English
Ayrıntılı Arama
 
Hakkımızda
Dekanlık
Yönetim
Akademik Takvim
Akademik e - Ajanda
AKTS (ECTS) Bilgi Paketi
Kütüphane
Görsel Arşiv
Bağlantılar
Uluslararası Hasta Merkezi
Kaybettiklerimiz
Başkent Üniversitesi Ana Sayfa

Anasayfa /   Akademik / Yönetim


DEKANLIK

Prof. Dr. İ. Haldun Müderrisoğlu
(Dekan)

Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu
(Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Remzi Erdem
(Dekan Yardımcısı)

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
  Dekan

Prof. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
  Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN
  Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hüseyin BORMAN
  Üye-Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Aylin YILDIRIR
  Üye-Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Can İsmail PELİN
  Üye-Prof. Temsilcisi

Doç. Dr. Ahmet Çağrı UYSAL
  Üye-Doç. Temsilcisi

Doç. Dr. Ayşe Elif KÜPELİ
  Üye-Doç. Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Evren HIZAL
  Üye-Yrd. Doç. Temsilcisi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
  Dekan

Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
  Üye-Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZİN
  Üye-Prof. Temsilcisi

Doç. Dr. Emre TUTAL
  Üye-Doç. Temsilcisi

Doç. Dr. Ahmet Çağrı UYSAL
  Üye-Doç. Temsilcisi

Yrd. Doç. Dr. Evren HIZAL
  Üye-Yrd. Doç. Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Burak CERAN
  Dahili ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü Asistan Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Bilgehan ADIBELLİ
  Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Asistan Temsilcisi


FAKÜLTEMİZ ANABİLİM / BİLİM DALLARI

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
    Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Zeynep KAYHAN
  -ALGOLOJİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Zeynep KAYHAN
  -YOĞUN BAKIM
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Arash PİRAT
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Nur ALTINÖRS
ÇOCUK CERRAHİSİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Akgün HİÇSÖNMEZ
GENEL CERRAHİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gökhan MORAY
GÖZ HASTALIKLARI
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gürsel YILMAZ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ülkü Esra KUŞÇU
  -JİNEKOLOJİK ONKOLOJİK
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali AYHAN
  -PERİNATOLOJİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Filiz Fatma BİLGİN YANIK
  -ÜREME ENDEKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİÜTE
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hulusi Bülent ZEYNELOĞLU
  -ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sait AŞLAMACI
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sait AŞLAMACI
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İsmail Cengiz TUNCAY
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin BORMAN
TIBBİ PATOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Binnaz Handan ÖZDEMİR
ÜROLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
    Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
ACİL TIP
    Anabilim Dalı Başkan Vekili
Prof. Dr. Ülkü Sibel BENLİ
ADLİ TIP
    Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Erhan BÜKEN
AİLE HEKİMLİĞİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rengin ERDAL
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Esra BASKIN
  -ÇOCUK ALLERJİSİ
    Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK
  -ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sibel KINIK
  -ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ-HEPATOLOJİ VE BESLENME
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Figen ÖZÇAY
  -ÇOCUK HEMATOLOJİ VE ONKOLOJİSİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Faik SARIALİOĞLU
  -ÇOCUK KARDİYOLOJİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kürşad TOKEL
  -ÇOCUK NEFROLOJİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Esra BASKIN
  -ÇOCUK NÖROLOJİ
    Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. İlknur EROL
  -YENİDOĞAN
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hande GÜLCAN
DERMATOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Tülin GÜLEÇ
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hande ARSLAN
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Metin KARATAŞ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Füsun ÖNER EYÜBOĞLU
HALK SAĞLIĞI
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe Nurdagül AKIN
İÇ HASTALIKLARI
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. A. Eftal YÜCEL
  -ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nilgün GÜVENER DEMİRAĞ
  -GASTROENTEROLOJİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Sedat BOYACIOĞLU
  -HEMATOLOJİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sema KARAKUŞ
  -NEFROLOJİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Siren SEZER
  -ROMATOLOJİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. A. Eftal YÜCEL
  -TIBBİ ONKOLOJİ
    Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Özgür ÖZYILKAN
KARDİYOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Haldun MÜDERRİSOĞLU
NÖROLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ufuk CAN
NÜKLEER TIP
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ
RADYASYON ONKOLOJİSİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Erkan TOPKAN
RADYOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Muhteşem AĞILDERE
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nilgün TAŞKINTUNA
TIBBİ FARMAKOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Meral TUNCER
TIBBİ GENETİK
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
TEMEL TIP BİLİMLERİ
    Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN
ANATOMİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Can İsmail PELİN
BİYOİSTATİSTİK
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ersin ÖĞÜŞ
FİZYOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Nimet Ünay GÜNDOĞAN
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Attila DAĞDEVİREN
İMMÜNOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Bilkay BAŞTÜRK
TIBBİ BİYOKİMYA
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Emine Suna TÜRKOĞLU
TIBBİ BİYOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fatma Belgin ATAÇ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
    Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Jülide Sedef GÖÇMEN
TIP EĞİTİMİ
    Anabilim Dalı Başkan Vekili
Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN
TIP TARİHİ VE ETİK
    Anabilim Dalı Başkan Vekili
Prof. Dr. Zerrin YILMAZ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOORDİNATÖRLER KURULU

  -BaşkoordinatörProf. Dr. Aylin YILDIRIR
  -Başkoordinatör YardımcısıProf. Dr. Müge DEMİRBİLEK EKİCİ
  -Başkoordinatör YardımcısıProf. Dr. Can İsmail PELİN
  -Dönem I Koordinatörü Doç. Dr. Erkan YURTCU
  -Dönem I Koordinatör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Leyla AYDIN
  -Dönem II KoordinatörüDoç. Dr. Erhan KIZILTAN
  -Dönem II Koordinatör YardımcısıÖğr. Gör. Dr. Hale ÖKTEM
  -Dönem III KoordinatörüProf. Dr. Leyla Elif SADE
  -Dönem III Koordinatör YardımcısıYrd. Doç. Dr. Evren HIZAL
  -Dönem III Koordinatör YardımcısıYrd. Doç. Dr. Elif DURUKAN
  -Dönem IV KoordinatörüProf. Dr. Müşerref Şule AKÇAY
  -Dönem IV Koordinatör YardımcısıDoç. Dr. Şerife SAVAŞ BOZBAŞ
  -Dönem V KoordinatörüProf. Dr. Filiz Fatma BİLGİN YANIK
  -Dönem V Koordinatör YardımcısıDoç. Dr. Ahmet Çağrı UYSAL
  -Dönem VI KoordinatörüDoç. Dr. Serpil EROĞLU
  -Dönem VI Koordinatör YardımcısıÖğr. Gör. Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL
  -Dönem VI Koordinatör YardımcısıYrd. Doç. Dr. Cihat Burak SAYIN
  -Çalışma Grubu KoordinatörüProf. Dr. Fatma Belgin ATAÇ
  -Çalışma Grubu Koordinatör Yrd.Yrd. Doç. Dr. Tolga Reşat AYDOS
  -Turk MSIC Danışmanı Doç. Dr. Ayla KÜRKÇÜOĞLU
  -BÜTBAT DanışmanıYrd. Doç. Dr. Orçun ŞAHİN
  -İngilizce Hazırlık ve Yabancı Öğrenciler KoordinatörüDoç. Dr. Ebru EVREN
  -ERASMUS KoordinatörüUzm. Dr. Ender FAKIOĞLU
  -Mezuniyet Sonrası Eğitim SorumlusuProf. Dr. Mehmet Bülent ÖZİN
  -Mezuniyet Sonrası Eğitim Sorumlusu Yrd.Doç. Dr. Ayşe Elif KÜPELİ
  -UTEAK Akreditasyon KoordinatörüProf. Dr. Derya AKAYDIN ALDEMİR
  -AKTS Program TemsilcisiProf. Dr. Feride İffet ŞAHİN
  -AKTS Program Temsilcisi Yrd.Yrd. Doç. Dr. Yunus Kasım TERZİ
  -Ölçme Değerlendirme KoordinatörüProf. Dr. Attila DAĞDEVİREN
  -Kurum Dışı İlişkiler, Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi KoordinatörüProf. Dr. Feride İffet ŞAHİN
  -FARABİ / MEVLANA KoordinatörüYrd. Doç. Dr. Yunus Kasım TERZİ
  -Öğrenci Toplulukları KoordinatörüProf. Dr. Jülide Sedef GÖÇMEN
  -Seçmeli Dersler KoordinatörüProf. Dr. Arzu BALKAN
  -Sürekli Tıp Eğitimi KoordinatörüProf. Dr. Sema KARAKUŞ
Dönem I-II Koordinatör
Sekreterya  :  Aytekin Köse
İrtibat  :  0312 246 66 66– 1638
E-mail  :  aytekink@baskent.edu.tr
 
Dönem III-IV-V-VI Koordinatör
Sekreterya  :  Gökçen Uzbilek
Gülsevin Yurtkulu
İrtibat  :  0312 212 9065 - 2242 /2241
E-mail  :  gokcenu@baskent.edu.tr

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

ÜYELER:
Prof. Dr. Meral TUNCER BÜTF Tıbbi Farmakoloji AD (Başkan)
   
Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN BÜTF Tıbbi Genetik AD (Başkan Yardımcısı)
   
Prof. Dr. Remzi ERDEM BÜTF Tıbbi Farmakoloji AD
   
Prof. Dr. Neslihan B. TÜTÜNCÜ BÜTF İç Hastalıkları AD/
Endokrinoloji ve Metabolizma BD
   
Prof. Dr. Armağan ALTUN BÜTF Kardiyoloji AD
   
Prof. Dr. Derya ALDEMİR BÜTF Tıbbi Biyokimya AD
Prof. Dr. S. Esra BASKIN BÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD / Çocuk Nefroloji Bilim Dalı
   
Prof. Dr. Mete ÜNGÖR BÜ Diş Hekimliği Fakültesi/ Endodonti AD
   
Prof. Dr. Bülent ÖZTÜRK BÜTF Üroloji AD
   
Prof. Dr. Hamdi AKAN A.Ü. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD/ Hematoloji BD
   
   
Doç. Dr. İsmail Cengiz KOÇUM BÜ Biyomedikal Mühendisliği
   
Yrd. Doç. Dr. Reyhan DEMİRCİOĞLU Gazi Üniv.Hukuk Fakültesi
   
Filiz CANGÖZ Sivil Üye (Emekli Bankacı)
   
Öğr. Gör. Dr. Rıfat Vedat YILDIRIM BÜ Tıp Tarihi ve Etik AD (Raportör)
 
Sekreterya  :  EMİNE ACAR
İrtibat  :  0312 212 90 65 – 2234
Faks   (312) 221 37 59
E-mail : etikkurul@baskent.edu.tr
Adres  : 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşkent Cad (1. Cad),   77 Sokak(Eski 16. Sokak)                           No:11   06490 Bahçelievler/ ANKARA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KURULU

Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ

Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Başkan)

Prof. Dr. A. Eftal YÜCEL

Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN

Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şule BULUT

Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. A. Fuat BÜYÜKLÜ

Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Emine AKSOYDAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Elif DURUKAN

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Tolga R.AYDOS

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Şebnem İLHAN

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULU ÜYELERİ

Deneysel Araştırmalar

Prof. Dr. Hakan ÖZKARDEŞ

    Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Başkan)
Prof. Dr. A. Eftal YÜCEL     Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali VARAN     Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN     Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. A. Fuat BÜYÜKLÜ  

Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

     
Yrd. Doç. Dr. Tolga R.AYDOS     Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
     
Öğr. Gör. Dr. Şebnem İLHAN    

Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

     
Dr. Didem BACANLI     Veteriner Hekim, BÜ Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi, Üretim Ünitesi Sorumlusu
     
İmdat Akmermer     Yük. Makine Mühendisi
   
Sekreterya  :  Lilifer Taşbilek
İrtibat  :  0312 212 90 65 – 2228
Faks   (312) 221 37 59
E-mail  :  arastirma@baskent.edu.tr
Adres   Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşkent Cad (1. Cad),   77 Sokak(Eski 16. Sokak)                           No:11   06490 Bahçelievler/ ANKARA


Site Haritası | İletişim | E-posta | Yardım | In English | RSS
© Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006