bakış açısını ve kavramlarını anlamaları önemlidir.

Dönem 2’de öğrencilere ’Hasta Hekim Kursu’ programı içerisinde hasta*hekim ilişkisi dersi anlatılmaktadır.

Dönem 3’de dersler psikiyatrinin temel konularını içermektedir. Psikiyatri, gözleme ve bilgi almaya dayalı olarak ruhsal bozuklukları ve fizyolojik değişikliğe, bedensel hastalığa ve yaşam olaylarına verilen zihinsel-duygusal yanıtları inceleyen klinik bir bilim dalıdır. Psikiyatrinin birincil amaçları ruhsal bozuklukları tanımlamak ve tanımak, tedavi metodlarını belirlemek ve oluş nedenlerini keşfedip koruyucu önlemler almak için yöntemler geliştirmektir. Beyin-bilim son birkaç on yıl içinde hızla ilerleyerek psikiyatrlara, insan duygu ve davranışını anlamaları, tedavi yöntemleri geliştirmeleri için beyin anatomisini, kimyasını ve fizyolojisini çözebildikleri araçlar sağlamıştır. Dönem 3 derslerinde psikiyatrideki çeşitli bulgu ve belirtilerin ortaya çıkış biçimlerini ve tanımlamalarını gözden geçirdikten sonra kuramsal konular üzerinde durulmakta, temel psikiyatrik hastalıkların epidemiyoloji, etiyoloji ve klinik özellikleri aktarılmaktadır.

Dönem 4’de derslerin amacı, öğrencileri psikiyatrinin temel kavramlarıyla tanıştırmak ve epidemiyoloji, etiyoloji ve klinik özellikleri bir çerçeve olarak kullanıp ruhsal bozukluklara dair bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Derslere ruhsal bozukluklarda bulgular, belirtiler ve ruhsal durum mauayenesi ile başlanılmaktadır. Davranışın nörobiyolojik temelleri ve tanı ve sınıflandırma sistemlerinden bahsedildikten sonra şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, bilişsel bozukluklar, somatoform bozukluklar, disosiyatif bozukluklar, psikiyatride acil durumlar, çocukluk çağı ve ergenlikte ruhsal bozukluklar, kişilik bozuklukları, adli psikiyatri, alkol ve madde kullanım bozuklukları, yeme-uyku ve cinsel işlev bozuklukları, psikolojik testler, biyolojik tedaviler ve psikoterapiler konuları ele alınmaktadır. Kuramsal derslerin yanısıra öğretim elemanlarıyla birlikte hasta görme, klinik tartışmalar ve süpervizyon öğretimin önemli parçalarını oluşturmaktadır. Amaç, öğrencileri major ruhsal bozukluklarla ve hastayı anlamalarına yardımcı olabilecek psikiyatrideki yaklaşımlarla tanıştırmaktır. Öğrencilerin verilen teorik ve pratik dersler ışığında birinci basamak sağlık hizmetlerinde hastaya tanı koyma, ele alma, tedavi etme ve gerektiğinde uygun bir şekilde bir psikiyatri uzmanına yönlendirme bilgi ve becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

Dönem 5’de öğrencilere tıbbi etik dersi verilmektedir. Hasta-hekim ilişkisinin temel etik prensipleri, hasta hakları, hasta mahremiyeti ve hekimin sır saklama yükümlülüğü gibi önemli konular ele alınmaktadır.

Dönem 6’da öğrencilerin kuramsal donanımlarını klinik pratik ile pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle rotasyon sürelerinde ilk haftayı Başkent Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri polikliniğinde öğretim elemanları ile birlikte hasta görüp klinik tartışmalara katılarak, kalan üç haftayı ise SSK Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölüm’ü yataklı servisinde geçirmektedirler.

Mezuniyet sonrası eğitim
Psikiyatri araştırma görevlisi eğitim süresi Sağlık Bakanlığı tarafından beş yıl olarak belirlenmiştir. İlk yıl asistanları, 2 ay bölüm uygulamalarına alışma döneminin ardından rotasyonlara çıkarlar. Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda yapılması zorunlu rotasyonlar;

» 1 ay Acil Tıp,
» 4 ay Nöroloji,
» 4 ay Çocuk Ruh Sağlığı,

rotasyonlarıdır. Başkent Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde hali hazırda yataklı servis bulunmadığından zorunlu servis rotasyonu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda yapılmaktadır. Psikiyatri servis rotasyonunu tamamlayan araştırma görevlileri poliklinik hizmetlerinde görev alırlar.

Bölümde araştırma görevlileri için eğitim programı her yıl için ayrı planlanmakta, öğretim elemanları tarafından düzenli olarak dersler yürütülmektedir. Psikanalist Prof. Dr. Nilgün Taşkıntuna tarafından psikanaliz kuramı Freud’dan başlayıp çağdaş psikanaliz okulları dahil olmak üzere derslerde ele alınmakta, ek olarak süpervizyon verilmektedir.

Eğitim süresi boyunca araştırma görevlilerinden her yıl iki seminer, beş makale ve beş olgu sunumu yapmaları beklenmektedir. Her hafta Pazartesi günü akademik saatte bu sunumlar gerçekleştirilir. Ayrıca her ayın son Pazartesi günü, konuk konuşmacı toplantılarıyla, kendi alanlarında değerli katkılar yapmış akademisyenlerin bilgi ve birikimlerini dinleme ve tartışma fırsatı sağlanmaktadır. Tez, belirlenen tez danışmanı ile beraber planlanarak yürütülmekte, eğitim süresini aşmayacak şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Psikiyatri Anabilim Dalı'nın çalışma ilkeleri, hastalara nitelikli ruh sağlığı hizmeti verilmesi, tıp fakültesi öğrencilerine ve uzmanlık eğitimi alan doktorlara çağdaş eğitim imkanı tanınması, ruh sağlığı alanında yapılan araştırmaların teşvik edilmesi temellerine dayanmaktadır. Poliklinik düzeyinde hizmet verilmekte olup, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra hastanenin konsültasyon ihtiyaçları karşılanmaktadır. Gerek klinik uygulamalarda gerek eğitimde psikoterapi ve psikofarmakoloji yaklaşımı temel alınmaktadır.

Hastalara nitelikli bir poliklinik hizmeti verme amacıyla randevu sistemi ile çalışılmakta, her hastaya yeterli süre ayrılmasına özen gösterilmektedir. Anabilim dalımızda, psikanaliz, psikanalitik psikoterapi, bilişsel ve davranışçı psikoterapi, yas ve travma alanlarında donanımlı psikiyatrlar çalışmaktadır.

Anabilim dalımız çalışanları bilimsel araştırmalar yürütmüş ve yayınlamışlardır. Ayrıca yoğun çalışma temposunun el verdiği ölçüde ulusal-uluslararası toplantılara gerek konuşmacı gerek dinleyici olarak katılmak suretiyle çağdaş psikiyatri uygulamalarını günlük pratiklerine yansıtma gayretindedirler.

Akademik Kadro
Akademik Personeli Akademik personel sıralamasında akademik ünvan dikkate alınmıştır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personel listesi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen isimlerin üzerlerine tıklayınız.

Prof. Dr. Nilgün Taşkıntuna (Bşk.)
Prof. Dr. Afşin Sağduyu
Prof. Dr. Mehmet Erkan Özcan
Öğr. Gör. Dr. Ümit Aslaner
Öğr. Gör. Dr. Ebru Altıntaş
Öğr. Gör. Dr. Burcu Akın Sarı
Öğr. Gör. Dr. Nurhak Çağatay Birer
Öğr. Gör. Dr. Aslı Akın Aslan
Öğr. Gör. Dr. Güler Alparslan
Öğr. Gör. Dr. Emine Özgün Karaer Karapıçak
Öğr. Gör. Dr. Fuat Kırcelli
Uzm. Dr. Mehmet Çekirdek
Uzm. Dr. Nildan Şeker
Uzm. Dr. Yusuf İnci
Uzm. Dr. Ergül Fidan Kırcelli
Öğr. Gör. Dr. Neşe Torun
Öğr. Gör. Dr. Berna Akkuş Yıldırım
Ankara 
İzmir 
İstanbul 
Adana 
Adana 
Ankara 
Ankara 
İzmir 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Alanya 
İstanbul 
Alanya 
Adana 
Adana 
Adana 


Önceki Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006