English
Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa /   Akademik / Yönetim


DEKANLIK

Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu
(Dekan)

Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu
(Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Remzi Erdem
(Dekan Yardımcısı)

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
  Dekan

Prof. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
  Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN
  Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin BORMAN
  Üye-Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Aylin YILDIRIR
  Üye-Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Can İsmail PELİN
  Üye-Prof. Temsilcisi

Doç. Dr. Ahmet Çağrı UYSAL
  Üye-Doç. Temsilcisi

Doç. Dr. Ayşe Elif KÜPELİ
  Üye-Doç. Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Evren HIZAL
  Üye-Yrd. Doç. Temsilcisi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
  Dekan

Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
  Üye-Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZİN
  Üye-Prof. Temsilcisi

Doç. Dr. Emre TUTAL
  Üye-Doç. Temsilcisi

Doç. Dr. Ahmet Çağrı UYSAL
  Üye-Doç. Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Evren HIZAL
  Üye-Yrd. Doç. Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Burak CERAN
  Dahili ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Asistan Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Bilgehan ADIBELLİ
  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Asistan Temsilcisi


FAKÜLTEMİZ ANABİLİM / BİLİM DALLARI

A- CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BŞK. Prof. Dr. Hakan Özkardeş
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BŞK. YRD. Prof. Dr. Ç. Levent Peşkircioğlu
1- ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof.Dr. Gülnaz Arslan
ANESTEZİYOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. YRD. Prof. Dr. Zeynep Kayhan
2- BEYİN VE SİNİR CERR.ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Mehmet Nur Altınörs
3- ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI. BŞK. Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez
4- GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Gökhan Moray
GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI BŞK.YRD.  
5- GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Gürsel Yılmaz
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BŞK. YRD. Prof. Dr. Sibel Oto
6- KADIN HAST. ve DOĞUM ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Ülkü Esra Kuşçu
KADIN HAST. Ve DOĞUM ANABİLİM DALI BŞK.YRD. Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu
7- KALP ve DAMAR CER. ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Sait Aşlamacı
KALP ve DAMAR CER. ANABİLİM DALI BŞK.YRD. Prof. Dr. Atilla Sezgin
8- KULAK, BURUN ve BOĞAZ HST. ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu
9- ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Cengiz Tuncay
10- PATOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKAN YRD. Prof. Dr. B. Handan Özdemir
11- PLASTİK ve REKONS.CER. ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Hüseyin Borman
12- ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Hakan Özkardeş
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BŞK.YRD. Prof. Dr. Ç. Levent Peşkircioğlu
     
 
B- DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKAN YRD. Prof. Dr.Bülent Özin
1- ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANI V. Prof. Dr. Sibel Benli
2- ADLİ TIP ANABİLİM DALI BŞK. Doç. Dr. Erhan Büken
3- AİLE HEKİMLİĞİ BŞK. Prof. Dr. Rengin Erdal
AİLE HEKİMLİĞİ BŞK.YRD. Yrd. Doç Dr. Cihangir Özcan
4- ÇOCUK SAĞLIĞI ve HST. ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Esra Baskın
     Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Baskın
Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşad Tokel
Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr Aylin Tarcan
Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu
Nöroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İlknur Erol
Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Figen Özçay
   
Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Tulgar Kınık
Allerji Bilim Dalı Başkan Prof. Dr. Kürşad Tokel
5- DERİ VE ZÜHREVİ HAST. ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Deniz Seçkin
DERİ VE ZÜHREVİ HAST.ANABİLİM DALI BŞK.YRD. Prof. Dr. Tülin Güleç
6- ENF. HST. ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Hande Arslan
ENF. HST. ANABİLİM DALI BŞK.YRD. Doç. Dr. Funda Ergin
7- FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Meral Tuncer
8- FİZİK TEDAVİ ve RHB. ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Metin Karataş
9- GÖGÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu
GÖGÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BŞK.YRD. Prof. Dr. Şule Akçay
10- HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Ayşe Akın
11- İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Eftal Yücel
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BŞK.YRD. Prof. Dr.Siren Sezer
  Prof. Dr. Neslihan Başçıl Tütüncü
a- Gastroenteroloji Bilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Ender Serin
b- Nefroloji Bilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Nurhan Özdemir
c- Romatoloji Bilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Eftal Yücel
d- Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Özgür Özyılkan
d- Endokrinoloji Bilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Nilgün Güvener
e- Hematoloji Bilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Sema Karakuş
12- KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof.Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu
KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK.YRD. Prof. Dr. Bülent Özin
13- NÖROLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Turgut Zileli
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI BŞK.YRD. Prof. Dr. Ü. Sibel Benli
14- NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Ayşe Aktaş
NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI BŞK. YRD. Prof. Dr. Arzu Gençoğlu
15- PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Nilgün Taşkıntuna
16- RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI BŞK. Doç. Dr. Erkan Topkan
17- RADYOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr.Muhteşem Ağıldere
18- TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Feride Şahin
 
C- TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BŞK. Prof. Dr.Attila Dağdeviren
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BŞK.YRD. Prof. Dr. Can Pelin
1- ANATOMİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Can Pelin
2- BİYOİSTATİSTİK  ANABİLİM DALI BŞK. Doç. Dr. Ersin Öğüş
3- TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Suna Türkoğlu
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI BŞK.YRD. Prof. Dr. Derya Aldemir Akaydın
4- FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Nimet Ü. Gündoğan
5- HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Attila Dağdeviren
6- TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. J. Sedef Göçmen
7- TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BŞK. Prof. Dr. Belgin Ataç
8- TIP TARİHİ VE ETİK A.D. BŞK. V. Prof. Dr. Zerrin Yılmaz Çelik
9- TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BŞK. V. Prof. Dr. Feride ŞahinBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOORDİNATÖRLER KURULU

Başkoordinatör: Prof. Dr. Ş. Remzi Erdem

Başkoordinatör Yrd: Prof. Dr. İ. Can Pelin

Başkoordinatör Yrd: Prof. Dr. Aylin Yıldırır

ERASMUS Koordinatörü: Prof. Dr. Ç. Levent Peşkircioğlu

UTEAK Akreditasyon Koordinatörü: Prof. Dr. Derya Aldemir

Dönem I Koordinatörü:Doç. Dr. Erkan Yurtcu

Dönem I Koordinatör Yrd.: Öğr. Gör. Dr. Leyla Aydın

Dönem II Koordinatörü: Doç. Dr.Müge Demirbilek Ekicil

Dönem II Koordinatör Yrd.: Doç. Dr. Erhan Kızıltan

Dönem III Koordinatörü: Doç. Dr. Nihan Haberal

Dönem III Koordinatör Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Elif Durukan

Dönem III Koordinatör Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Coşkun Araz

Dönem IV Koordinatörü: Prof. Dr. Şule Akçay

Dönem IV Koordinatör Yrd.: Yrd. Doç. Dr. Şerife Savaş Bozbaş

Dönem V Koordinatörü: Prof. Dr. Hüseyin Borman

Dönem V Koordinatör Yrd.: Prof. Dr. Dilek Altınörs

Dönem VI Koordinatörü: Doç. Dr. Özlem Kurt Azap

Dönem VI Koordinatör Yrd.: Doç. Dr. Dalokay Kılıç

Ölçme Değerlendirme Koordinatörü: Doç. Dr. Ayşe Canan Yazıcı

Çalışma Grupları Koordinatörü: Prof. Dr. F. Belgin Ataç

Çalışma Grupları Koordinatör Yrd.: Yrd. Doç Dr. Tolga Reşat Aydos

Turk-MSIC Koordinatörü: Doç. Dr. Ayla Kürkçüoğlu

BÜTBAT Koordinatörü : Prof. Dr. Sedef Göçmen

İngilizce Hazırlık ve Yabancı
Öğrenciler Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Ebru Evren

AKTS Program Temsilcisi: Prof. Dr. Feride İ. Şahin

Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Bülent Özin

Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinatörü Yrd.: Doç. Dr. Elif Küpeli

Dönem I-II Koordinatör
Sekreterya  :  Aytekin Köse
İrtibat  :  0312 246 66 66– 1638
E-mail  :  aytekink@baskent.edu.tr
 
Dönem III-IV-V-VI Koordinatör
Sekreterya  :  Gökçen Uzbilek
Gülsevin Yurtkulu
İrtibat  :  0312 212 9065 - 2242 /2241
E-mail  :  gokcenu@baskent.edu.tr

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

ÜYELER:
Prof. Dr. Meral TUNCER BÜTF Tıbbi Farmakoloji AD (Başkan)
   
Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN BÜTF Tıbbi Genetik AD (Başkan Yardımcısı)
   
Prof. Dr. Remzi ERDEM BÜTF Tıbbi Farmakoloji AD
   
Prof. Dr. Neslihan B. TÜTÜNCÜ BÜTF İç Hastalıkları AD/
Endokrinoloji ve Metabolizma BD
   
Prof. Dr. Armağan ALTUN BÜTF Kardiyoloji AD
   
Prof. Dr. Derya ALDEMİR BÜTF Tıbbi Biyokimya AD
Prof. Dr. S. Esra BASKIN BÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD / Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
   
Prof. Dr. Mete ÜNGÖR BÜ Diş Hekimliği Fakültesi/ Endodonti AD
   
Prof. Dr. Bülent ÖZTÜRK BÜTF Üroloji AD
   
Prof. Dr. Hamdi AKAN A.Ü. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD/ Hematoloji BD
   
Doç. Dr. Ayşe Canan YAZICI BÜ Biyoistatistik AD
   
Doç. Dr. İsmail Cengiz KOÇUM BÜ Biyomedikal Mühendisliği
   
Yrd. Doç. Dr. Reyhan DEMİRCİOĞLU Gazi Üniv.Hukuk Fakültesi
   
Filiz CANGÖZ Sivil Üye (Emekli Bankacı)
   
Öğr. Gör. Dr. Rıfat Vedat YILDIRIM BÜ Tıp Tarihi ve Etik AD (Raportör)
 
Sekreterya  :  EMİNE ACAR
İrtibat  :  0312 212 90 65 – 2234
Faks   (312) 221 37 59
E-mail : etikkurul@baskent.edu.tr
Adres  : 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşkent Cad (1. Cad),   77 Sokak(Eski 16. Sokak)                           No:11   06490 Bahçelievler/ ANKARA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KURULU

Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Başkan)

Prof. Dr. A. Eftal YÜCEL

Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN

Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şule BULUT

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. A. Fuat BÜYÜKLÜ

Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Emine AKSOYDAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Elif DURUKAN

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Tolga R.AYDOS

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Şebnem İLHAN

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULU ÜYELERİ

Deneysel Araştırmalar

Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ

    Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Başkan)
Prof. Dr. A. Eftal YÜCEL     Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali VARAN     Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN     Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. A. Fuat BÜYÜKLÜ  

Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

     
Yrd. Doç. Dr. Tolga R.AYDOS     Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
     
Öğr. Gör. Dr. Şebnem İLHAN    

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

     
Dr. Didem BACANLI     Veteriner Hekim, BÜ Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi, Üretim Ünitesi Sorumlusu
     
İmdat Akmermer     Yük. Makine Mühendisi
   
Sekreterya  :  Lilifer Taşbilek
İrtibat  :  0312 212 90 65 – 2228
Faks   (312) 221 37 59
E-mail  :  arastirma@baskent.edu.tr
Adres   Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşkent Cad (1. Cad),   77 Sokak(Eski 16. Sokak)                           No:11   06490 Bahçelievler/ ANKARA


Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006