Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa / Akademik / Anabilim Dalları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Kuruluş Tarihi 13/01/1994

İletişim Bilgileri
6. cadde, No:72/3 Bahçelievler 06490 Ankara
Tel: 0 312 2157597 & 2234936
Faks: 0 312 2157597

Bölüm Sekreteri: Şaheser Haberal

Genel Bilgiler

Baglı Bilim Dalları

  • Çocuk Kardiyoloji B. D.
  • Çocuk Nefroloji B. D.
  • Çocuk Hematoloji B. D.
  • Çocuk Nöroloji B. D.
  • Yenidoğan B. D.
  • Çocuk Gastroenteroloji-Hepatoloji ve Beslenme B. D.
  • Çocuk Onkolojisi B. D.
  • Çocuk Endokrinolojisi B. D.
  • Çocuk Allerjisi B. D.

Ülkemizde olduğu gibi genç ve çocuk nüfus oranının yüksek olduğu ülkelerde çocuk sağlığı ile ilgili sorunlar ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar sağlık sisteminin tüm basamaklarında büyük öneme sahiptir. Çocuk sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi için yapılan çalışmalar ailelerin ve dolayısı ile toplum sağlığının iyileşmesi ve toplumsal gelişiminin sağlanması için de en önemli araçlardan birisidir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları çok geniş ve kendi içinde bazı farklılıklar gösteren bir hizmet alanı olarak değerlendirilebilir. Hem ilk basamak sağlık hizmetleri içinde çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Ayrıca genetik ve metabolik hastalıklar gibi daha karmaşık sorunların tanımlanması ve araştırılması düzeyinde üniversitelerde de çok geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında genel pediatri, çocuk acil, yenidoğan, pediatrik kardiyoloji, pediatrik hematoloji, pediatrik nefroloji, pediatrik onkoloji, pediatrik nöroloji, pediatrik allerji, pediatrik endokrinoloji, pediatrik genetik bölümleri oluşturularak multidisipliner bir yaklaşımla hizmet sürdürülmektedir. Anabilim Dalımız çocuk sağlığı ile ilgili hizmet ve araştırma görevlerini yalnız Ankara merkezinde ki hastanede değil, İstanbul, Adana, Konya, Alanya gibi diğer büyük illerimizde bulunan Uygulama ve Araştırma Hastaneleri ile birlikte gerçekleştirmektedir. Poliklinikler düzeyinde verilen ilk basamak hizmeti dışında, çok hızlı bir ilerleme ile ve sürekli değişim gösteren tıp biliminin izlenmesi, ülkemiz koşullarına göre uygulanması ve bilimsel araştırmalar ile evrensel bilime katkının sağlanması doğrultusunda da planlı çalışmalar sürdürülmektedir.

Mezuniyet öncesi eğitim
Eğitim programındaki amacımız; öğrencilere çocukları ve onların hastalıklarını öğretirken, hasta sorumluluğu alma, eleştirel düşünme ve sorgulama, klinik pratik ve karar verme becerisini kazandırmaktır.

Bu eğitim 3 ve 4. dönemlerde verilir. Dönem 3’te dersler bu dönemde oluşturulmuş alt komitelerde fizyoloji, immunoloji ve genetik gibi temel bilimlerin konuları ile ilişkilendirilerek verilir. Bu dönemdeki eğitim yalnızca teorik yapılır. Eğitim dili Türkçedir.

Dönem 4’te büyüme gelişme izlemi, beslenme ve aşılama gibi pediatrinin temel konuları ile pediatrinin yukarıda belirtilen yandal konuları ile ilgili eğitim verilir. Teorik derslerin yanında, klinik pratik uygulamalar servis ve polikliniklerde uzman veya öğretim üyesi gözetiminde yapılır. Ayrıca, Anabilim Dalı bünyesinde yapılan aylık vaka ve mortalite toplantıları, öğretim üyesi seminerleri ve makale saatlerine de öğrencilerin katılımı sağlanır. Teorik ve pratik uygulamaların eşit ağırlıkta olacağı bir şema oluşturulmuştur.

Tüm teorik ve pratik eğitimin % 90'ına katılma zorunluluğu vardır. Başarı puanı, eğitimin sonunda yapılan sözlü, çoktan seçmeli yazalı ve hasta başı pratik sınavından oluşan üç aşamalı bir sınav ile belirlenir. Bir öğrencinin başarılı kabul edilmesi için 60 puan alması gerekir.

Mezuniyet sonrası eğitim
Eğitimde, sürekli gelişim ile birlikte değişiklikler de gösteren tıp biliminin izlenmesi, bilginin ülke gerçekleri de değerlendirilerek uygulanması, bilgi ve uygulamaları sorgulayacak, bu konularda daha ileri araştırmaları planlayıp yapabilecek bilgi ve becerilerin verilmesi hedeflenir.

Araştırma görevlileri eğitim süresinin ilk iki yılını genel pediatri, pediatrik hematoloji, pediatrik kardiyoloji ve yeni doğan yoğun bakım servislerinde geçirir. İkinci yıl yapılan kıdemlilik sınavını başaran araştırma görevlileri belirtilen ilgili yandal bölümlerinde rotasyonlarını yapar ve servis kıdemlisi olarak görev alır. Dördüncü yıl uzmanlık tezleri belirlenen araştırma görevlileri tez yaptıkları bölümlerde ayrıca genel pediatri polikliniklerinde ve çocuk acil’de sorumlu öğretim üyesi gözetiminde çalışırlar. Her ay haftanın 3 günü yapılan; vaka toplantısı, makale saati ve öğretim üyesi semineri olarak düzenlenen eğitim saatlerine aktif olarak katılır.

Araştırma kurulunun bilimsel değerlendirmesinden geçmesi koşulu ile yapılmak istenen projeler için gerekli olanaklar sunulur. Araştırma görevlilerinin, ulusal kongrelere sözlü ve poster bildirisi ile katılmaları da maddi olarak desteklenir.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’nın yeni doğan döneminden ergenliğin tamamlanmasına kadar geçen süreçte bireyi etkileyen tüm sağlık ve hastalık sorunları ile bunlarda önemli rol oynayan sosyal ve çevresel faktörleri de içine alan oldukça geniş bir araştırma, uygulama ve hizmet alanı vardır. Ayrıca doğumsal, genetik hastalıkların tanınması ve önlenmesi konusunda henüz çocuk dünyaya gelmeden yapılan uygulamalarda perinatoloji bilimi içinde de yer alır.

Anabilim dalı içinde oluşturulan yandalar ile bilimsel araştırma ve hizmet sürdürülmektedir. Anabilim Dalımız bünyesinde; Genel Pediatri ve Çocuk Acil Poliklinikleri ile birlikte Yenidoğan, Pediatrik Onkoloji, Pediatrik Kardiyoloji, Pediatrik Nefroloji, Pediatrik Hematoloji, Pediatrik Nöroloji, Pediatrik Endokrinoloji, Pediatrik Genetik ve Sosyal Pediatri bölümleri ile bilimsel araştırma ve hizmet sürdürülmektedir. İlgili bilim alanlarında klinik hizmet ve araştırma görevlisi eğitiminin yanında yanında yandal ihtisas eğitimi de verilmektedir.

Tüm bilim alanlarında görev alan öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası saygın bilimsel dergilerde araştırmaları yayınlanmakta, ayrıca çalışmalarımız kongre ve bilimsel toplantılarda poster ve sözlü bildiriler olarak sunulmaktadır. Arıca diğer merkezlerimizde de çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.

Her aşamada tüm teorik dersler ve pratik uygulamalar fakültemizin tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Akademik Kadro
Akademik Personeli Akademik personel sıralamasında akademik ünvan dikkate alınmıştır. Bölümde görev yapmakta olan akademik personel listesi aşağıda yer almaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen isimlerin üzerlerine tıklayınız.

Prof. Dr. Esra Baskın (Bşk.)
Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu
Prof. Dr. Kürşad Tokel
Prof. Dr. Birgül Varan
Prof. Dr. Figen Özçay
Prof. Dr. Z. Aytül Noyan
Prof. Dr. Murat Derbent
Prof. Dr. Aylin Tarcan
Prof. Dr. Zafer Ecevit
Prof. Dr. Sibel Tulgar Kınık
Prof. Dr. Hande Gülcan
Prof. Dr. Nurcan Cengiz
Doç. Dr. Umut Selda Bayrakçı
Doç. Dr. Onur Sakallıoğlu
Doç. Dr. Canan Ayabakan
Doç. Dr. Suna Asilsoy
Doç. Dr. İlkay Erdoğan
Doç. Dr. İlknur Erol
Doç. Dr. Özlem Yılmaz Özbek
Yrd. Doç. Dr. Nalan Yazıcı
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Erbay
Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Atay
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur Ecevit
Yrd. Doç. Dr. M.Oğuz Canan
Öğr. Gör. Dr. Taner Sezer
Öğr. Gör. Dr. Tuba Cemil Karsantıözü
Öğr. Gör. Dr. Suat Kahveci
Öğr. Gör. Dr. Mahmut Gökdemir
Uzm. Dr. Bayram Çoban
Uzm. Dr. Yasemin Küçükçelik
Uzm. Dr. Ayşegül Olalı Küçükarap
Uzm. Dr. Bahar Kulu
Uzm. Dr. Nesrin Ülkü
Uzm. Dr. Gülay Taşbaş
Uzm. Dr. Hale Sakallı Erçoban
Uzm. Dr. Murat Özkale
Uzm. Dr. Yasemin Özkale
Uzm. Dr. Jülide Yıldız Öktem
Uzm. Dr. Buket Kılıçaslan
Uzm. Dr. Burhal Topal
Uzm. Dr. Tijen Başıbüyük
Uzm. Dr. Şenay Onbaşı Karabağ
Uzm. Dr. Bilin Çetinkaya Çakmak
Uzm. Dr. Hasan Dursun
Uzm. Dr. Servet Özkiraz
Uzm. Dr. Semra Saygı
Uzm. Dr. Birgün Törer
Ankara 
Ankara 
İstanbul 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Adana 
Ankara 
İzmir 
İstanbul 
Adana 
Ankara 
Adana 
Ankara 
Adana 
Adana 
Ankara 
Ankara 
Adana 
Ankara 
Adana 
Adana 
Konya 
Alanya 
Konya 
Konya 
İzmir 
Alanya 
Konya 
Konya 
Adana 
Adana 
Ankara 
Adana 
Alanya 
İstanbul 
İzmir 
Adana 
Adana 
Konya 
Adana 
Adana 


Önceki Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006