Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa / Akademik / Anabilim Dalları

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Kuruluş Tarihi 01/01/1997

İletişim Bilgileri
Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. No:48 06490 Bahçelievler / Ankara
Tel: 0 312 2123308 / 5306
Faks: 0 312 2152631

Bölüm Sekreteri: Emine Kavrak, Gülşah Özdil

Genel Bilgiler

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1997 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımız, 1999 yılından bu yana Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu’nun anabilim dalı başkanlığında hizmet vermeye devam etmektedir. Anabilim Dalımız, Ankara Merkez Hastanesi’ne ek olarak Adana, Alanya, Konya, İzmir ve İstanbul Uygulama Araştırma Merkezlerinde öğretim üyeleri, uzmanları ve araştırma görevlileri ile hizmet vermektedir. Anabilim dalımıza bağlı tüm merkezlerimizde görev yapan akademik kadro listesi aşağıda görülmektedir.

Mezuniyet öncesi eğitim
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı kapsamında Anabilim Dalımızda mezuniyet öncesi tıp eğitiminde Dönem 3 ve Dönem 4 öğrencilerine Göğüs Hastalıkları ile ilgili teorik ve pratik dersler verilmektedir.

Mezuniyet sonrası eğitim
Araştırma görevlisi eğitim müfredatı Sağlık Bakanlığınca belirlenen 4 yıllık sürede 4 ana rotasyonu tamamlamaktadır. Bu müfredat, Türk Toraks Derneği tarafından güncellenen ’ uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatı’na uyarlanarak yürütülmektedir. Bu rotasyonların dışında Anabilim Dalımız araştırma görevlileri Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde tüberküloz konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere 2 ay boyunca rotasyon yapmaktadırlar. Bugüne kadar 20 uzman yetiştiren anabilim dalımız, ülke genelinde 6 merkezde faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalımızda halen 7 araştırma görevlisi doktor uzmanlık eğitimlerini sürdürmektedirler.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Anabilim Dalımız Göğüs Hastalıklarının ilgi alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili hizmetler poliklinik ve yataklı servislerde verilmektedir. Poliklinik hizmetleri, Beşevlerdeki yataklı servislerin bulunduğu ana binaya ek olarak 2003 yılında faaliyete geçirilen 5. sokakta bulunan binada 5 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ile verilmektedir. Aynı birimde, solunum fonksiyon testi laboratuvarımız bulunmaktadır. Bu laboratuvarda CO difüzyon ölçümü, nitrogen washout ile akciğer volümleri ölçümü, body box plethismography, Resting Energy Expenditure (REE), 6- dakika yürüme testi ve kardiyopulmoner egzersiz testleri (KPET) uygulanmaktadır. KPET ve REE yöntemleri ile ilgili çalışmalar Doç. Dr. Gaye Ulubay tarafından uygulanmaktadır. Bronkoskopi işlemi ana binada bulunan bronkoloji laboratuvarında videobronkoskop ile gerçekleştirilmektedir. Bronkoalveoler lavaj (BAL) lenfosit subset flow-sitometrik analizi merkezimizde yapılmaktadır. Koruyucu hekimlik alanında 2003 yılından bu yana ’sigara bırakma polikliniği’ Prof. Dr. Şule Akçay tarafından yürütülmektedir. Dr. Akçay Toraks Kitapları Tütün Kontrolü kitabı editörlüğünü de üstlenmiştir. Üniversitemiz Alanya ve Adana hastanelerinde uyku laboratuvarımız Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu ile hizmet vermektedir. Ankara merkez hastanesinde 2 yataklı uyku laboratuvarımız faaliyet göstermektedir. 2009’da kurulan uyku laboratuvarı ve polikliniği Prof Dr. Füsun Öner Eyüboğlu, Yrd. Doç. Dr. Şerife Savaş Bozbaş ve Yrd. Doç. Dr. Elif Küpeli tarafından yürütülmektedir. Adana hastanesinde birim sorumlusu Doç. Dr. Nazan Şen girişimsel bronkoskopik yöntemler konusunda 2010 yılında Amerika Birleşik Devletlerindeki bir referans merkezde eğitim almıştır. Adana Başkent Hastanesi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi bölümleri ile sıkı işbirliğiyle akciğer kanserinde endobronşiyal tedavi yöntemlerini uygulamaktadır. Bu tanısal işlemlerin yanı sıra solunum yetmezliği olgularında invazif, non-invazif mekanik ventilasyon tedavisi, ileri evre KOAH olgularına yönelik olarak pulmoner rehabilitasyon programları yürütülmektedir. Üniversitemizin ülkemizdeki en başta gelen organ transplantasyon merkezlerinden biri olması nedeniyle, anabilim dalımız, solid organ transplantasyonu uygulanan ve kronik böbrek, kronik karaciğer yetmezlikli hastalarda karşılaşılan akciğer sorunları konusunda önemli bir klinik tecrübeye sahiptir. Anabilim Dalımız öğretim üyeleri Türk Toraks Derneği yönetim kurullarında aktif görevler üstlenmekte, ulusal ve uluslar arası toplantılarda uzmanlık alanımızla ilgili çalışmalarıyla, bilimsel ve eğitim aktivitelerine düzenli olarak katkı sunmaktadır.

Akademik Kadro
Akademik Personeli Akademik personel sıralamasında akademik ünvan dikkate alınmıştır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personel listesi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen isimlerin üzerlerine tıklayınız.

Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu (Bşk.)
Prof. Dr. Şule Akçay
Doç. Dr. Gaye Ulubay (XX)
Doç. Dr. Nazan Şen
Doç. Dr. Şerife Bozbaş
Doç. Dr. Ayşe Elif Küpeli
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Lakadamyalı
Yrd. Doç. Dr. Aylin Özsancak Uğurlu
Öğr. Gör. Dr. Tülay Bakırcı
Öğr. Gör. Dr. Zuhal Ekici
Öğr. Gör. Dr. Sibel Kara
Öğr. Gör. Dr. Cemile Ruşina Doğan
Öğr. Gör. Dr. Arzu İzmir
Uzm. Dr. Ali Rıza Meral
Uzm. Dr. Mustafa Ilgaz Doğrul
Uzm. Dr. Berna Devrim Yağbasan
Uzm. Dr. Hatice Eylül Bozkurt Yılmaz
Uzm. Dr. Özlem Salman Sever
Uzm. Dr. Mehmet Baran Balcan
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Alanya 
İstanbul 
Konya 
Konya 
Adana 
Konya 
İzmir 
Alanya 
Ankara 
Alanya 
Adana 
Ankara 
İstanbul 


Önceki Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006