Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa / Akademik / Anabilim Dalları

Nefroloji Bilim Dalı 
Kuruluş Tarihi 01/01/1993

İletişim Bilgileri
5. Sok. No:48 06490 Bahçelievler / Ankara
Tel: 0 312 2122912 / 5310 & 5227
Faks: 0 312 2130034

Bölüm Sekreteri: Gülsevin Yurtkulu, Ebru Küçük

Genel Bilgiler

Başkent Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte Nefroloji Bilim Dalı, İç hastalıkları Ana Bilim dalı bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. İlk başta Ankara merkez hastanede verilmekte olan nefroloji ve diyaliz hizmetleri zaman içinde sayıca artarak Başkent Üniversitesi Ankara Nefroloji kliniği önderliğindeki 14 yeni merkezle tüm yurt geneline yayılmıştır. Uygulama ve Araştırma Hastanelerimizdeki diyaliz merkezlerimiz haftada 7 gün 24 saat süreyle son teknoloji kullanılarak çalışmaktadır. Hemodiyaliz merkezlerimizde ’Reuse’ yapılmamaktadır.

Merkezlerimiz ve sundukları hizmetler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

1. Ankara Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Nefroloji ve Hipertansiyon poliklinik ve yatan hasta takibi, Renal transplantasyon poliklinik ve yatan hasta takibi, Sürekli ayaktan periton diyalizi, hemodiyaliz (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) yavaş sürekli diyaliz tedavileri, plazmaferez, hemoperfüzyon, yoğun bakım nefroloji hizmetleri son teknoloji ile verilmektedir.

Hemodiyaliz merkezi son teknolojiyi içeren 64 makine ile 420 hastaya diyaliz tedavisi yapmaktadır. Periton diyaliz solüsyonları hastalara hastanemiz araçları ve kargo sistemi ile ulaştırılmaktadır. Hastalarımıza tıbbi destek devamlı olarak sürdürülürken belirli aralıklarla da kurumumuzda tıbbi kontroller yapılmaktadır. Periton diyalizi polikliniği 120 hastaya hizmet vermektedir.

Tüm diyaliz hastalarımız aylık kan sayımları, biyokimyasal tetkikleri, akciğer grafileri, EKG ve Ekokardiografileri ile izlenmektedir. İleri inceleme yapılması gereken hastalarımıza en son teknoloji cihazlarla laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri verilmektedir. Tüm diyaliz hizmetleri haftada 7 gün 24 saat süreyle verilmektedir.

Türkiye’nin en gelişmiş transplantasyon ekiplerinden biri olan Renal Transplantasyon Ünitemizde böbrek nakli hastalarının ameliyat öncesi hazırlıkları ve ameliyat sonrası takipleri ayrıntılı olarak konunun uzmanları tarafından yapılmaktadır.

2. Adana Yüreğir Uygulama ve Araştırma Hastanesi:
2 Haziran 1998 tarihinde Adana- Yüreğir’de hizmete açılmıştır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Birimi; Nefroloji ve hipertansiyon polikliniği, yataklı tedavi, hemodiyaliz (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ve periton diyalizi hizmetleri verilmektedir. Nefroloji ve Hipertansiyon polikliniği ile günde 70 hasta, yılda yaklaşık 20.000 hastaya ayrıntılı tedavi hizmeti verilmektedir.

Merkezimizin sorumluluğunda 65 hastaya evde periton diyalizi hizmeti verilmekte, yapılan bir organizasyonla hastanemiz araçları ve kargo sistemi ile solüsyonlar hastalara ulaştırılmaktadır. Hastalarımıza tıbbi destek devamlı olarak sürdürülürken belirli aralıklarla da kurumumuzda tıbbi kontroller yapılmaktadır.

Tüm diyaliz hastalarımız aylık kan sayımları, biyokimyasal tetkikleri, akciğer grafileri, EKG ve Ekokardiografileri ile izlenmektedir. İleri inceleme yapılması gereken hastalarımıza en son teknoloji cihazlarla laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri verilmektedir.

Türkiye’nin en gelişmiş transplantasyon ekibinin bir bölümü olan Renal Transplantasyon Ünitemizde böbrek nakli hastalarının ameliyat öncesi hazırlıkları ve ameliyat sonrası takipleri ayrıntılı olarak konunun uzmanları tarafından yapılmaktadır.

3. Adana Kışla Yerleşkesii Uygulama ve Araştırma Hastanesi:
Adana Kışla Hastanesi’nde Türkiye’nin en büyük ve modern Diyaliz merkezi oluşturularak hizmete sunulmuştur. Aynı anda 100 hasta diyaliz tedavisi görebilmektedir. Bu merkezimizde toplam 500 hastaya hemodiyaliz tedavisi yapılmaktadır. Nefroloji Birimi; Nefroloji ve hipertansiyon polikliniği, yataklı tedavi, hemodiyaliz (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ve periton diyalizi hizmetleri verilmektedir.

4. Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi:
Nefroloji ve Hipertansiyon poliklinik ve yatan hasta takibi, Sürekli ayaktan periton diyalizi, Hemodiyaliz (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur), yavaş sürekli diyaliz tedavileri, plazmaferez, hemoperfüzyon tedavileri yapılmaktadır. Hemodiyaliz merkezinde toplam 40 makine ile 130 hasta tedavi edilmektedir. Ayrıca tatil diyalizi hizmeti verilmektedir.

Periton diyalizi 17 hastaya uygulanmaktadır. Hastanemiz araçları ve kargo sistemi ile solüsyonlar hastalara ulaştırılmaktadır. Hastalarımıza tıbbi destek devamlı olarak sürdürülürken belirli aralıklarla da kurumumuzda tıbbi kontroller yapılmaktadır.

5. Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi:
Nefroloji uzman kadrosu ile Nefroloji ve Hipertansiyon poliklinik ve yatan hasta takibi yapılmaktadır. Yoğun bakımda ve yatan hastalara yavaş sürekli diyaliz tedavileri, plazmaferez, hemoperfüzyon tedavileri yapılmaktadır Hemodiyaliz 20 makine (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ile 50 hastaya diyaliz tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca 20 hastaya evde sürekli ayaktan periton diyalizi programı takibi yapılmaktadır.

6. İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi:
Nefroloji ve Hipertansiyon polikliniği ile ayaktan hastalara hizmet verilmektedir, Hemodiyaliz ünitesinde en son teknolojiyi içeren toplam 50 hemodiyaliz makinesi (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ile 100 hastaya programlı hemodiyaliz tedavisi yapılmaktadır.

7. Ankara-Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi:
Yatan hastalara diyaliz tedavisi desteği 4 hemodiyaliz makinesinden oluşan ünite ile verilmektedir.

8. Ankara-Yapracık Geriatri ve Psikososyal Rehabilitasyon Merkezi:
İç hastalıkları ve Nefroloji hastalarının fizik tedavi, klinik ve psikososyal rehabilitasyon tedavisi toplam 64 yatak ile yapılmaktadır. Hemodiyaliz (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ve periton diyalizi tedavisi ve eğitimi, renal transplantasyon hazırlığı yatarak yapılmaktadır.

9. Ankara-Yenikent Diyaliz Merkezi:
Yenikent Diyaliz Merkezi 20 hemodiyaliz makinesi (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ile 50 hastaya uzman hekim kontrolünde hizmet vermektedir.

10. İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi ; Hemodiyaliz Bölümü
Avrupa'nın en modern diyaliz merkezlerinden biridir. Bu departmanda birbirinden ayrı ikisi 15 er yataklı, biri 12 yataklı üç salon ve ikişer hasta kapasiteli ikişer ayrı mekanda toplam 44 yatak ve diyaliz makinesi (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur)bulunmaktadır. Halen 188 hastaya hemodiyaliz tedavisi yapılmaktadır.

11. Hatay-İskenderun Diyaliz Merkezi:
İskenderun diyaliz merkezimizde 42 hemodiyaliz cihazı (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ile 200 hemodiyaliz hastasına uzman hekim kontrolünde hizmet verilmektedir.

12. Bursa-Yalova Elmalık Diyaliz Merkezi:
Uzman hekim kontrolünde 15 makine (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur)içeren hemodiyaliz merkezidir. 40 hastaya hizmet vermektedir. İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından tıbbi hizmet desteği verilmektedir.

13. Şanlıurfa Diyaliz Merkezi:
Nefroloji uzmanı kontrolünde 15 makine (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ile hizmet vermektedir. Halen 64 hasta tedavi görmektedir. Ayrıca böbrek hastalarının tıbbi problemleri Adana merkez hastanesinin desteği ile tedavi edilmektedir.

14. Tokat-Zile Diyaliz Merkezi:
Hemodiyaliz merkezi, 20 makine (ayrı HBV, HCV makineleri mevcuttur) ile tüm son teknoloji ile kurulmuştur. Uzman hekim kontrolünde 50 hasta tedavi görmektedir. Hastaların ileri tetkik ve tedavisi Ankara merkez hastanesi tarafından yapılmaktadır.

Mezuniyet öncesi eğitim
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine Dönem 3 Nefroloji ve Üriner sistem komitesi ve Dönem 4 Klinikle Tanışma ve İç hastalıkları stajları sırasında nefrolojik hastaya yaklaşım, tanı ve tedavi konularında uygulamalı ve teorik eğitim verilmektedir. Dönem 6 iç hastalıkları stajını yapan internler ise uzmanlar eşliğinde uygulamalı olarak eğitilmektedir.

Mezuniyet sonrası eğitim
Mezuniyet sonrası eğitim iki şekilde uygulanmaktadır:

1. Hemşire, pratisyen hekim ve iç hastalıkları uzmanlarına, Sağlık Bakanlığı ile ortak uygulanan hemodiyaliz sertifika programı.

2. İç hastalıkları uzmanlarına uygulanan Nefroloji üst ihtisas programı (yıl).

Rotasyonlar: Hemodiyaliz, SAPD, Transplantasyon, yatan hasta takibi

Asistan eğitimi süresince nefropatoloji eğitim saatleri düzenlenmekte; literatür tarama, bilimsel çalışma planlama ve makale yazma, sözlü sunumlar hazırlama ve sunma gibi konularda tecrübenin arttırılmasına yönelik bilgilendirme yapılmaktadır.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
 

Akademik Kadro
Akademik Personeli Akademik personel sıralamasında akademik ünvan dikkate alınmıştır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personel listesi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen isimlerin üzerlerine tıklayınız.

Prof. Dr. F. Nurhan Özdemir (Bşk.)
Prof. Dr. Siren Sezer
Prof. Dr. Hasan Micozkadıoğlu
Doç. Dr. Dilek Torun
Doç. Dr. Ayşegül Zümrütdal
Doç. Dr. Turan Çolak
Doç. Dr. Eyüp Külah
Doç. Dr. Emre Tutal
Uzm. Dr. Rüya Özelsancak
İstanbul 
Ankara 
Adana 
Adana 
Adana 
Ankara 
İstanbul 
Ankara 
Adana 


Önceki Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006