Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa / Akademik / Anabilim Dalları

Kardiyoloji Anabilim Dalı 
Kuruluş Tarihi 01/01/1995

İletişim Bilgileri
Fevzi Çakmak Cad. 10. Sok. No:45 06490 Bahçelievler / Ankara
Tel: 0 312 2126688

Bölüm Sekreteri: Şenay İnanç

Genel Bilgiler

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, kurulduğu günden bu yana giderek gelişerek en üst düzeyde klinik, akademik ve bilimsel hizmetler sunmaktadır. Bugüne kadar anabilim dalımız onbinlerce hastanın sağlığına kavuşmasına, birçok hekimin yetişmesine ve dünyanın en önde gelen bilimsel yayınlarında yer alan araştırmalarıyla da tıbbın gelişmesine katkıda bulunmuştur.

KLİNİK HİZMETLER

Anabilim Dalımızda klinik kardiyoloji alanındaki tüm klinik uygulamalar yapılmaktadır. Ankara merkezin yanı sıra Adana, Konya, İstanbul ve Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezlerindeki öğretim elemanları ile birlikte toplam beş profesör, yedi doçent, altı yardımcı doçent ve onaltı uzmandan oluşan akademik kadromuz ve 19 araştırma görevlisi günün 24 saati tüm merkezlerimizde hastalarımıza hizmet vermektedir. Rutin muayene ve kontrollerin dışında teknolojik imkanlardan yararlanılarak birçok tetkik yöntemi ile hastalarımız değerlendirilmektedir. Sürekli yenilenen ekokardiyografi cihazlarımız ile hastalarımız dünyadaki en son tekniklerle ( Doku Doppler ekokardiyografi, koroner akım rezervi, strain vb) incelenmektedir. Uzun süreli ambulatuar elektrokardiyografik kayıt ve hadise kaydedici cihazlarımız hastalarda zaman zaman ortaya çıkan yakınmaları bile sağlıklı olarak değerlendirmemize yardımcı olmaktadır. Gelişmiş Efor testi cihazlarımız koroner arter hastalığı tanısında girişimsel olmayan bir yöntem olarak kulanılmaktadır.

Bilindiği üzere Türkiye de dahil olmak üzere tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalp hastalıklarından ölümler en önemli ölüm nedenidir. Bu toplumsal problemin en önemli nedenleri ateroskleroz (damar sertliği), hipertansiyon (kan basıncı yükseklüğü) ve hiperlipidemidir (kan yağlarının yüksekliği). Bu bilinçle anabilim dalımız klinik hizmetlerinde, bu hastalıkların önlenmesi ve kalp sağlığının korunmasını öncelikli olarak hedeflemektedir. Merkez binada önleyici hekimlik amacıyla yapılan faaliyetlerin yanısıra bu amaçla Çayyolu'nda ‘Hipertansiyon ve Hiperlipidemi' polikliniğimiz hizmete açılmıştır.

En sık gözlenen kalp hastalığı koroner arter hastalığıdır. Ayrıca kalp kapak hastalıkları da ülkemizde hala önemli bir problem olarak göze çarpmaktadır. Bu hastaların tanı ve tedavisinde hastanemiz kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ünitesi çok uzun süredir hizmet vermektedir. Bu ünitede konusunda geniş ve deneyimli bir yardımsı sağlık personeli ekibi günün 24 saati hizmet verebilmektedir. Çok uzun yıllardır hem tanı hem tedavi amaçlı girişimsel işlemlerle uğraşan öğretim üyeleri kalp kateterizasyonu ve anjiyografi laboratuarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bu laboratuarda yılda 2000'e yakın hastaya koroner anjiyografi yapılmaktadır. Bu hastaların dörtte birine yakın bir kısmına aynı seansta ya da ileri bir tarihte balon anjiyoplasti ve stent uygulamaları yapılmaktadır. Rutin kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi, balon anjiyoplasti ve stent uygulaması dışında mitral ve puılmoner balon valvüloplasti, atriyal septal defekt kapatılması gibi işlemler de başarıyla uygulanmaktadır. Girişimsel kardiyoloji alanındaki her yenilik de bu laboratuarımızda hemen uygulanabilmektedir.

Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ünitesi içinde ritm bozukluğu olan hastaların tanı ve tedavi işlemlerinin yapıldığı bir elektrofizyoloji ünitesi yer almaktadır. Çarpıntı yakınmalarının değerlendirildiği bu ünitede her yıl yüzlerce hastanın ritm bozuklukları ablasyon yöntemleri ile tedavi edilmektedir. Ayrıca bu ünitede her yıl yüzün üstünde kalıcı kalp pili takılmaktadır.
Ani, beklenmedik kalp ölümü ülkemizde her yıl 100,000 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmaktadır. Bu durum kalp pili benzeri bir cihaz olan implante edilen kardiyoverter defibrilatör takılmasıyla önlenebilmektedir. Merkezimizde her yıl 100'e yakın hasta bu yöntemle tedavi edilerek ani ölüm önlenebilmektedir.

Ankara merkezi dışında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin diğer hastanelerinde de en üst düzey Kardiyoloji hizmeti verilmektedir. Adana, Konya, Alanya ve İstanbul hastanelerimizde Ankara hastanemiz için bahsedilen tanı ve tedavi yöntemlerinin tümü başarıyla uygulanmaktadır. Bu yöntemler Ankara hastanemizde olduğu gibi diğer merkezlerimizde de deneyimli ve tanınmış öğretim üyeleri önderliğinde uygulanmaktadır. Bir bütün olarak düşünüldüğünde Başkent Üniversitesi Hastaneleri, Türkiye'de en fazla hastaya Kardiyoloji hizmeti sunan kuruluştur. Ayrıca hastanelerin aynı bünye içinde yer alması ve birbirleriyle sürekli yakın ilişki içinde olmaları nedeniyle farklı hastanelerimizden hizmet alan hastaların takipleri süreklilik göstermektedir.

AKADEMİK FAALİYETLER

Anabilim dalımızca Tıp Fakültesi öğrencilerine ve uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir. Program ve ayrıntılara aşağıdaki ilgili bölümlerden erişebilirsiniz.

Mezuniyet öncesi eğitim
Anabilim dalımız Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde aktif olarak rol oynamaktadır. Öğrencilerimiz, 3. yıllarındaki ‘Dolaşım ve Solunum Sistemleri' (programa buradan erişebilirsiniz) ders kurulunda kalp ’ damar sistemi ile ilgili hastalıkları anabilimdalımız öğretim üyelerinden öğrenmektedir. Ayrıca 4. yılda Kardiyoloji stajı (programa buradan erişebilirsiniz) ve 6. yılda yoğun bakım stajlarında da anabilim dalımızda yoğun eğitim almaktadırlar.

Mezuniyet sonrası eğitim
Anabilim dalımızda araştırma görevlisi eğitimi de öncelikli olarak verilmektedir. Birçok eğitim kurumunun aksine bu eğitim kıdemli öğretim üyeleri tarafından hem teorik hem de pratik anlamda bire bir olarak verilmektedir (programa buradan erişebilirsiniz). Uzmanlık eğitimi tamamlanan birçok eski araştırma görevlilerimiz halen yurdun dört bir yanında başarıyla hizmet vermektedir. Şu anda 17 uzmanlık öğrencimiz eğitimlerini sürdürmektedirler.

Uzmanlık eğitimlerini anabilim dalımızda tamamlayan meslekdaşlarımız :

-Dr. Arif Ertürk
-Dr. Semra (Topçu) Baycan
-Dr. Fatma Yiğit
-Dr. Derya (Arslan) Tok
-Dr. Tansel Erol
-Dr. Serdar Mermer
-Dr. İlyas Atar
-Dr. Bahar (Aloğlu) Pirat
-Dr. Serpil (Taymaz) Eroğlu
-Dr. Hüseyin Bozbaş
-Dr. İnci Aslı (Sonat) Atar
-Dr. Muhammed Bilgi
-Dr. Öykü Gülmez
-Dr. Didem (Çetiner) Konaş
-Dr. Mehmet Alparslan Küçük
-Dr. Taner Ulus
-Dr. Sadık Açıkel
-Dr. Koray Demirtaş
-Dr. AliSeydi Özgül
-Dr Özlem Demir
-Dr. Çağatay Ertan
-Dr. Süleyman Özbiçer
-Dr. Uğur Bal
-Dr. Gamze Aslan
-Dr. Saadet Demirtaş
-Dr. Ahmet Temiz
-Dr. Yusuf Cemil Gürsoy

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Anabilim dalımız ülkemizdeki Kardiyoloji merkezleri arasında akademik faaliyetler açısından çok seçkin bir yere sahiptir. Her yıl dünyaca kabul edilmiş önemli bilimsel tıp dergilerinde merkezimizde gerçekleştirilen yüzlerce araştırma yayınlanmaktadır. Tüm hastanelerimizde görev yapan yirmiye yakın öğretim üyesinin önderliğinde ve üniversitemizin katkılarıyla gerçekleştirilen bu faaliyetler bizden çok daha fazla öğretim üyesine sahip birçok üniversitenin bilimsel faaliyetinden hem sayı hem de kalite olarak daha yüksektir. Yapılan çalışmalarda ülkemizde Kardiyoloji alanında en çok uluslararası yayının son yıllarda hep Başkent Üniversitesi'nden yapıldığı saptanmıştır.

Akademik Kadro
Akademik Personeli Akademik personel sıralamasında akademik ünvan dikkate alınmıştır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personel listesi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen isimlerin üzerlerine tıklayınız.

Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu (Bşk.)
Prof. Dr. Mehmet Bülent Özin
Prof. Dr. Aylin Yıldırır
Prof. Dr. Seçkin Pehlivanoğlu (Bşk. Yrd)
Prof. Dr. Mehmet Necip Alp
Prof. Dr. Armağan Altun
Prof. Dr. Melek Zekiye Uluçam
Prof. Dr. Leyla Elif Sade
Prof. Dr. Şenol Demircan
Prof. Dr. Aytekin Güven
Prof. Dr. İlyas Atar
Prof. Dr. İbrahim Hakan Güllü
Doç. Dr. Bahar Pirat
Doç. Dr. Fatma Yiğit
Doç. Dr. Serpil Eroğlu
Doç. Dr. Öykü Gülmez
Doç. Dr. Alp Aydınalp
Doç. Dr. Göknur Tekin
Doç. Dr. Özgür Çiftçi
Doç. Dr. Davran Çiçek
Doç. Dr. Abdullah Tekin
Doç. Dr. Hakan Altay
Doç. Dr. Tansel Erol
Yrd. Doç. Dr. Kaan Okyay
Yrd. Doç. Dr. Egemen Tayfun
Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bilgi
Öğr. Gör. Dr. Olcay Eldem
Öğr. Gör. Dr. Necmi Özen
Öğr. Gör. Dr. Uğur Abbas Bal
Öğr. Gör. Dr. Didem Oğuz
Öğr. Gör. Dr. Orçun Çiftci
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Vedat Çaldır
Öğr. Gör. Dr. Akif Serhat Balcıoğlu
Öğr. Gör. Dr. Cihan Altın
Öğr. Gör. Dr. Emir Karaçağlar
Uzm. Dr. Gülay Çopur
Uzm. Dr. Mustafa Yılmaz
Uzm. Dr. Sinan Akıncı
Ankara 
Ankara 
Ankara 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Konya 
Ankara 
Adana 
Ankara 
Adana 
Ankara 
İstanbul 
Ankara 
Adana 
Konya 
Alanya 
Adana 
Adana 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Alanya 
İzmir 
Ankara 
İstanbul 
Ankara 
Konya 
Alanya 
İzmir 
Ankara 
Konya 
Adana 
Alanya 


Önceki Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006