Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa / Akademik / Anabilim Dalları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Kuruluş Tarihi 01/01/1993

İletişim Bilgileri
BAŞKENT Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Bahçelievler 6. Cad No:70/4 Bahçelievler Ankara

Bölüm Sekreteri:  

Genel Bilgiler

Anabilim dalımız üniversitemizde 1997 yılında kurulmuştur. Klinik mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıklarının uzmanlık alanının gereği olarak rutin mikrobiyolojik laboratuvar çalışmaları ve infeksiyon hastalarının tanı ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır.

Mezuniyet öncesi eğitim
Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde dönem 3 ve 4 öğrencilerine ülkemizde sık görülen ve günlük hekimlik pratiğinde sık karşılaşacakları infeksiyon hastalıkları ile ilgili teorik ve pratik bilgi kazandırılmaktadır. Dönem 4' te staj süresi 15 gün olup laboratuvar, hasta başı ve teorik dersleri içeren eğitim programı uygulanmaktadır.

Mezuniyet sonrası eğitim
Asistan eğitim programı belirlenmiş olup beş yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu süre içinde infeksiyon hastalıkları eğitimine ek olarak üç farklı anabilim dalında rotasyon eğitimi (12 ay İç Hastalıkları, 2 ay Göğüs Hastalıkları, 1 ay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), laboratuvar eğitimi yer almaktadır. Eğitimleri boyunca asistanlar anabilim dalının yürüttüğü bilimsel çalışmalara (klinik ve laboratuvar) katılmakta, seminer ve literatür sunumları yapmakta ve kıdemlerine uygun olarak pratik ve teorik sınavlara alınarak bilgi düzeyleri belirlenmektedir.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler

Anabilim dalımız ateş ve/veya diğer yakınmalarla (ishal, sarılık, döküntü, idrar yaparken yanma, boğaz ağrısı, öksürük, balgam çıkarma, eklem ağrısı vb) başvuran hastaları poliklinik ve hastane bazında takip etmekte ve hastanemizin diğer bölümlerinde yatan hastalara konsültan hekim olarak hizmet vermektedir. Polikliniğimizde rutin hasta muayenesi dışında yetişkin aşılaması, organ nakli öncesi infeksiyon taraması, hepatit ve yurt dışı seyahat öncesi infeksiyonlardan korunma danışmanlığı verilmektedir. Aynı zamanda yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde yatan hastalarda görülen infeksiyonların takip ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır. Amacımız infeksiyonu olan erişkin hastalara çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla erken tanı koyarak etkin bir tedavi sağlamak, toplumdan kazanılan infeksiyonların (hepatit, AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb) önlenmesi için başvuranlara gerekli bilgi ve aşı gibi koruyucu işlemleri gerçekleştirmek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişen infeksiyon riskini en aza indirmektir. Anabilim dalımız öğretim üyeleri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda konuşmacı olarak görev almakta, ulusal uzmanlık derneklerinin düzenlediği Ankara toplantılarında her yıl ev sahipliği yapmaktadır. Anabilim dalımız öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çalışmaları, yine ulusal kitaplarda yayınlanmış kitap bölümleri mevcuttur. Aynı zamanda öğretim üyelerimiz tanı ve tedavi rehberlerinin hazırlıklarında da görev almaktadır.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, poliklinikten başvuran hastalara ve yatırılarak izlenen hastalara 24 saat hizmet vermektedir. Hastalardan alınan örneklerin laboratuvara kabul edilmesi, işlemlerden geçirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında toplam kalite anlayışına uygun olarak hizmet verilmektedir. Laboratuvarımızda yürütülen antibiyogram işlemlerinin tamamı her yıl güncellenen CLSI (Clinical Laboratory and Standards Institute) önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yürütülen bakteri kültürü, antibiyogram testleri, tüberküloz basili boyanması, kültürü ile duyarlılık testleri her ay düzenli olarak bir uluslar arası dış kalite kontrol sistemi tarafından test edilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarı bünyesinde aynı zamanda viral tetkiklerin gerçekleştirildiği Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarı yer almaktadır. Laboratuvarımıza dışarıdan örnek kabul edilmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yapılan Tetkikler:

* Doğrudan ve boyali mikroskopik incelemeler
* Aerob, anaerob bakteri kültürleri
* Otomatize sistemlere alınan kan kültürleri
* Bakteri ileri tiplendirilmesi ve duyarlılık testleri
* Mantar kültürleri, tiplendirilmesi ve duyarlılık testleri
* Tüberküloz kültürü ve duyarlılık testleri
* Standart tüp aglütinasyon testi (Brucella için Wright testi)
* Widal aglütinasyon testi (Salmonella için)
* Mono-Spot testi (Enfeksiyöz mononükleoz için)
* Dışkı örneklerinde Rotavirus ve Adenovirus gibi viral antijenlerin aranmasi
* Dışkı örneklerinde Clostridium difficile toksininin aranması
* Genital örneklerde Klamidya antijeninin aranması
* Kan örneklerinde CMVpp65 antijenemi testi
* İdrarda Legionella antijeninin aranması

Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarında Yapılan Tetkikler:

* HCV viral yük
* HCV genotip belirleme
* HBV viral yük
* HBV genotip belirleme
* HBV lamivudin direnci
* CMV viral yük
* CMV genotip belirleme
* CMV gansiklovir direnci
* EBV viral yük
* HPV viral yük
* HPV genotip belirleme
* Polyomavirus BK ve JC viral yük
* HSV Tip 1, Tip 2 saptama
* HHV 6 saptama
* HHV 8 saptama
* M. tuberculosis saptama
* Parvovirus B19 saptama
* Brucella abortus / melitensis saptama
* Chlamidya trachomatis saptama
* Stafilokoklarda metisilin direnci (mecA geni) saptama
Not: Çalışma zamanları ve gönderilebilecek klinik örnekler için telefon numaramız: 0 312 2126868 / 1432 ya da 1830.

Laboratuvarımıza dışarıdan örnek kabul edilmektedir.

Akademik Kadro
Akademik Personeli Akademik personel sıralamasında akademik ünvan dikkate alınmıştır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personel listesi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen isimlerin üzerlerine tıklayınız.

Prof. Dr. Hande Arslan (Bşk.)
Prof. Dr. Funda Timurkaynak
Prof. Dr. Özlem Kurt Azap
Prof. Dr. Bilkay Baştürk
Prof. Dr. Tuba Yeter Turunç
Doç. Dr. Ali İnal
Doç. Dr. Yusuf Ziya Demiroğlu
Doç. Dr. Haluk Erdoğan
Doç. Dr. Hale Turan
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yeşilkaya
Yrd. Doç. Dr. Ebru Kurşun
Yrd. Doç. Dr. Turhan Togan
Öğr. Gör. Dr. Rıza Haşimoğlu
Uzm. Dr. Mehtap Aydın
Ankara 
İstanbul 
Ankara 
Adana 
Adana 
İstanbul 
Adana 
Alanya 
Konya 
Ankara 
Adana 
Konya 
İzmir 
İstanbul 


Önceki Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006